vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

Resultaten brede aanpak jeugdcriminaliteit positief

1 april 2009

HENDRIK IDO AMBACHT -  Een brede aanpak van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit werkt. Dat blijkt uit het rapport ‘Sturen aan de wal’ van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) over de samenwerking bij de aanpak van jeugdcriminaliteit in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Aanleiding voor het rapport waren in 2007 de handel in en gebruik van drugs onder jongeren in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, de grootschalige overlast van jongeren in het Burgemeester Baxpark in Hendrik-Ido-Ambacht en een jeugdbende in Zwijndrecht die de wijk Kort Ambacht intimideerde. Door via intensieve samenwerking met verschillende partijen de jongeren in een vroeg stadium te volgen, kunnen -vergaande- problemen worden voorkomen. Ook kunnen met deze aanpak sneller en beter kansen worden geboden aan jongeren. 

Brede aanpak
De brede aanpak richt zich op het hele probleem van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit. Het doel is de problemen bij de wortels aanpakken, met aandacht voor de omgeving. De brede aanpak houdt ook een intensieve samenwerking in van de recherche met de wijkpolitie. Daarnaast zijn middelen zoals een brief, ondertekend door beide gemeenten, politie en de Officier van Justitie, en door de politie persoonlijk overhandigd aan jongeren en hun ouders, en een voorlichtingsbijeenkomst met actief hulpaanbod ingezet. Tenslotte is de samenwerking van politie met het Openbaar Ministerie, gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, jongeren, het onderwijs en hulpverleningsinstanties en het gericht benaderen en aanspreken van ouders een belangrijk onderdeel van de brede aanpak.

Aanbevelingen en leerpunten
Uit het rapport volgen ook verschillende leerpunten en aanbevelingen. Eén van de belangrijkste is het vinden van een manier waarop signalen van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit vroegtijdig worden opgepakt. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd en het convenant tussen politie, gemeente en jongerenwerk over spelregels in de openbare ruimte, kunnen hier een rol in gaan spelen. 

Lees meer over:

overlast criminaliteit
Deel dit bericht met je vrienden!