woensdag 2 december 2020

Alles over Ambacht

Besluiten B&W van 18 februari

19 februari 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Het college van B&W heeft in de afgelopen week onder meer de volgende besluiten genomen:

- Deelname aan een regionale risicowijzer voor Zuid-Holland-Zuid en deze na productie huis-aan-huis in de gemeente te verspreiden.

- Instemmen met het ontwerp Actieplan Richtlijn Omgevingslawaai. Dit ontwerp Actieplan gedurende de periode van zes weken beschikbaar te stellen voor zienswijzen en het uitbrengen van adviezen. Daarnaast de gemeenteraad, via bespreking in de commissie RZ/VO, de gelegenheid geven om wensen en zienswijze kenbaar te maken. Na het verwerken van ingebrachte zienswijzen en een inhoudelijke reactie hierop, wordt het definitieve Actieplan Richtlijn Omgevingslawaai vastgesteld door het college van B&W.

- Stichting Hattrick de Breedtesportimpuls 2009 uit te laten voeren voor een bedrag van € 42.000,-.

Lees meer over:

b&w
Deel dit bericht met je vrienden!