woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

'T mo' nie gekker worre!
14
nov

'T mo' nie gekker worre!

Deze uitspraak van een oude Ambachter kwam steeds terug in mijn hoofd toen ik als toeschouwer allerlei taferelen in Ambacht en besluiten in de politiek zag. Ook in de Ambachtse politiek die meestal in rustig water verkeert. En wie had ooit gedacht dat de Rotterdamse burgemeester en andere lokale niet-SGP bestuurders in het kader van een evangelisatiedienst in het SGP-bolwerk, de Petrakerk, zouden bijwonen? En wat te denken van een amoureuze relatie tussen een ex-SGP kamerlid en een VVD-staatssecretaris? Wat zouden de vroegere SGP-kamerleden en SGP-oprichters daarvan gedacht hebben? Deze actie komt in elk geval niet overeen met het SGP-gedachtegoed. En dan zal ik het over gedragingen ten aanzien van wachtgeldregelingen voor politici (van links naar rechts) maar niet hebben. Wachtgeldregelingen zijn mijn inziens een overbrugging voor iemand die een andere baan zoekt, niet een soort uitgesteld loon of soort voorziening voor een pensioen..

Cascade: Sloperijen
Laat ik maar bij het lokale gebeuren laten. U bent ongetwijfeld op de hoogte dat in Cascade tot twee keer toe een prachtige film werd vertoond over het glorierijke, maar helaas verloren gegaande verleden van de scheepssloperijen. Het waren immers niet de scheepsbouwers, maar de sloperijen met name die van Frans Rijsdijk, die ons dorp deed opstuwen in de vaart der volkeren. Veel bekende marineschepen uit de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje kwamen voor hun uitvaart naar …. Hendrik-Ido-Ambacht.

Daarnaast had je ook de indrukwekkende "bokken", die niet voor een kleintje waren vervaard. Ze tilden met gemak delen van bruggen op of hesen schepen uit het water. Dit glorierijke verleden kwam nog eens nog voren in twee uitverkochte filmvoorstellingen!  Prachtige beelden, die ook in boekvorm worden uitgegeven.  U hoort daar nog meer van! Nu is de rust aan de Veersche dijk weer teruggekeerd. "'t mo nie gekker worre", sprak een oude "bikker" (behorend tot van eerste generatie slopers)…. Hij miste  de bedrijvigheid aan de Veerse Dijk. 

Gemeentehuis: Feest en jubileum
Misschien bent u minder op de hoogte van het feit dat aan de andere kant van de locatie van Cascade in de eerste week van november ook een Feest was. En inderdaad, daar waren beduidend minder belangstellenden dan bij de filmvoorstellingen. Het ging om het Feest der Algemene Beschouwingen: elke fractie (van rechts tot het midden, van lokaal tot landelijk) kon haar iconen laten schitteren. Een soort kerstboom van elke fractie die haar items liet schitteren. Items verpakt in een waterval (in het Frans Cascade) van (wollige) woorden. En als ik zo terugluisterde, schitterde vooral de VVD met haar bijdrage. Deze bijdrage was versierd met een soort van kerstbal, die gemakkelijk uit elkaar spatte. Maar ik vond deze bal een lichtend voorbeeld van creativiteit. Een creatieve gedachtegang die overigens niet de door pers werd opgevangen en aan het grote publiek werd verkondigd. Daarom wil ik graag dit met uw delen (met dank aan wethouder Flach en de VVD-fractievoorzitter!)
Wat was er namelijk aan de overzijde van Cascade aan de hand? Wel, tijdens de gemeenteraadsvergadering was er een jubilaris, te weten de wethouder van Financiën. Hij vierde het eerste decennium van zijn wethouderschap. Of er nog een tweede decennium volgt, weet ik natuurlijk niet. Maar de wethouder vierde zijn jubileum op een creatieve manier. Hij strooide daarbij niet met geld, maar wel met getallen over geld. Hij hield ook de Algemene Beschouwing vanuit het perspectief van het college.

