Onrust bij inwoners Ambacht over woonruimte voor 75 statushouders

22 november 2016 door Hennie van der Zouw
Onrust bij inwoners Ambacht over woonruimte voor 75 statushouders

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Asielzoekers kunnen in Nederland asiel krijgen als zij bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen land gevaar lopen om te worden vervolgd om hun geloof of afkomst of als zij gevlucht zijn voor oorlog.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt op basis van landelijk asielbeleid of een asielzoeker bescherming nodig heeft en dus in Nederland mag blijven.

Wie de hele asielprocedure doorlopen heeft en een verblijfsvergunning voor vijf jaar krijgt, is statushouder. De Rijksoverheid heeft bepaald dat iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks een aantal statushouders moet huisvesten. Het aantal wordt bepaald door het aantal inwoners. Door de vele conflicten in de wereld zijn veel mensen gevlucht, een deel naar Nederland. De Nederlandse asielzoekerscentra raken vol, ook doordat statushouders daar blijven wonen bij gebrek aan andere huisvesting. Daar wordt nu wat aan gedaan.

De gemeente Hendrik-Ido Ambacht heeft de wettelijke taak om in 2016 aan 75 statushouders woonruimte te bieden. Voor 2017 verwacht de gemeente hetzelfde aantal. Die aantallen zijn gebaseerd op het inwoneraantal van Ambacht. Met de huisvesting van deze (extra) statushouders helpt Ambacht om ruimte vrij te maken in asielzoekerscentra.

De gemeente gaat ervan uit dat de mensen met een verblijfsvergunning niet op de gebruikelijke manier aan woonruimte in Hendrik-Ido-Ambacht kunnen komen, omdat het aantal sociale huurwoningen dat hier jaarlijks beschikbaar komt daar niet groot genoeg voor is. Daarom heeft het college kansrijke huisvestingslocaties besproken met de gemeenteraad. Medio oktober heeft het college een besluit genomen over de tijdelijke huisvesting.

Net als de Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vind de gemeente Ambacht het belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk onderdeel worden van de samenleving. Dat betekent dat zij hun weg kunnen vinden in het dagelijks leven en naar school gaan of werken. Daarbij gebruikt de gemeente Ambacht graag de kennis en kunde van lokale en regionale partners.

In de vergadering van maandag 5 september 2016 heeft de gemeenteraad een beleidskader vastgesteld voor de huisvesting en participatie van mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Hendrik-Ido-Ambacht.

Op dinsdag 11 oktober 2016 heeft het college van B&W locaties aangewezen voor tijdelijke huisvesting van statushouders. Omwonenden van de locaties zijn per brief geïnformeerd over het genomen besluit. Ook worden voor hen inloopbijeenkomsten georganiseerd. Maar toch zijn volgens een artikel in het Algemeen Dagblad van dinsdag 22 november de omwonenden niet blij met de komst van de statushouders naar hun buurt.  

De gemeente Ambacht biedt in 2016 aan 75 statushouders huisvesting. In 2017 doet de gemeente dat voor nog eens 75 statushouders. De rijksoverheid stelt elk half jaar per gemeente het aantal te huisvesten statushouders vast. Dit aantal is gerelateerd aan het aantal inwoners van de betreffende gemeente.

De gemeente heeft geen keuze in het plaatsen van statushouders, dat is een gegeven. Het aantal te huisvesten statushouders is een ruime verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren, waardoor aanvullende tijdelijke woonruimte gecreëerd moet worden.

Tot nu toe werden statushouders gehuisvest in woningen van de drie corporaties in de gemeente Ambacht. De gemeente kent geen kamerverhuur, maar verhuren woningen aan huishoudens van statushouders. Op jaarbasis zijn gemiddeld 15-20 woningen nodig om onze taakstelling te kunnen realiseren. de gemeente kan in 2016 en 2017 niet alle statushouders op deze manier huisvesten.

Een deel van de statushouders zal worden gehuisvest in woningen van de drie corporaties in de gemeente, zoals dat hiervoor ook al gedaan werd. Verder heeft het college van B&W van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht locaties aangewezen voor tijdelijke woonruimte.

De gemeente blijft in hiervoor samenwerking met corporaties bestaande sociale huurwoningen inzetten, zoals dat al jaren gebeurt. Verder kiest het college de oude gymzaal aan de Weteringsingel, als tijdelijke woonruimte voor (zo'n 6-9) statushouders. Aan de gymzaal zijn wel aanpassingen nodig om dit mogelijk te maken. Ook kiest het college voor tijdelijke units (voor maximaal 20 mensen) op het voormalige schoolterrein in de Gerard Alewijnsstraat en wil het college zo nodig ook tijdelijke units op het voormalige schoolterrein in de Steenbakkersstraat (voor maximaal 20 mensen) plaatsen. Zo blijven er in verhouding meer sociale huurwoningen beschikbaar voor andere inwoners.

De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden en andere inwoners, net als vorig jaar bij de noodopvang van vluchtelingen, meedenken. De gekozen locaties zijn een gegeven, maar over de inrichting van die locaties gaat de gemeente graag in gesprek met omwonenden.

Begin december 2016 nodigt de gemeente omwonenden opnieuw uit. Dan krijgen zij de mogelijkheid mee te denken over de inrichting van de locatie en de omgeving. De gemeente presenteert op dat moment enkele mogelijkheden. Op basis van de wensen en bedenkingen van omwonenden doet de gemeente vervolgens aanpassingen.

Rond januari 2017 treffen gemeente en omwonenden elkaar nog eens en wordt de aangepaste inrichtingstekening getoond. Dan ontvangen omwonenden ook meer informatie over de realisatie.

Uiteraard worden er uiteindelijk ook  afspraken gemaakt over het met elkaar leven in de wijk en  kunnen omwonenden kennismaken met hun nieuwe buren.

De planning en daarmee het moment van daadwerkelijke huisvesting moeten nog worden bepaald. Realisatie en huisvesting zal in ieder geval in 2017 plaatsvinden. Er moeten nog diverse voorbereidingen worden getroffen en procedures doorlopen worden.

Voor meer informatie over de statushouders en het beleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: zie de website van de gemeente.

Foto's in dit artikel zijn uit eigen archief, en geven de straten weer, waaraan de statushouders gevestigd zullen gaan worden.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.