woensdag 19 januari 2022

Alles over Ambacht

Opzet Centrum voor Jeugd en Gezin in volle gang

3 april 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van Hendrik-Ido-Ambacht is weer een stap dichterbij. De afgelopen tijd heeft de gemeente met een aantal zorgpartijen, kerkelijke instanties en vrijwilligers om tafel gezeten om te zien aan welke eisen het centrum moet voldoen. Dit heeft geleid tot een conceptprogramma van eisen. De gemeente wil in dit stadium ook ouders en jongeren actief gaan betrekken bij de ontwikkeling en kijken of het conceptprogramma van eisen aansluit op hun wensen en behoeftes.

Behoeftepeiling
Het opzetten van een Centrum voor Jeugd en Gezin heeft alleen zin als opvoeders en jongeren actief betrokken worden bij de ontwikkeling. Het centrum is er per slot van rekening voor hun. Op korte termijn zal de gemeente daarom ouders en opvoeders in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht uitnodigen voor een avond om de vragen die zij hebben en de opvoedzaken waarmee zij worden geconfronteerd goed in beeld te krijgen. Verder worden jongeren in de gemeente opgeroepen om deel te nemen in een jongerenpanel. Ook zij krijgen de kans om aan te geven welke onderwerpen zij belangrijk vinden en voor welke hulp zij bij het centrum voor Jeugd en Gezin terecht zouden moeten kunnen.

Vervolg
De inbreng van de ouders en de jongeren zal uiteindelijk worden meegenomen in het definitieve programma van eisen. Nadat de raad het programma heeft goedgekeurd zal een stuurgroep bestaande uit gemeente, GGD, Jeugdgezondheidszorg en Onderwijs verder gaan met het ontwerp, dat tegemoet komt aan de bestaande wensen. Ook hier zullen de jongeren en ouders weer bij worden betrokken. De ambitie is dat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht uiterlijk begin 2010 een eigen Centrum voor Jeugd en Gezin heeft.

Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin?
Een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een herkenbaar en laagdrempelig inlooppunt waar ouders, opvoeders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en hulpverleners voor alles wat met opgroeien en opvoeden te maken heeft terecht kunnen. Het CJG moet vroegtijdige opgroei- en opvoedproblemen signaleren en snel gecoördineerd hulp kunnen bieden. Hierbij is samenwerking, informatie-uitwisseling en coördinatie van hulp en zorg door en tussen instanties cruciaal: één gezin, één plan. Zijn er meerdere organisaties bij een gezin betrokken, dan moet er één plan komen waarin wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg.

Lees meer over:

centrum voor jeugd en gezin
Deel dit bericht met je vrienden!