RA: geen gelijke kansen bij toewijzing opvanglocatie De Baak 4; toegeschreven naar één Oekraïens gezin

09 juli 2024 • 15:30 door Willem Schneider
RA: geen gelijke kansen bij toewijzing opvanglocatie De Baak 4; toegeschreven naar één Oekraïens gezin
De Baak 4

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Naar aanleiding van de verhuizing van een Oekraïens gezin naar De Baak 4 stelde de fractie van Realistisch Ambacht (RA) een aantal schriftelijke vragen aan het college. Deze woning is aangewezen als een opvanglocatie in het kader van de “Gemeentelijke Opvang Opdracht.” Volgens RA biedt het gemeentelijk ‘mededigingskader’ geen gelijke kansen voor alle geïnteresseerden, maar heeft de gemeente naar één gezin toegeschreven. Ook RA betreurt het dat het college niet met de gemeenteraad heeft overlegd, zoals de raad in een motie heeft bepaald. Hieronder staan de gestelde vragen.

“Eén gezin komt in aanmerking”
Een overheid moet volgens RA bij het verrichten van economische activiteiten, zoals in dit geval het verhuren van vastgoed, transparant en marktconform handelen en beginselen van gelijke kansen hanteren. Wethouder Platschorre haalde op 18 juni in dit verband zelf al het Didam‐arrest aan.

In diezelfde toelichting zei de wethouder volgens RA dat de gemeente voorwaarden zou opstellen en publiceren voor de verhuur van dit specifieke object, zodat iedereen die aan die voorwaarden voldoet, kan meedingen. Er zou in Ambacht echter slechts één gezin aan de voorwaarden voldoen kon de wethouder, aldus RA, met grote zekerheid al melden voordat de publicatie in De Brug had plaatsgevonden.

In De Brug van 3 juli was volgens RA op de gemeentepagina te lezen dat de woning wordt aangewezen als opvanglocatie in het kader van de Gemeentelijke Opvang Opdracht en alleen in gebruik wordt gegeven aan “Oekraïense gezinnen die momenteel binnen de gemeente gebruik maken van particuliere opvang.”

‘Geen gelijke kansen’
Volgens RA biedt deze insteek “naar ons idee geen gelijke kansen bieden, maar het omgekeerde, namelijk het mededingingskader toeschrijven naar één reeds gekozen gegadigde, daarmee op voorhand andere geïnteresseerden uitsluitend. Geen enkele andere (tijdelijke) woningzoekende heeft redelijkerwijs een kans gekregen.

Daarom stelt RA de vraag: Kan het college uitleggen hoe het eerlijk is en er gelijke kansen worden geboden wanneer aan één gezin een grote vrijstaande woning wordt gegund, terwijl dit gezin niet dakloos was; en terwijl de gemeente al voldeed aan haar opvangopdracht?

Publiek belang
Het verhuren van een pand door de gemeente in de rol van private verhuurder, moet in lijn zijn met het publieke belang en de beleidsdoelen van de gemeente. Dat volgt onder meer uit de Algemene Wet Bestuursrecht en uit de Woningwet.
De vraag van RA is: welk publiek belang wordt hier gediend, en wat is het beleidsdoel achter het bezit en de verhuur van een woonhuis, dat niet daartoe was aangekocht?

Andere behandeling dan Oekraïners op de boot
RA ziet een andere benadering van het betreffende gezin dan van de Oekrainers op de boot. Daarom stelt deze fractie de volgende vragen:
Hoe verhoudt het aanwijzen van het pand als noodopvanglocatie zich tot het aangaan van een gebruikersovereenkomst met het opgevangen gezin? De hutten op de Oekraïneboot verhuren we, voor zover wij weten, niet aan de afzonderlijke gebruikers. Heeft het gezin van De Baak 4 nu de status van huurder of vluchteling? Indien huurder: waarop is deze speciale behandeling ten opzichte van andere Oekraïners gestoeld? Indien vluchteling: waarom komt er een individuele gebruikersovereenkomst?

Vergoeding gezin gekort op vergoeding Oekraïners op boot
Over de financiering van de opvang zei volgen RA de wethouder op 18 juni: “Financieel gezien betekent het dat wij voor zes plaatsen extra vergoeding krijgen van het Rijk, maar die vergoeding wordt vervolgens waarschijnlijk in mindering gebracht op het bedrag dat wij krijgen omdat we een tekort hebben bij de opvang op de boot wat het Rijk ook aanvult. Dus op zich gaat dat budgettair neutraal.” Daarom de volgende vraag van Realistisch Ambacht: Kunt u deze uitleg verduidelijken en er de betreffende bedragen bij benoemen, ook van de kosten van het bewoonbaar maken van de woning; en nogmaals bevestigen – zoals de wethouder op 18 juni aangaf – dat het verhuurklaar maken eveneens door het Rijk wordt bekostigd?

Opvangboot Rossini voor Oekraïners

Geen voorgeschreven overleg met raad
RA mist ook dat bij het aanwijzen van de woning als opvanglocatie in het kader van de GOO dat het college de raad niet heeft geraadpleegd. RA verwijst hierbij naar de aangenomen motie van 5 juni 2023 waarin de gemeente raad het college heeft opgedragen om alles rondom noodopvang in overleg met de raad te besluiten of besluiten hierover aan de raad over te laten.
Vragen RA zijn daarom:
De raad is over de aanwijzing tot noodopvang van De Baak 4 voor zover wij weten niets gevraagd, de raad heeft op 18 juni slechts meegedeeld gekregen wat het college op 11 juni hierover al besloten had. Naar ons idee is de motie van 5 juni 2023 hiermee niet gerespecteerd. Hoe ziet het college dit?

Onderhoud en termijn
- Wie zorgt tijdens de periode van verhuur voor het onderhoud van het ruime perceel bij de woning en de opstallen en begroeiing en wie bekostigt dit onderhoud?
- Wat wordt de uiterlijke einddatum in de gebruikersovereenkomst met de beoogde huurders?
- Hoe lang is de gemeente van plan het pand De Baak 4 in bezit te houden?

RA: college overlegde niet met de gemeenteraad 

Foto's: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Cees van Meerten

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.