zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Puk voor Bobo peuters

30 maart 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Niet alleen de peuters van Bobo’s Peuterspeelzalen maar ook de twee tot vierjarigen van Bobo’s Hele dagopvang genieten van Puk. Puk is een pop die samen met de kinderen leuke en leerzame momenten beleeft. Ze eten bijvoorbeeld samen een fruithapje, gaan samen buiten spelen en zingen samen liedjes. Puk heeft zijn eigen plekje in de groepen. De pop vormt de basis voor de methode Puk & Ko. De methode helpt kinderen de juiste vaardigheden onder de knie te krijgen. Met deze vaardigheden zijn ze goed voorbereid op de basisschool. De Pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Bobo die twee tot vierjarigen opvangen, volgen de cursus Puk & Ko en brengen de lessen direct in praktijk.     
  
Taalontwikkeling staat voorop
De Pedagogisch medewerkers zijn erg enthousiast over de methode. Ze zien de methode als verdieping en professionalisering van de dagelijkse praktijk. Een groot aantal medewerkers van de Peuterspeelzalen is al bekend met Puk & Ko en ervaart al dagelijks in de praktijk de voordelen voor de kinderen. Puk & Ko is een programma waarbij de diverse ontwikkelingsgebieden aan bod komen. De taalontwikkeling staat voorop. Daarnaast is er ook aandacht voor sociaal (communicatieve) vaardigheden en krijgen de kinderen een eerste oriëntatie op rekenen. De methode spreekt kinderen erg aan. De thema’s van Puk & Ko sluiten helemaal aan bij de belevingswereld van peuters. De methode bestaat uit speelse activiteiten die zich richten op interactief, betekenisvol en actief leren. Er is veel oog voor verschillen in (taal)ontwikkeling.

Observeren en adviseren in praktijksituaties
Vierenveertig Pedagogisch medewerkers van Bobo volgen de cursus Puk & Ko. Ze volgen bijeenkomsten en de cursusbegeleidster observeert en adviseert de medewerkers in  praktijksituaties. Medewerkers die de cursus met goed gevolg afronden, ontvangen een certificaat. Kinderopvang Bobo begeleidt  de peuters graag optimaal in hun ontwikkelingsstappen en voorbereiding op de basisschool. Peuters beleven in onze Reguliere Peuterspeelzalen en Hele dagopvang leuke en leerzame avonturen met Puk. Kinderopvang Bobo is buitengewoon betrokken bij kinderen en ouders en biedt kwaliteitsopvang aan voor nul tot dertien jarigen. Voor meer informatie en de locaties voor Bobo’s Hele dagopvang, Peuterspeelzaal, Buitenschoolse opvang en Kinderrestaurant, kunt u een kijkje nemen op onze website, www.bobokdv.nl, of bellen met het Centraal Bureau, 078 – 612 13 30.           

Lees meer over:

peuterspeelzaal
Deel dit bericht met je vrienden!