dinsdag 3 augustus 2021

Alles over Ambacht

Besluiten B&W van 11 februari 2009

12 februari 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Het college van B&W heeft in de afgelopen week onder meer de volgende besluiten genomen:

- Kennisnemen van de samenvatting van de zesde editie van de woonmonitor Drechtsteden uit 2008. Deze samenvatting wordt ter kennisname van de gemeenteraad gebracht.

- Kennisnemen van de evaluatie bedrijfsbezoeken en -contacten 2008 in Hendrik-Ido-Ambacht.

- Instemmen met de aanpassing van het regionale woonruimteverdelingsysteem (invoeren combinatiemodel) zoals beschreven in de Spelregelnotitie Woonmarketing Drechtsteden.

- Intensiveren Natuur- en Milieueducatie door het werkplan NME 2009 te bekijken op toepasbaarheid voor Hendrik-Ido-Ambacht en hier actief op in te spelen. Daarnaast de locaties Jeugdspeelpark en Frelustal begin dit jaar laten beoordelen op geschiktheid voor het geven van Natuur- en Milieueducatie. Tot slot wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de aanleg van een Natuur- en Milieueducatieve route.

- Een projectsubsidie van € 12.500,- beschikbaar stellen aan de stichting Psychosociale Klankborden Zuid-Holland-Zuid voor de uitvoering van deskundigheidsbevordering, publiciteit, exploitatie lokaal steunpunt en de activiteiten: eetcafé, workshops en sport. Deze worden georganiseerd voor de ondersteuning van GGZ en ex-GGZ-cliënten.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!