woensdag 2 december 2020

Alles over Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht investeert in samenwerking met Zwijndrecht

18 februari 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - De gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht onderzoeken de mogelijkheden voor het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen. Beide gemeenten investeren zo om ook in de toekomst kwalitatief goede voorzieningen aan te bieden aan de inwoners van de Zwijndrechtse Waard. De toekomstige voorzieningen moeten passen bij de groei van het aantal inwoners. Deze week starten de gemeenten met het onderzoek naar de toekomst van theater-, zwembad- en onderwijsvoorzieningen. Het onderzoek zal tot het najaar duren. Eind dit jaar nemen beide gemeenteraden een besluit of er nadere samenwerkingsafspraken komen.

 “Voor inwoners vervagen de gemeentegrenzen. Het is steeds vanzelfsprekender om ook gebruik te maken van voorzieningen in de buurgemeente”, verklaart wethouder Michiel van der Vlies van Hendrik-Ido-Ambacht. “Beide gemeenten gaan uit van de kansen die ontstaan door dit gezamenlijke onderzoek, dat kan leiden tot meerwaarde voor de inwoners.”  Miranda de Vries, wethouder Zwijndrecht vult aan: “Wij gaan dit samenwerkingsproces in op basis van openheid en wederzijds vertrouwen. Wij zien dit als een verdere samenwerking om tot kwalitatief betere en goed te exploiteren voorzieningen voor onze inwoners te komen.”

Zwembad
Beide gemeenten hebben verouderde zwembaden waar in de toekomst fors geïnvesteerd moet worden. De intentie is om samen te investeren in een gezamenlijk zwembad. Beide gemeenten willen toe naar één gezamenlijke zwemvoorziening in de Zwijndrechtse Waard.

Theater
Op theater gebied zijn er zowel in Hendrik-Ido-Ambacht als in Zwijndrecht ontwikkelingen. De raad van Zwijndrecht heeft besloten geen ruimte meer te bieden voor professioneel theater wat heeft geleid tot de sluiting van theater de Uitstek. Binnen het project Euryza wordt wel een podiumfunctie ontwikkeld. Hendrik-Ido-Ambacht onderzoekt mogelijkheden voor versterking van de rol van Cascade, waaronder de theaterfunctie. Dit mede in het licht van een groeiende behoefte aan de theatervoorziening. Gezien deze ontwikkelingen loont het om te verkennen of een vorm van samenwerking op dat terrein mogelijk is.

Onderwijs
Zowel beide gemeenten als het onderwijs zien kansen voor praktijkonderwijs binnen de Zwijndrechtse Waard als onderdeel van de bredere discussie over de behoefte aan goed en voldoende voortgezet onderwijs. De leerlingen zijn voor praktijkonderwijs nu aangewezen op buurgemeenten zoals Dordrecht en Sliedrecht. Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht willen deze leerlingen een voorziening dichter bij huis aanbieden.

Lees meer over:

gemeente onderwijs zwembad theater
Deel dit bericht met je vrienden!