woensdag 2 december 2020

Alles over Ambacht

Burgerpeiling 2008: waardering voor dienstverlening en leefomgeving

13 februari 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Afgelopen jaar is in Hendrik-Ido-Ambacht voor de derde keer een Burgerpeiling uitgevoerd. Ruim 600 inwoners gaven hun mening over de gemeente en een aantal voorzieningen. Zij zijn over het geheel genomen behoorlijk tevreden over het lokale woon- en leefklimaat en de gemeentelijke dienstverlening. Evenals afgelopen jaren voelen bijna alle inwoners (98%) zich veilig of zeer veilig in de gemeente. De tevredenheid over het ophalen van het huisvuil via het MOL-systeem is enorm gestegen in vergelijking met 2007. Onderwerpen die extra aandacht nodig hebben, zijn onder andere het gebruik van email en internet, verkeersveiligheid en culturele activiteiten.  

Waardering gemeentelijke dienstverlening
Was in 2007 de gemeentelijke dienstverlening nog een belangrijk punt van aandacht, in 2008 is de waardering hiervoor sterk verbeterd. De inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht zijn weer meer tevreden over de bereikbaarheid van het gemeentehuis, de dienstverlening aan de balie en de opstelling van de ambtenaar. Ook de telefonische en schriftelijke dienstverlening is volgens de inwoners verbeterd. Over de telefonische bereikbaarheid zijn nauwelijks klachten.
 
Betrokkenheid
Nam eerder de betrokkenheid bij de gemeente nog af en was ook het oordeel over het gemeentebestuur minder positief, in 2008 liggen de scores weer op het niveau van 2005. Het aandeel mensen dat zich (zeer) betrokken voelt bij de gemeente, is gestegen van 24% in 2005 naar 30% in 2008. Maar Daarentegen wil nog maar 23% van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht (actief) betrokken worden bij beslissingen van de gemeente. Dit in tegenstelling tot de resultaten uit de burgerpeiling 2007. Toen gaven inwoners juist aan méér betrokken te willen worden bij het bestuur. Deze keer is voor het eerst een rapportcijfer gegeven voor de tevredenheid over het gemeentebestuur: een 6,9.

Leefomgeving
Hendrik-Ido-Ambacht biedt over het geheel genomen een veilige leefomgeving. De inwoners geven de woonomgeving het rapportcijfer 7,6. Zij zien eerder een afname dan een toename van overlast. Nu het Mol-systeem in de gehele gemeente is ingevoerd, is de tevredenheid hierover enorm toegenomen. Slechts 7 % van de inwoners is niet tevreden over het ophalen van het huisvuil. In 2007 was dit nog
23 %. De inwoners zijn vooral positief over de buiten- en binnensportmogelijkheden. Vooral de ontwikkeling van de culturele activiteiten valt op. Sinds 2005 loopt de tevredenheid hierover terug. De inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht zijn duidelijk het vaakst tevreden over de voorzieningen voor kinderen, het minst over de voorzieningen voor gehandicapten.

Aandachtspunten en aanpak
Daarnaast komen er een aantal andere aandachtspunten uit de Burgerpeiling naar voren. Dit zijn bijvoorbeeld het gebruik van email en internet en verkeersveiligheid. Het college wil het gebruik van internet verbeteren door een verdere uitbreiding van de digitale dienstverlening. Het bevorderen van duurzame verkeersveiligheid gebeurt door de combinatie van maatregelen die het gedrag beïnvloeden, handhaving, communicatie en het aanpassen van de infrastructuur. Dit is onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan. De teruglopende waardering voor het aanbod van culturele activiteiten wil de gemeente aanpakken door hierin samen te werken met andere partijen en bewoners. De aanpak bestaat uit bestaande activiteiten uitbreiden, meer communiceren over culturele evenementen, instellen van een cultuurplatform, meer wijk- en buurtgericht werken en een uitbreiding van het culturele aanbod.

Lees meer over:

gemeente veiligheid
Deel dit bericht met je vrienden!