Gemeente Belangen stelt vragen over overlast arbeidsmigranten

07 juli 2012
Gemeente Belangen stelt vragen over overlast arbeidsmigranten

HENDRIK IDO AMBACHT - Naar aanleiding van de overlast die omwonenden van het pand Roestuin 43 ondervinden heeft de fractie van Gemeente Belangen de vragen aan het college gesteld.

Ary Cramer legt uit:"Het is begrijpelijk dat voor woningeigenaren die inmiddels elders wonen hun nog te koop staande woning een (financiële) last is. Maar om hen de ruimte te geven hun woningen aan te grote groepen personen te verhuren doet de leefbaarheid in een buurt/wijk geen goed. Het is bekend dat al gauw teveel personen in een ééngezinswoning worden gestopt, voorbeelden uit het land laten zien dat de woningen daarvoor niet of onvoldoende zijn ingericht.

Laat de fractie voorop stellen, zij heeft geen hekel aan arbeidsmigranten die in ons land werkzaam zijn maar over het algemeen hebben zij toch een wat ander leefmentaliteit dan dat we in onze gemeente gewend zijn en doordat zij met een groot aantal (volwassen) personen samen wonen, gaat dit ten koste van het leefklimaat van de buurt. Werkgevers maken steeds meer gebruik van buitenlandse werknemers. Woningeigenaren grijpen de kans aan om hun nog steeds te koop staande woning beschikbaar (verhuurbaar) te stellen voor deze werknemers. Woningeigenaren worden pensioneigenaren, met het aantal te koop staande woningen in onze gemeente zou een aardige wildgroei kunnen ontstaan".

Gemeente Belangen heeft daarom de onderstaande vragen aan het college gesteld:

Naar aanleiding van de e-mail d.d. 15 juni 2012, verzonden aan de fractievoorzitters, ondertekend met ‘Jan Heijkoop’ en een vandaag in dagblad AD/De Dordtenaar verschenen bericht over het pand Roestuin 43 heeft de fractie de navolgende vragen.

1. Is de mail van 15 juni jl. namens de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht of namens de portefeuillehouder aan de fractievoorzitters gezonden en met welk doel is deze informatie aan hen verstrekt?
2. Omwonenden hebben al sinds februari 2012 vragen aan de gemeente gesteld, met name gericht op het al dan niet toestaan van de afwijkende vorm van bewoning (namelijk bewoning door meer dan één huishouden) Volgens onze informatie bent u op de hoogte van deze vragen. Kunt u ons een chronologisch overzicht geven van gestelde vragen welke antwoorden u daarop heeft gegeven aan de omwonenden en welke acties u wanneer heeft ondernomen?
3. Hoeveel woningen die gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten binnen onze gemeentegrenzen zijn er bij u bekend?
4. Volgens onze informatie hebben omwonenden diverse malen melding gemaakt van overlastklachten door de tijdelijke bewoners van Roestuin 43. Bent u op de hoogte van deze klachten m.b.t. het pand Roestuin 43? Zo nee, waarom niet?
5. Is er tussen gemeente en politie overleg geweest m.b.t. de meldingen die door omwonenden van het pand Roesttuin 43 zijn gedaan? Zo ja, hoe worden de overlastklachten gedocumenteerd door de gemeente?
6. Is de onttrekkingsvergunning (19 april 2012) die voor het pand Roesttuin 43 aangevraagd is gepubliceerd op een voorlichtingspagina in De Kombinatie?
7. Heeft er n.a.v. die vergunningsaanvraag een controle in het pand plaatsgevonden m.b.t. brandveiligheid en is dat volgens de geldende regelgeving in orde bevonden? Zo ja, hoe snel nadat u bekend was dat er een flink aantal personen in dit pand onderdak vindt? Zo nee, waarom niet?
8. Hebben er gesprekken plaatsgevonden met omwonenden van het pand Roesttuin 43 en de gemeente? Zo ja, welke partij nam hiertoe het initiatief, welke resultaten kunt u ons tot op heden melden en heeft dit bijgedragen aan een visie van het college op deze vorm van huisvesting? Zo nee, waarom niet?
9. Is er inmiddels een onttrekkingsvergunning verleend? Zo ja, staat deze vergunning op naam, wat is de geldigheidsduur, hoeveel bedragen de kosten voor de vergunning, wat is de geldigheidsduur en hoe lang is de doorlooptijd van de vergunningsaanvraag?
10. Op basis van welk beleid zou een vergunning verleend of geweigerd kunnen worden en bent u van mening dat weigerings- c.q. toekenningsgronden voor een dergelijke vergunning binnen onze gemeentelijke regelgeving toereikend zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
11. Voorziet de huidige huisvestingverordening in kamerverhuur door particulieren en/of woningcorporatie aan arbeidsmigranten? Wij denken daarbij aan zowel inwonend kamerverhuur als kamerverhuur op basis van onzelfstandige bewoning.

Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.