woensdag 2 december 2020

Alles over Ambacht

10
nov

Het (politieke) circus rond kerk en zwembad

De behandelingen van begrotingen voor 2012 zijn in de Zwijndrechtse Waard weer achter de rug. De kruitdampen van deze begrotingsbehandeling trekken in Ambacht en Zwijndrecht inmiddels weg. Voor de Ambachtse burgemeester was dit laatste keer als voorzitter van de raad, voor zijn Zwijndrechtse collega zal waarschijnlijk niet.
Nu zijn de politieke kruitdampen in het Ambachtse dorp niet dik. Was het vorig jaar de VVD-fractie die voor enig vuurwerk zorgde door tegen de begroting te stemmen, nu was deze fractie poeslief voor het college. Natuurlijk, de coalitiefracties kregen kritiek: vooral SGP-ChristenUnie kreeg ten aanzien van de bouw van de nieuwe Petrakerk het etiket “machtsmisbruik” opgeplakt. De toon was gezet, maar tijdens een interruptie begon de VVD-fractievoorzitter te kantelen. In tweede termijn was hij weer terug op zijn plaats: “sorry, zo heb ik het eigenlijk niet bedoeld.”
 
Publiciteit
Nee, ik was niet de Gast van de raad, maar ik kom trouw naar de begrotingsraad. Dat is de beste manier om na te gaan hoe de fracties proberen om de publiciteit te halen. Want: hoe je het wendt of keert, de “perstribune” is tijdens de behandeling goed gevuld. Ja, ik geef toe dat de tribune van de ambtenaren voller is. Maar toch: elke zich respecterende krant is bij dit politieke hoogtepunt aanwezig: van Reformatorisch Dagblad tot AD/De Dordtenaar, van de Brug tot de Combinatie. En iedere journalist legt zijn of haar eigen accenten.
Zo ook elke fractie, met een schuin oog naar de pers natuurlijk. Fracties spelen dan in op onvrede bij de delen van de bevolking of recente gebeurtenissen. Vanuit deze optiek kon aandacht voor de procedure rond de bouw van de nieuwe Petrakerk niet uitblijven. Zelfs de PvdA gaf het college hierover een plaagstootje: de wethouder moet alle kasten open te trekken om de communicatie met de omwonenden zo goed mogelijk te houden!
 Van de bouw van de Petrakerk is het een kleine stap om nog eens de zondagsrust ter discussie te stellen door diverse fracties. Kapstok hiervoor was het niet doorgaan van een circusvoorstelling op zondagmiddag. Ambtelijke druk op de circuseigenaar zou hiervan de oorzaak zijn. Alle partijen zonder een C in hun naam ageerden hiertegen. De burgemeester moest erkennen dat hij op grond van de Zondagswet zo’n voorstelling wel hadden moeten toestaan. Gemeentebelangen (GB) kondigde vervolgens aan dat tijdens komende kerstdagen mogelijk op zondagmiddag een ander circus een voorstelling zou geven. Ik ben benieuwd hoe de (tijdelijke) opvolger van de burgemeester hier mee omgaat. Ook hoefde GB ineens ook geen nota over het evenementenbeleid meer. Blijkbaar vindt GB hier incidentenpolitiek belangrijker dan de kaderstellende rol van de raad.
Over GB gesproken, ook deze partij wist de kranten te halen. Hoe? Wel door al in eerste termijn drie moties in te dienen. GB wil “opkomen” voor de Ambachtse burgers door ze te lokken om naar de gemeenteraad te komen. Zo zouden er “Gasten van de Raad” moeten komen: ze worden uitgenodigd door het gemeentehuis, etc. Maar lijkt me dat de Ambachtse burgers ook mondige burgers zijn, die hun weg uit eigener beweging ook naar het gemeentehuis weten te vinden!
Ja, dan de drie partijen die de kranten nauwelijks wisten te halen: CDA, AUB en D66.
