woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Besluiten B&W van 4 maart

5 maart 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Het college van B&W heeft in de afgelopen week onder meer de volgende besluiten genomen:

- Een voorstel tot vaststelling van de beleidsnota openbare ‘orde’ in Hendrik-Ido-Ambacht voor te leggen aan de gemeenteraad.

- De voorschriften van de evenementenvergunning aan te passen en voorschriften over het opruimen van rommel na een evenement aan te scherpen. Voor een aantal evenementen betekent dit dat als na controle van een evenement blijkt dat de organisator niet –voldoende- heeft opgeruimd, het terrein voor rekening van de organisator wordt opgeruimd.

- De gemeenteraad voor te stellen de Rioolaansluitverordening 2010 voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vast te stellen. Deze treedt in werking op 1 januari 2010.

- De gemeenteraad voor te stellen de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht 2010’ vast te stellen.

- Invoering van de Wet Tijdelijk huisverbod en voor de uitvoering van de wet € 1644,- beschikbaar te stellen.

Lees meer over:

b&w
Deel dit bericht met je vrienden!