Gemeente schaft F-35 aan
Hierbij was hij heel enthousiast! Waarom? Wel, ik had het zojuist over marineschepen die in 't Ambacht werden gesloopt. Zelfs een Amerikaans vliegdekschip (de Nabob), ging hier roemloos ten onder. Het onderwerp "veiligheid" was blijkbaar een belangrijk item voor de kerstboom van SGP-wethouder Flach. Een nieuwe dimensie was in het betoog was dat de veiligheid zo belangrijk was dat deze veiligheid vanuit de lucht moest worden beschermd. Ik kan me voorstellen dat hij een zwak heeft voor de F-35. Nu weet ik dat regelmatig vliegtuigen foto's nemen om nieuwe kadasterkaarten in de regio te maken om "landje pik" bij het snippergroen van de gemeente te beheersen. Maar daar hoef je toch niet een F-35 voor aan te schaffen. Dit prachtige vliegtuig heeft allereerst een gevechtsfunctie, dan pas een verkenningsfunctie. Bovendien kost dit prachtige vliegtuig  per stuk minstens € 80 miljoen en niet circa € 78 miljoen die de wethouder van financiën in gedachten had. Toch wel een verschilletje van circa € 2 miljoen. (Oudere) mensen met een minimuminkomen, met een AOW of met een bijstandsuitkering  zullen dit moeilijk kunnen bevatten.

Maar goed: Flach attendeerde de toehoorders erop dat hij zijn “Algemene Beschouwingen” en zijn opmerkingen dat de oppositiepartijen in de krant en niet in een brief aan hem gericht hun goedkeuring over de begroting gaven “niet serieus” moesten beschouwen. Tot deze categorie “niet serieus” behoorde waarschijnlijk ook de aankoop van de F-35…

VVD:  Motie Flach
Interessant was de reactie van de VVD-fractievoorzitter. Hij vloog er op af en kwam zelfs met een (nep)motie: een soort kerstbal eerste klas die gemakkelijk doorprikbaar was. Omdat de pers aan deze motie geen ruchtbaarheid gaf en u zeer waarschijnlijk niet op de tribune zat, wil ik u deelgenoot maken van deze unieke motie, vernoemd naar de wethouder: 

Gehoord de bijdrage van de jubilerende wethouder Flach in eerste termijn,
overwegende dat:
- voor de VVD de veiligheid in ons dorp een topprioriteit is,
- de veiligheidscijfers wat teruggelopen zijn in het afgelopen jaar,
- wethouder Flach aangegeven heeft dat hij in de afgelopen tien jaar 700 miljoen euro heeft uitgegeven, waarvan hij naar eigen zeggen ook 9 Joint Strike Fighters had kunnen kopen,
constaterende dat:
- de JSF echt een ontzettend gaaf jachtvliegtuig is dat uitermate geschikt is om de veiligheid van Hendrik Ido Ambacht te verbeteren,
- de wethouder boter bij de vis moet doen,

roept wethouder Flach op om:
- zich sterk te maken voor de aanschaf van één Joint Strike Fighter toestel vóór het einde van deze collegeperiode
en gaat over tot de orde van de dag..

Aan dit luchtballonnetje gaven de andere fracties weinig aandacht. Alleen D66: "Wij willen niet zover gaan dat wij een eigen luchtmacht nodig hebben om eventuele landje pik in de kiem te smoren. Een JFS zou dan ook geen goede keuze zijn want die staat al aan de grond. Wij willen niet zover gaan dat wij een eigen luchtmacht nodig hebben om eventuele landje pik in de kiem te smoren. Een JFS zou dan ook geen goede keuze zijn want die staat al aan de grond. Tot slot wil ik het toch nog even over het zwembad hebben". 

Het einde van deze nepmotie was dat ze werd ingetrokken. "’T mo’ nie gekker worre!", zei een oude Ambachter tegen me.  En hij heeft gelijk, want waar gaat dit over?

