Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Hervormde Gemeente Dorp Elim

Hervormde Gemeente (PKN)

Elimkerk
Jan Wissenslaan 7
3341 GG Hendrik-Ido-Ambacht
681 70 04

Het huidige kerkgebouw is de vervanger van de zogenoemde oude Elimkerk, die ter vervanging van het wijkgebouw aan de dijk, op 5 maart 1951 werd geopend aan de Burg. van Akenwijk. Die locatie werd in de na-oorlogse jaren (1949) gekozen op grond van de toenmalige situatie aan de dijk en de destijds bij de burgerlijke overheid bestaande gedachten inzake de te verwachten uitbreiding van de bebouwing. 

Als gevolg van de watersnood (dijkverhoging) verdwenen echter vele woningen. Bovendien werden de uitbreidingsplannen van de gemeente drastisch gewijzigd. Beide factoren werkten er aan mee, dat de in 1951 in gebruik genomen kerk hoe langer hoe meer op een eiland kwam te staan. 
 
Diensten  
Elke zondag van 10.00 tot 17.00
Tijden van speciale diensten (Christelijke feestdagen) zijn op de site te vinden.
Predikant Contactpersoon
Ds. C.A. van der Graaf
tel. 681 60 68
dsvdgraaf@hervormdambacht.nl
Sjoerd G.G. Plomp
619 01 97
scriba-elimkerk@hervormdambacht.nl 
Website  
elim.hervormdambacht.nl  
© fotografie: Liesanne Timmermans