donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

Besluiten College Hendrik-Ido-Ambacht

15 april 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - In te stemmen met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), inclusief de route gevaarlijke stoffen, en de gemeenteraad voor te stellen het plan beschikbaar te stellen voor inspraak.

  • Het ‘Programma van Eisen Centrum voor Jeugd en Gezin’ voorlopig vast te stellen. Het Jongerenpanel en ouders de mogelijkheid bieden een reactie op dit Programma van Eisen te geven. Het Programma van Eisen wordt opiniërend besproken in de commissie WOS.
  • In te stemmen met de Afstemmingsovereenkomst 2009 Algemeen Maatschappelijk Werk. Wethouder G.B. van der Vlies wordt gemandateerd om de overeenkomst te ondertekenen.
  • De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het peuterspeelzaalbeleid en de peuterspeelzaalverordening (beiden met ingangsdatum 1-1-2010). In te stemmen met het peuterspeelzaalregister (ingangsdatum 1-1-2010)
Deel dit bericht met je vrienden!