'Voor elkaar in Ambacht' en de veiligheid in het plaatselijke verkeer

09 mei 2014 door Hennie van der Zouw
'Voor elkaar in Ambacht' en de veiligheid in het plaatselijke verkeer

HENDRIK IDO AMBACHT - Het coalitieprogramma 2014-2018 van SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA heet 'Voor elkaar in Ambacht', en hierin zetten de genoemde politieke partijen uiteen wat hun plannen voor de komende jaren zijn. Het leek ons een goed idee om in de komende weken en aantal onderwerpen uit dit coalitieprogramma de loup te laten passeren. Dit eerste stukje gaat over de veiligheid in het Ambachtse verkeer en de in de plannen genoemde ideeen daarover.

“Voor elkaar in Ambacht” betekent ook dat de coalitiepartijen hun doelen willen bereiken in samenwerking met alle partijen in de nieuwe gemeenteraad, ook de partijen die geen deel uitmaken van de coalitie. Hen is gevraagd de voor hen wezenlijke punten uit hun verkiezingsprogramma’s aan te dragen. Deze zijn zoveel als mogelijk opgenomen in het coalitieprogramma, om een zo groot mogelijk draagvlak in de raad te creëren. Dit draagvlak is van groot belang gezien de forse uitdagingen die de komende jaren aan de orde zullen zijn.

Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente met een dorps karakter en goede voorzieningen in een rustige woon- en leefomgeving in een stedelijke regio. De inwoners ervaren de gemeente als aangenaam om in te wonen. Om dit prettige woonklimaat ook voor de toekomst te behouden, is het van belang om de voorzieningen op peil te houden en te zorgen voor een goed en aantrekkelijk werkklimaat.

Hendrik-Ido-Ambacht heeft een herkenbaar en dorps karakter en een rustige woon- en leefomgeving in een stedelijke regio. Dat moet zo blijven; de inwoners voelen zich immers prettig in een groene, schone en veilige omgeving. Juist deze kenmerken waarderen de inwoners zeer. Dit zijn dan ook de kenmerken die de coalitiepartijen willen bewaren en versterken.

Wat betreft het openbaar vervoer wordt onderzocht of en hoe het netwerk van busverbindingen in Hendrik-Ido-Ambacht geoptimaliseerd kan worden. In het contact met de verantwoordelijke partners vraagt de politiek aandacht voor een fijnmaziger netwerk van openbaar vervoer in de gemeente. Veiligheid in het verkeer is belangrijk. Bij de aanleg van bijvoorbeeld het nieuwe scholencluster wordt specifiek aandacht gegeven aan de verkeersveiligheid en de inrichting van de openbare ruimte. Ook rond bestaande scholen blijft de verkeersveiligheid een aandachtspunt.

Er gaat een onderzoek komen naar de mogelijkheden om, in relatie tot de uitbreiding van De Schoof, op de kruising Weteringsingel – Hoge Kade een fietsveilige rotonde te realiseren. Het programma ‘duurzaam veilig’ wordt verder uitgevoerd met veilig ingerichte wegen, 30 kmgebieden, veilige schoolroutes en fiets- en voetpaden.

Daarvoor wordt ook een onderzoek gedaan naar het principe ‘auto te gast’. In straten waar de ‘auto te gast’ is, hebben fietsers en voetgangers namenlijk prioriteit. De uitvoering van het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan zal voortdurend worden getoetst aan de actualiteit.

In sommige wijken en buurten ervaart men problemen met parkeren, soms ook ondanks dat voldaan wordt aan de parkeernorm. Hier gaat de politiek in gesprek met de bewoners over gerichte en specifieke oplossingen. Per situatie is maatwerk vereist. In sommige gevallen zal het mogelijk zijn om ‘restruimte’ te gebruiken voor parkeerplaatsen. In andere gevallen zal herschikking van de openbare ruimte plaatsvinden bij herinrichting van een gebied.

Op een beperkt aantal plaatsen binnen Hendrik-Ido-Ambacht is parkeren van grote voertuigen toegestaan. De politiek is van mening dat bedrijven hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Wanneer er echter onvoldoende gelegenheid blijkt te zijn voor het vrachtwagenparkeren, zal worden onderzocht of het mogelijk is hiervoor extra voorzieningen te creëren.

De Hendrik-Ido-Ambachtse coalitie wil het fietsen in de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk maken, mede vanuit de duurzaamheidsgedachte die zij nastreven. Bij de herinrichting van wegen streven zij naar zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden en naar rotondes die veilig zijn voor fietsers. Voor de recreatieve fietsers willen zij het fietsen langs de rivieroevers zo aangenaam mogelijk maken. Waar mogelijk maken ze deze toegankelijk waardoor een directer contact met de rivier mogelijk zal zijn. In de visie over de Waalzone hebben zij in de vorige periode al een aanzet gegeven voor fietspaden langs het Waaltje. Dit wordt verder uitgewerkt.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.