Alles over Hendrik Ido Ambacht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Jonker '
06jan 2009

Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Jonker

HENDRIK-IDO-AMBACHT - De nieuwjaars toespraak van burgemeester H.H. Jonker gehouden op 5 januari 2009 om 20.00 uur:

Dames en heren,

2009 is het Jaar van de Tradities.
In dit jaar wordt de rijkdom en kleurigheid aan tradities en rituelen in Nederland in het zonnetje gezet.
Hiervoor is een lijst van 100 tradities opgesteld, die begint met -hoe kan het ook anders- ‘pakjesavond voor Sinterklaas’ op een onbetwiste nummer 1 en eindigt met het ‘8-uur Journaal kijken’ op 100.
.... ook zo’n traditie: elkaar gedag zeggen. Een goed gebruik in Hendrik-Ido-Ambacht. Maar zegt u dat ook tegen een onbekende op straat? Of vindt u dat een beetje vreemd?.......

Tradities zijn van ons allemaal. Tradities bieden ruimte voor vernieuwing, waarbij we niet stilstaan maar vooruitgaan en het goede behouden. Tradities gaan niet over het verleden, maar over het heden. Het gaat om dingen die wij van waarde vinden om door te geven aan toekomstige generaties. Het is de cultuur die ons leven zin en betekenis geeft.

Een nieuwjaarstoespraak is één van die tradities, met daarin, ook zo’n traditie, een korte terugblik naar het afgelopen jaar. Want 2008 heeft ons veel gebracht:
In Hendrik-Ido-Ambacht is er veel aandacht voor tradities. De uitgebreide viering van Koninginnedag (nummer 3 op de ranglijst) is er daar één van. Maar ook de herdenking op 4 mei en het vieren van 5 mei, de aankomende traditie van het Midzomernachtfestival, de –haast niet meer weg te denken- Zomerdag en het nieuwjaarsfeest.

We hebben in 2008 veel werk verzet waar we de komende jaren veel plezier van zullen hebben. Kwaliteit stond daarbij steeds hoog in het vaandel.
Bijvoorbeeld de nieuwe rotonde aan Antoniuslaan/Vrouwgelenweg, het nieuwe afvalinzamelsysteem dat veel waardering krijgt van onze inwoners of de led-lampjes bij de oversteekplaatsen voor een grotere verkeersveiligheid. Ook bij het voorbereiden van nieuwe voorzieningen vinden we kwaliteit terug, zoals het besluit om een nieuwe aula en rouwcentrum te bouwen.
Het absolute hoogtepunt van 2008 was natuurlijk de opening van de Sophiahal door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje. 

Afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet voor de toekomst van Hendrik-Ido-Ambacht, met het vrijgeven van de structuurvisie voor inspraak en de toekomstvisie die we hebben vastgesteld.
Met name bij de toekomstvisie hebben we onszelf een opdracht gegeven voor de komende tijd. Want al die mensen die zo betrokken waren, willen we graag betrokken houden. Van iedereen die zich als ambassadeur voor Ambacht heeft ingezet, willen we graag blijven horen wat voor hen belangrijk is, hoe we het als gemeente doen, zodat zij ons scherp houden in onze visie op de toekomst.

Maar hoe staat het met de toekomst van onze wereld?
De kredietcrisis is een mondiaal probleem, dat ook in dit nieuwe jaar nog niet voorbij is......
Je kunt wel zeggen dat de wereld een dorp is geworden. Als er in de Verenigde Staten, IJsland of ergens anders in het buitenland iets belangrijks gebeurt, merken wij dat hier meteen. Dat heeft invloed op ons, op onze economie en zelfs op ons dagelijks leven.

In Hendrik-Ido-Ambacht mogen we ons gelukkig prijzen. We hebben het nog relatief goed, met voldoende geld op de gemeentelijke begroting.

Ook de nieuwbouw in De Volgerlanden verloopt voorspoedig. In het afgelopen jaar is bijvoorbeeld de bouw van Hoogambacht gestart, het wijkwinkelcentrum met een grote ondergrondse parkeergarage en appartementen. We kijken ook met vertrouwen naar de toekomst van De Volgerlanden: we verwachten in de loop van het voorjaar te kunnen vieren dat we 2400 woningen hebben opgeleverd. Dat is de helft van de totale woningbouwtaakstelling van 4800 woningen!

