woensdag 2 december 2020

Alles over Ambacht

Besluiten B&W 25 februari

25 februari 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Het college van B&W heeft in de afgelopen week onder meer de volgende besluiten genomen:

- De pilot ‘inzamelen kunststof flessen en flacons’ te vervolgen met het invoeren van een structurele manier van het inzamelen van plastic verpakkingenafval. De manier van inzamelen te wijzigen in het huis-aan-huis inzamelen van plastic verpakkingen in speciale plastic zakken en het plaatsen van 6 inzamelbakken voor plastic verpakkingen bij winkelcentra en hoogbouw.

- De verenigingen voor de duur van een jaar een garantieprijs te bieden voor de inzameling van oud papier en karton. Na evaluatie van de inzameling van oud papier met minicontainers wordt de garantieprijs heroverwogen.

- In te stemmen met de Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening.

- In te stemmen met het ondernemingsplan 2009-2010 ‘Drechtwerk in beweging’ en aan de gemeenteraad voor te leggen.

- In te stemmen met de bestuursopdracht ‘Voorzieningen in de Zwijndrechtse Waard’.

Lees meer over:

b&w
Deel dit bericht met je vrienden!