Erg jammer, vooral voor het CDA. Fractievoorzitter Ad Dogger was namelijk de beste “debater” van de raad. Hij deed dit geestdriftig en had zich zichtbaar goed voorbereid. Het CDA liet blijken dat ze een brede visie heeft op de maatschappelijke realiteit. In de eerste termijn verwees de CDA-fractievoorzitter naar de wijsheid van koning Salomo. Tijdens het debat kwam ineens vanuit CDA-hoek het verschijnsel “hofnar” uit de toverdoos. Wat was er aan de hand? Wel, SGP-ChristenUnie wilde in een tijd van bezuiniging de subsidie aan het professioneel theater verminderen (“de nek omdraaien”, aldus een CDA-er). SGP-ChristenUnie kreeg hiervoor niet de handen op elkaar van de meerderheid van de raad. Integendeel: dit icoon moet worden bewaard. Het CDA vergeleek het professioneel theater met een “hofnar” ten tijde van een absolute monarch in de middeleuwen. Dit theater én de hofnar hebben immers een maatschappelijk kritische functie…. Ik weet niet of de beoefenaars van het professionele theater blij zijn met de vergelijking met een hofnar… Zijn sociale status was destijds in elk geval laag. En zo ver mijn bijbelse kennis strekt, heeft Salomo als absolute monarch een wijs besluit genomen door geen hofnar in dienst te nemen....
Hoe het zij, gelukkig is de absolute monarchie sinds 1815  in Nederland geleidelijk afgeschaft met als keerpunt het jaar 1848.
Sindsdien hebben we naar ik begrijp een constitutionele monarchie, waarbij de rol van de monarchie in de toekomst wel eens verder teruggedrongen kan worden. Ook dreigt de democratie “absoluut” te worden. Maar dit terzijde. 
AUB beperkte zijn bijdrage vooral tot de parkeerproblemen in de Volgerlanden. Ik begreep dat fractievoorzitter Hans Groos tijdens de Algemene Beschouwingen meer als Ombudsman dan als fractievoorzitter optrad. Dat is een interessante benadering van de Algemene Beschouwingen! Ik begreep ook dat AUB vooral veel circusvoorstellingen op zondag(middag) wilde. Gezellig toch? Dan kunnen kinderen (en hun ouders) zich tenminste op zondag vermaken, zo blijkbaar de gedachtengang van AUB....
Kanttekening hierbij: er zijn in Ambacht toch ook nog stemmers van de Partij voor de Dieren? Misschien kunnen deze stemmers in het kader van de burgerparticipatie in zijn algemeenheid bij raad en college protesteren tegen (mogelijke) misstanden bij circussen…
En D66? Ja, deze partij had altijd de gewoonte om jaar in jaar uit de raadsleden een leuk cadeautje te geven. Maar helaas: blijkbaar schoot dit door de bezuinigingen er in....
Ook op een andere manier trok D66 de aandacht. Dat ging om de gezamenlijke bouw van het zwembad. D66 drong er nog eens op bij de wethouder aan om toch maar eens met het Zwijndrechtse college om de tafel te gaan zitten. Ja, D66 wist het: "wij weten dat er raadsleden uit Zwijndrecht het betreuren, dat dit grote project op niets uit dreigt te lopen."
De wethouder was er vast van overtuigd dat dit einde oefening was: er zijn immers twee collges nodig die er mee instemmen. En het Zwijndrechtse college had afgehaakt…..
Misschien wist de D66-fractievoorzitter inderdaad wel meer, want na de Ambachtse begrotingshandeling nam de gemeenteraad in Zwijndrecht een motie aan. In deze motie  wordt het college alsnog  “opgedragen” om met plannen te komen “voor een gezamenlijk zwembad voor de Zwijndrechtse Waard (Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht)”. Het college voelt daar niets voor… Kijk, dat is pas dualisme!
Anderzijds misschien kan het college van Zwijndrecht nog op cursus bij het Ambachtse college. Een cursus "primaat in het dualisme: hoe demoti(e)veert of parkeert het college moties? Hoe moties af te serveren? Ondanks het dualisme wisten de wethouders van Ambacht namelijk de meeste moties van de Ambachtse raad zo sturen dat ze:
  • of werden ingetrokken (een toezegging doet het altijd goed!)
  • of dat het college de motie “overneemt” (hoe de motie dan wordt uitgevoerd is vers 2)

Daarmee is het Ambachtse beleid bestuurlijk gezien voorspelbaar en stabiel, maar publicitair gezien saai!

 Kortom: AUB komt u uit eigener beweging naar de raad! En: er zijn nog geen "Occupy-ers" die bivakkeren op het plein voor het gemeentehuis, zoals in Dordrecht.
 En wilt u nog iets leren? Zie dan deze clip vanuit Israel.....
 https://www.youtube.com/watch?v=g_3A6_qSBBQ&feature=colike
Deel dit bericht met je vrienden!