woensdag 2 december 2020

Alles over Ambacht

27
sep

Normaal doen is gekkenwerk

“Henk en Ingrid” sprak ik onlangs op een verjaardag. En op een verjaardag worden meestal de politieke beschouwingen nog eens overgedaan. Henk en Ingrid zijn normale mensen uit de Drechtsteden.  Niets mis mee! Nee, ze stemmen niet op de PVV.  Ze weigeren ook op het CDA te stemmen. Henk is een bewonderaar van de “rooie dominee” van een voorloper van het CDA. Ter verduidelijking: deze dominee kwam niet uit de “linkse kerk”. De man met deze naam was de hervormde predikant en politicus Aritius Sybrandus Talma (1864-1916). Een voorman van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), Kamerlid en minister. De ARP was één van de partijen die het CDA vormden. Als minister was Talma verantwoordelijk voor de sociale wetgeving, de eerste wettelijke uitkering aan arbeiders (zo’n 70 jaar geleden), en de verplichte sociale verzekering voor werkgevers en werknemers. 

Normaal 
Volgens Henk zou Talma momenteel zeker niet op het CDA hebben gestemd, laat staan daar een leidende functie hebben gehad. Immers: wat Talma geleidelijk bijna honderd jaar had opgebouwd (o.a. het pensioenstelsel en de sociale wetgeving) wordt met behulp van het CDA ook weer afgebouwd. Terug naar af, is blijkbaar de “normale” gang van zaken… Hij zegt waar het op staat. Hoe het ook zij, zijn opvatting geeft veel stof tot nadenken.
 
Gekkenwerk 
En Ingrid? Ja, zeker ze zou ook geen CDA stemmen. Ze werkt in de gezondheidsector, waar Kamerleden van het huidige kabinet het “normaal” vinden dat de zwakkeren (gehandicapten, psychiatrische patiënten) in de samenleving financieel flink moeten inleveren. Te denken valt aan eigen bijdragen bij de geestelijke gezondheidszorg, verhoging eigen risico, versobering van het voorzieningenpakket, etc. 
 
Ingrid is een fan van een vroeger ARP-kamerlid. Dat was de “rooie freule” mevr. Christine Wttewaall van Stoetwegen. Ze zat vele jaren voor de Christelijke Historische Unie (CHU) in de kamer. De CHU is de tweede partij, die in het CDA is opgegaan (of vervluchtigd). Mevr. Van Stoetwegen zat van november 1945 tot 1971 in de Tweede Kamer (Tsja, dat je lange tijd in de Kamer zat, was toen “normaal”. Kom daar nu nog maar eens om…..). Ingrid kon zich nog de gevleugelde uitspraak van Christine uit 1970 herinneren. Ze zei tijdens een middennachtelijke en warrige stemming: “Dat is gekkenwerk!”.  Inderdaad: zo’n procedure was blijkbaar “normaal” in de Kamer. 
 
Maar gekkenwerk is ook zo’n scheldpartij in de Kamer. Het doet me denken aan een episode uit een Grieks theater. Goed ingestudeerd, goedkoop, publicitair een voltreffer en leidt de aandacht af van de onmogelijkheden om het financiële gat van Griekenland te dichten….  
Was het vroeger dan beter tussen in het debat tussen politici? Nou nee. Wie de parlementaire geschiedenis kent, weet wel beter. Zo ik las onlangs nog een debat over de “Algemeene Beschouwingen” uit 1919 waar tussen Jelle Troelstra (SDAP), Henri Marchand (Vrijzinnig Democratische Bond), en het communistisch kamerlid Wijnkoop in de Kamer woorden werden gebruikt, die ook commotie veroorzaakten. Wijnkoop noemde bijv. Troelstra “een opgeblazen parlementaire kikker”. 
Het valt me overigens op dat parlementariërs nogal wat woorden gebruiken die in negatieve zin met dieren te maken hebben: “islamitische aap”,  “normaal”,  parlementaire “kikker”…..  Waarom onderneemt de Partij van de Dieren  geen actie tegen deze verfoeilijke verbale rituelen??? Verbeter de (dieren)wereld en begin in eigen Huis!
 