Zondagsrust en zwembad
Wel politiek en serieus zijn de zondagsrust én het zwembad. In principe is daar politiek gezien al een wissel om: het buitenbad is al jaren op zondag open. Het nieuwe binnenbad zal vooralsnog niet op zondag open zijn. Maar blijkbaar ligt de verantwoordelijkheid hierover nu bij de exploitant van het zwembad. Volgens een aantal partijen zal het in de toekomst niet de vraag of het binnenbad wordt geopend op zondag, maar wanneer…..  ’t mo’ nie gekker worre!", zei een overtuigde en principiële SGP-er tegen me…. "Waar zijn de tijden van Van der Ven, De Waard, Verhoeven, Van der Heijden, Van Doorn gebleven?" De SGP diende geen motie in om het buitenbad weer te sluiten.... Terecht natuurlijk vanuit het politieke machtsdenken, want daar zou geen meerderheid voor zijn, ook het CDA zou hier tegen zijn. Vanuit rechtlijning principieel denken zou het wel consequent zijn geweest. 

CDA: terug naar het oude liberalisme
Over het CDA gesproken: Een interessante nabrander kwam van het CDA. Ook hier speelde de VVD een hoofdrol. De fractiewoordvoerder van het CDA viel het in de bijdrage van de VVD op dat deze partij wilde bezuinigen op de statushouders (zo ver dat kan natuurlijk). "Een voorbeeld daarvoor is om te stoppen met de impuls statushouders, dit zou een bedrag opleveren van bijna 1,5 miljoen. Wat ons betreft is dit een heel eind verwijderd van het sociaal-liberalisme van grote Ambachtse VVD-politici als de heer Stehouwer, Van Dijk of Doodkorte", aldus de CDA-woordvoerder. Ach ja, die goede oude tijd…   Maar in die tijd was er geen sprake van Circulariteit Door Activiteit (CDA)..   ’T mo’ nie gekker worre!",  zei een oude, politieke watcher van de Ambachtse politiek tegen me.  Dat CDA is wel heel beweeglijk, stond de C niet vroeger voor Conservatief of Cultuur?"

Over ambtsgebed, kerstliederen en zwartepieten
Kortom: einde goed, al goed, niemand stapte op, en een SGP-amendement nam de raad met algemene stemmen aan. De algemene beschouwingen waren weer voorbij:  ’t mo’ nie gekker worre!",  zei een buitenstaander tegen me: in mijn gemeenten zie ik soms tientallen moties voorbij  komen tijdens de algemene beschouwingen.

Maar zijn raad was creatief bezig door bijvoorbeeld een "motiemarkt" te houden. Inwoners kunnen dan bijvoorbeeld met een voorstelletje komen (bijv. over verkeersveiligheid) en er wordt met bemiddeling van de griffie een motie opgesteld. Gevraagd of fracties belangstelling hebben om deze motie over te nemen ("adopteren") en in te dienen.

De Ambachtse raad kent dit innovatiefve middel niet, dus einde goed, al goed. Geen gedoe dus vanuit de PvdA (in de vorm van een ingediende motie) over afschaffing van het ambtsgebed in Ambacht. Dat had ik wel verwacht omdat de PvdA-Kamerfractie enige tijd geleden hierover schriftelijke vragen stelde aan de minister.

Ook geen gedoe van D66 over de afschaffing van de Kerstliederen in Ambacht. Ik las namelijk dat D66-senator Petra Stienen een campagne zou starten om winkels geen kerstmuziek meer te laten draaien die op een verboden lijst komt. En gelukkig ook: geen zwartepietendiscussie!! ’T mo’ nie gekker worre!"… De sluitende begroting werd met Algemene Stemmen aangenomen, in tegenstelling overigens tot die van buurgemeente Zwijndrecht.....  De Gast van de Raad wordt daar de Provincie Zuid-Holland omdat de begroting niet sluitend was..

Deel dit bericht met je vrienden!