zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Nog steeds vertrouwen in Drechtwerk

3 juni 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - De tweede wijziging die de VVD indiende tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juni was tijdens het debat over het Jaarverslag 2008 van Drechtwerk. Drechtwerk kwam onlangs in het nieuws vanwege de gebreken in het hoofdgebouw met betrekking tot de brandveiligheid. De VVD vond dat er in het jaarverslag hierover iets toegevoegd moest worden. Anders werd er geen “getrouw beeld gegeven” van het “going concern principe”. Volgens de VVD had er voor de financiële inspanningen voor het verbeteren van de brandveiligheid een voorziening moeten worden getroffen op de balans. De wethouder kwam daarop met een alternatief voorstel. Hij stelde voor om dit punt apart in een brief aan het bestuur van Drechtwerk te melden.

De VVD meende echter dat dit punt moest worden toegevoegd aan het raadsbesluit dat de Ambachtse gemeenteraad ten aanzien van het jaarverslag had opgesteld.
Uiteindelijk werd het voorstel van de wethouder aangenomen door de meerderheid van de raad. Het VVD-amendement kreeg alleen steun van Lijst-Burger.

Vertrouwen
Op een vraag vanuit de CDA-fractie gaf de wethouder aan –evenals in april jl. – nog steeds vertrouwen te hebben in het bestuur en de directie van Drechtwerk.

Lees meer over:

gemeenteraad
Deel dit bericht met je vrienden!