zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Oprichting Werkgroep Zuidwende

12 juni 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Op 22 mei 2009 is de Werkgroep Zuidwende opgericht. Een werkgroep die, gedurende de planvorming, voorbereiding en uitvoering van het Gemeentelijk plan “Herinrichting Zuidwende”, de belangen van de bewoners rond de Zuidwende behartigt.

Op 12 en 14 mei jl. hebben informatieavonden plaatsgevonden voor de bewoners langs de Zuidwende. Hierin heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de plannen rondom de herinrichting van de Zuidwende gepresenteerd. Door de uitbreiding van de gemeente met de wijk De Volgerlanden en de daarmee gepaard gaande verhoogde verkeersintensiteit was aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg (de Ambachtsezoom) noodzakelijk. Deze heeft de functie van de Zuidwende inmiddels overgenomen. De maximum snelheid op de Zuidwende is nu naar 30 km aangepast en de gemeente heeft nu plannen voor herinrichting van de weg.

In deze plannen zijn een aantal zaken opgenomen (o.a. een trottoir met parkeerplaatsen achter de tuinen van de bewoners en een speelplek in het groen), waartegen de betreffende bewoners sterk geageerd hebben. Hierover waren zij overigens vooraf op geen enkele wijze geraadpleegd. Enkele bewoners hebben zich ingespannen voor het oprichten van de Werkgroep Zuidwende. Hun doel is om gedurende planvorming, voorbereiding en uitvoering van deze herinrichting, de belangen te behartigen van alle bewoners rond de Zuidwende. De werkgroep is samengesteld uit acht bewoners met de rollen van woordvoerder, secretaris, algemeen lid en straatcoördinator. De woordvoerder, secretaris en algemeen lid vormen de kern van de werkgroep, De straatcoördinatoren zorgen voor het contact tussen de bewoners en de werkgroep. De huidige activiteiten van de werkgroep richten zich op dit moment voornamelijk op het in contact treden met de gemeente om als gelijkwaardige partij mee te kunnen denken met de ontwikkeling van de woonomgeving Zuidwende. Het eerste overleg met de gemeente staat gepland in de week van 15 tot 19 juni.

Lees meer over:

zuidwende
Deel dit bericht met je vrienden!