zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Peuterspeelzaalbeleid

5 juni 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht ingestemd met een nieuw peuterspeelzaalbeleid. Tot voor kort had de gemeente hier nog geen beleid voor, omdat stichting kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht tot medio 2007 de enige aanbieder was op dit gebied. Op 1 april 2007 is daar verandering in gekomen. Sinds die tijd heeft Ambacht er twee peuterspeelzalen bij gekregen: SKPBA Peuterspeelzaalwerk en stichting Reformatorisch Peuterspeelwerk. Gelet op deze toename wil de gemeente overgaan tot subsidieverlening aan alle drie de aanbieders en hiervoor is een beleid nodig. Met het nieuwe beleid wil de gemeente de kwaliteit van peuterspeelzalen verhogen en ouders en opvoeders meer keuzevrijheid bieden.

Landelijke ontwikkelingen
Bij het opstellen van het gemeentelijk peuterspeelzaalbeleid is rekening gehouden met de landelijke ontwikkelingen. Het kabinet en met name staatsecretaris S. Dijksma maken zich hard voor het harmoniseren van de peuterspeelzalen en de kinderopvang, omdat zij de positie van de peuterspeelzalen willen versterken. De bedoeling is dat de kwaliteit van peuterspeelzalen veel meer in lijn komt met die van kinderopvangcentra. Op die manier worden peuterspeelzalen en kinderopvangcentra gestimuleerd meer met elkaar samen te werken. De gemeenten hebben hierbij een regierol.

Meer keuzevrijheid ouders
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vindt het belangrijk dat ouders vrijheid hebben in de keuze van een peuterspeelzaal, daarom is besloten de subsidie over drie aanbieders van peuterspeelzaalwerk te verdelen in plaats van geld te verstrekken aan maar één peuterspeelzaal.

Kwaliteitseisen peuterspeelzaal
In het beleid zijn de kwaliteitseisen opgenomen waar peuterspeelzalen in de gemeente aan moeten voldoen. Zo moeten zij naast spelen en ontmoeten ook aandacht besteden aan de ontwikkeling van peuters en het signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden. Verder is het de bedoeling dat peuterspeelzalen zorgen dat wanneer een peuter naar de basisschool gaat er een goede overdracht plaatsvindt aan de ouders en de basisschool. Ook moeten zij zich inzetten voor een goede taalontwikkeling bij de kinderen. Als deze ontwikkeling achterblijft, zorgt dit op latere leeftijd vaak voor leerproblemen. Tot slot mag een groep uit niet meer dan 18 peuters bestaan die begeleid worden door in ieder geval één gediplomeerd leider en een begeleider (een vrijwilliger of stagiaire).

Lees meer over:

peuterspeelzaal
Deel dit bericht met je vrienden!