maandag 29 november 2021

Alles over Ambacht

Instellingen geïnformeerd over Zorg voor Jeugd

4 februari 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Tijdens een gezamenlijke startbijeenkomst op vrijdag 30 januari 2009 in het Van der Valk hotel te Ridderkerk hebben de gemeentes Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht alle instellingen geïnformeerd die gebruik maken van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Het gaat onder andere over scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, huisartsen en de politie. Met Zorg voor Jeugd worden problemen bij jongeren tot 23 jaar vroeg gesignaleerd. Het is een hulpmiddel om verschillende vormen van hulpverlening op elkaar af te stemmen.

Zorg voor Jeugd is een computersysteem dat signaleert dat een jongere bij meer dan één hulpverlenings-instelling is aangemeld. Het systeem brengt alle betrokken instellingen op de hoogte en het systeem wijst een instelling aan die de zorg voor een jongere coördineert. Daardoor is één instelling voor hulpverlening verantwoordelijk voor samenhangende hulpverlening.

Het is duidelijk wie actie onderneemt en bewaakt wat er gebeurt. In Zorg voor Jeugd wordt alleen gesignaleerd dát er een melding is gedaan. De inhoud van de melding en de aard van de hulpverlening wordt niet vastgelegd. De hulpverlener houdt daarover zelf een dossier bij. Die regeling waarborgt de privacy van de betrokkene.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!