De Amerikaanse verkiezingen die in het afgelopen jaar zijn gehouden, hebben hun invloed op onze manier van leven. Nog nooit eerder waren wij in Nederland zo veel, lang en uitgebreid bezig met de presidentskandidaten, met onze meningen over hen, met het volgen van urenlange radio-, televisie- en internetuitzendingen van die verkiezingen aan de andere kant van de oceaan.
De manier waarop in de Verenigde Staten campagne wordt gevoerd, bewijst dat je een compleet stadion kunt vullen met mensen die willen horen wat één man zegt. Dat zie ik hier in Nederland nog niet gebeuren. Zegt dat iets over onze betrokkenheid? Of heeft dat óók te maken met cultuur en tradities?

In juni krijgen wij weer de Europese Verkiezingen. Ook hiermee brengen we het buitenland dichtbij huis. Want net zoals de regio Drechtsteden voor ons als gemeente belangrijk is, om door nauwe samenwerking onze eigen gemeente te verstevigen, zo is Europa belangrijk voor Nederland. 
En zelfs bij deze Europese verkiezingen komen we weer een traditie tegen: stemmen met een rood potlood (dat had van mij dan weer niet gehoeven...)

Nog veel dichter bij huis dan Europa, is de regio Drechtsteden. En om nóg maar eens te benadrukken: Hendrik-Ido-Ambacht stáát voor de regio. Wij maken ons ook sterk voor een krachtig, regionaal economisch beleid én de doorontwikkeling van de ontwikkelingsmaatschappij van de Drechtsteden, de ROM-D. In december werd het nog spannend toen onze Drechtraadleden zich in de Drechtraad stevig moesten weren. Want ja, Hendrik-Ido-Ambacht is kritisch. Wij denken graag vooraf mee, maar juist om te zorgen dat we onze zaken goed geregeld hebben. Waardering voor onze Drechtraadleden die benadrukt hebben dat er alleen een sterke uitvoeringsorganisatie kan worden gevormd als vantevoren de zeggenschap in zo'n organisatie en de relatie met de lokale democratie goed geregeld én door iedereen aanvaard is.

Er staat ons in 2009 nog veel te doen. We pakken veel dingen aan, want er valt nog veel te verbeteren.

Dienstverlening en het verbeteren van de kwaliteit daarvan nemen dit jaar een belangrijke plaats in. We willen samen met de inwoners werken aan een beter contact, op alle manieren.
Dit jaar wordt het gemeentehuis aangepast aan de eisen van deze tijd. Er komen vergaderruimten voor de politieke fracties en een burgerzaal, waar huwelijken worden gesloten en ontvangsten kunnen worden gehouden. Ook deze raadszaal wordt aangepast en de publieksruimte flink verbeterd.

Natuurlijk gaat het niet alleen om fysieke aanpassingen van het gebouw. De verbetering van de dienstverlening is in volle gang. Immers, de eisen die mensen stellen aan de publieke dienstverlening nemen toe en daar moeten én willen we op inspelen.

Voordurend worden de prestaties van de overheid gemeten. Ook van de (gemeentelijke) overheid. Stapels rapporten, evaluaties en benchmarks worden over ons uitgestrooid die vol staan met cijfertjes, waaruit positieve of negatieve conclusies worden getrokken. Maar al die cijferlijstjes zeggen weinig over het vertrouwen in het gemeentelijk functioneren. Het cijfergedoe leidt er onbedoeld toe dat uitvoerders verder van het beleid komen af te staan, burgers vervreemden van de politiek en er steeds meer regels en voorschriften komen. Dit terwijl in 2008 in onze gemeente juist een werkgroep is gevormd van vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, ondernemers, Kamer van Koophandel en ambtenaren om voorstellen te doen om de administratieve lasten te verminderen. Laten we daarom in 2009 een nieuwe traditie invoeren: het jaar van minder en vooral uitvoerbare regels. Dat geeft de inwoner vertrouwen!

Ter afsluiting
Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente waar veel gebeurt. Waar traditiegetrouw veel verenigingen zijn en ontzettend veel inwoners zich inzetten als vrijwilliger om te zorgen dat u en ik mee kunnen doen aan de meest uiteenlopende activiteiten. Deze mensen zijn pas echt betrokken bij onze gemeenschap, zij zijn de smeerolie waarop Hendrik-Ido-Ambacht draait.

Dan rest mij nog een allerlaatste wens:
Ik wens u en de uwen een gelukkig, gezond en gezegend 2009 toe.Deel dit bericht met je vrienden!