Kwetsbare ouderen
De financiële gevolgen van de bezuinigen zijn niet te overzien. Ook niet de voor de gemeente. Het Ambachtse college geeft in dat in zijn begroting 2012 duidelijk aan. Ik ga niet deze begroting becommentariëren. Het valt me wel op dat de coalitie de zwakkeren in de Ambachtse samenleving wil ontzien. En terecht!! 
Voor de toekomst is voorspelbaar dat het aantal zwakkeren zal toenemen. Ik noem hierbij alleen al de vergrijzing. Inherent aan deze vergrijzing is de toename van het mensen dat dementie zal krijgen. Onlangs organiseerde de gemeenteraad een sessie over het thema “Kwetsbare Ouderen”. En ere wie ere toeneemt: het initiatief lag bij het CDA…  (nee niet bij de Kamerfractie, maar de bij raadsfractie!).
 
Dementie 
In deze Kamerfractie en andere fracties had wellicht meer over de ziekte van Alzheimer gesproken moeten worden.  Uit een rapport “Wereld Alzheimer Dag 2011, Toekomst verkenningen Dementie in Nederland” heb ik namelijk gekeken naar de ontwikkeling in de Drechtsteden. Het onderstaande overzicht is een resultante van een onderzoek uit 430 gemeenten. De trend is dat in de kleine gemeenten in Nederland het aantal dementerenden toeneemt. Ik zie maar weinig maatregelen in het regeringsbeleid om deze trend op te vangen. 
Maar als ik inzoom op de Drechtsteden, dan schrik je als Ambachter: ons dorp staat in de Top Drie op de tweede plaats! Papendrecht voert de lijst aan. 
 
Prognose aantal mensen met dementie per gemeente in Drechtsteden
 
  2010  2011  2020  2030  2040
Papendrecht   426  453 (+6%)  646 (+52%)  883 (+107%) 1071 (+151%)
Hendrik-Ido-Ambacht  316  334 (+6%)  470 (+49%)  624 (+97%)  781 (+147%)
Sliedrecht   445  460 (+3%)  553 (+24%)  707 (+59%)  912 (+105%)
Zwijndrecht  780  809 (+4%)  1032 (+32%)  1327 (+70%)  1595 (+104%)
Dordrecht  1801  1827 (+1%)  2060 (+14%)  2665 (+48%)  3315 (+84%)
Alblasserdam  313  323 (+3%)  391 (+25%)  502 (+60%)  565 (+80%)

 Bron: TNO op basis van CBS, in opdracht van Alzheimer Nederland

De vervolgvraag is natuurlijk: als je deze enorme toename ziet, wat hebben de beleidsmakers in de Drechtsteden én in Hendrik-Ido-Ambacht in hun beleid er aan gedaan? Wat zullen ze gaan doen? Hoe gaan ze deze toename opvangen? Het zou voor de hand liggen om het voorzieningenniveau (opvang van de licht dementerenden, opvang van de zwaardere gevallen) te verhogen. In Ambacht is daar de komende tijd onvoldoende capaciteit voor. En de vraag is of er voldoende capaciteit is in de Drechtsteden.
Ik begrijp de verhoging van het voorzieningenniveau (verpleeghuizen, etc.) een zaak van lange adem is. Diverse partijen (zorgverzekeraars, rijksoverheid, zorgondernemers, locale overheid) zijn bij de (ver)bouw van (nieuwe) verpleeghuisvoorzieningen en aanleunwoningen betrokken. Daarom is het goed dat op grond van deze cijfers toch eens verkennende besprekingen komen hoe deze komende golf kan worden opgevangen.

Depressie
Goed speerpunt bij de GGD is ook depressiepreventie. Dit is als één van de vijf speerpunten in de recent geactualiseerde ‘handreiking gezonde gemeente’. Depressie komt ook in deze regio veel voor, zowel onder jong als oud. Dit blijkt uit regionaal onderzoek. Ongeveer een derde van de volwassenen in deze regio loopt risico op angst- of depressieklachten. Depressieve klachten bij de jeugd bijvoorbeeld zijn een belangrijke oorzaak van schooluitval en langdurige werkloosheid.
Het is daarom goed dat GGD ZHZ en de partners (Yulius, Rivas Zorggroep, Aafje, Stichting Maatschappelijk Welzijn, Careyn, etc.) een goed activiteitenprogramma opzetten.

En “Henk en Ingrid”? Wel ze spraken verder over de politiek tijdens de borreltafel. Duidelijk werd ook dat ze over de grenzen heen keken. Zo hebben ze een grote sympathie voor Israel. De ondersteunde link had dan ook hun steun.
www.youtube.com/watch?v=QAuBc_cbXo0&feature=channel_video_title

Bekijk de clip en u krijgt een betere kijk op de geschiedenis! Henk & Ingrid maar ook amice Ayalon geven ons stof mee ter overdenking!!

Deel dit bericht met je vrienden!