Collegebesluiten augustus 2009

26 augustus 2009
Collegebesluiten augustus 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Het college van B&W van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de afgelopen weken onder meer de volgende besluiten genomen:

 -          In te stemmen met de nota Hondenbeleid en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De verbeterpunten en vervolgacties die voortkomen uit de evaluatie, uit te voeren als onderdeel van het definitieve hondenbeleid. De hondenbelasting met ingang van 1 januari 2010 te heffen als doelbelasting.

-          De leden van het hoofdstembureau te benoemen voor een periode van vier jaar.

-          De leden en plaatsvervangend leden aan te wijzen voor de bestuurscommissies Milieu, Volksgezondheid en BLVS van de Regio Zuid-Holland Zuid.

-          Kennisgenomen van het resultaat van de screening van de regelgeving van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Deze resultaten worden verstuurd aan het Ministerie van Economische Zaken.

-          De eigenaar van het perceel Dorpsstraat 53 een herplantplicht op te leggen, vanwege het kappen van bomen zonder vergunning. Deze herplantplicht moet voor eind 2009 worden uitgevoerd. Daarnaast een verplichting tot herbeplanting op te leggen binnen twee jaar na de herbeplanting, om niet geslaagde beplanting te vervangen.

-          Het jaarverslag ‘Handhaving Publiekszaken 2008’ vast te stellen en dit ter kennisname aan de commissie RZ aan te bieden.

-          Kennisnemen van het ontwikkelplan Drechtwerk en dit door te leiden naar de commissie WOS.

-          De aan Rhiant verleende vergunning op basis van de Leegstandwet te verlengen met drie jaar. Dit geldt voor de woningen Tesselschadestraat 2 t/m 24 (even) en de Graaf Willemlaan 30 t/m 100 (even).

-          In te stemmen met het toezicht en handhavingsbeleid kinderopvang, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Dit beleid gaat in op 1 januari 2010.

-          In te stemmen met de start van de inspraakprocedure over het voorontwerp-bestemmingsplan  ‘De Volgerlanden-Oost’.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.