Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Zoals het Waaltje behoort bij ons dorp, zo behoort een rustige zondag ook bij ons dorp (vrijdag 23 november 2018)

Afbeelding bij Column: Zoals het Waaltje behoort bij ons dorp, zo behoort een rustige zondag ook bij ons dorp

"Zoals het Waaltje behoort bij ons dorp, zo behoort een rustige zondag ook bij ons dorp". Ik vond dat een wijze uitspraak van de fractievoorzitter van het CDA. Hij deed deze uitspraak begin deze maand tijdens het debat over de wijziging van de Verordening op de Winkeltijdenwet.

In het coalitieakkoord tussen de SGP/CU, CDA en Gemeente Belangen was immers afgesproken dat winkels op de Tweede Kerstdag, de Tweede Paasdag en de tweede Pinksterdag na 12 uur open mogen zijn. Het moet dan natuurlijk geen zondag zijn. En als je de lokale politiek een poosje volgt, dan zie je dat dit onderwerp van tijd tot tijd door de seculiere partijen op de agenda wordt gezet. De verruiming van de Winkeltijdenwet is dan altijd weer een goed handvat. Nee, partijen als D66, VVD en PvdA willen geen koopzondagen, en zeker geen 52 koopzondagen zoals de meerderheid in de raad van buurgemeente Zwijndrecht wil.  Dat is voor Ambacht een (moerdijk)brug te ver.... Daarom zochten D66 en VVD de verruiming meer in het klein.
 
VVD: koop een broodje na fitness
Wat bedoel ik daarmee?  Wel dan kijk ik naar de VVD. Ik begrijp dat VVD-raadsleden op zondag wel eens de behoefte om de benen te strekken in het fitnesscentrum dat Ambacht kent.  "Doe ff gezond", ook op zondag blijkbaar..... En als ze dan klaar zijn, dan knort hun maag en willen de VVD-ers een broodje kopen en nuttigen in het fitnesscentrum. Maar helaas.... het fitnesscentrum kent deze mogelijkheid niet. Is dat wel het geval, dan valt het centrum onder het regime van de Winkeltijdenwet. Daarom kwam de VVD met de motie om "toe te staan dat desgewenst fitnessbedrijven hun bedrijfsvoering ook op zondag op de normale manier uit kunnen voeren, dus inclusief het verkopen van eet- en drinkwaren". Ik vind dat een gelegenheidsargument omdat de VVD in het verleden met de SGP en CDA  hebben geregeerd en toen heeft de VVD geen moeite gedaan om dit soort bedrijven op zondag hun "normale bedrijfsvoering" te laten voeren. De VVD (en ook de PvdA) stemden tijdens de regeerperiode met de confessionele partijen in met de handhaving van de zondagsrust. Daarom is wat merkwaardig dat de VVD ineens Gemeente Belangen verwijten op dit gebied maakt.  De VVD heeft "boter op haar hoofd", zo zei een familielid tegen me. 

De VVD deed nog een poging, samen D66 en AUB om de zondagsrust enigszins onder uit te halen. Immers, de gewijzigde Verordening  spreekt over "feestdagen". Welnu, oudejaarsdag is ook een feestdag, dus als oudejaarsdag op een zondag valt dan kunnen de winkeliers na twaalf uur ook hun winkels openen.  De PvdA vond juist dat oudejaarsdag een gezinsdag moet zijn, waar iedereen vrij is. 

U begrijpt het al: de voorstellen van deze partijen werden verworpen omdat de coalitiepartijen elkaar vasthielden.  "Het staat in het coalitieakkoord", zo was het klassieke argument. Zo werkt nu eenmaal een "coalitieakkoorden-democratie"..... 

SGP:  compromis als bestuurspartij 
En zo was de SGP ook weer tevreden.  Hoewel, ik beluister bij de achterban soms enige vrees, want het begint met het opgeven van de christelijke feestdagen en waar is het einde? Is de zondag belangrijker dan het hart van het christendom, bestaande uit de feestdagen de Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren?  Bestonden geen christelijke feestdagen, dan was de zondag ook niet nodig, zo hoorde ik als kritische noot.  Elke zondag herdenken christenen immers de opstanding van Christus op de Eerste Paasdag. Daarom is Pasen een bijzondere feest, niet minder belangrijk dan de zondag.

Een andere kritische opmerking, die ik vernam: waarom de commercie meer ruimte geven op deze christelijke feestdagen? Inwoners kunnen hun budget toch maar één keer uitgeven? Waar blijft de calvinistische soberheid en de afkeer van consumentisme?

Hoe het ook zij de vraag is hoelang deze zondagrust in de vorm van de winkelsluiting kan worden gehandhaafd. Zwijndrecht krijgt immers mogelijk 52 koopzondagen en dat zal zijn doorwerking in Ambacht hebben.  Is de zondagrust dus veilig in handen van de SGP? Dat is nu ook weer niet het geval. De SGP heeft daar in het nabije verleden geen breekpunt van gemaakt.  Zoals ik reeds aangaf, van tijd tot tijd komt het onderwerp "zondagrust" weer boven drijven. En dat is zeker het geval als een nieuw zwembad wordt gebouwd (zoals in 1970, maar ook de afgelopen maand).  In het verleden besloot de meerderheid van de raad dat het buitenbad op zondag open is en het binnenbad dicht.  En dat blijft ook zo.  Blijkbaar een soort compromis, maar het geeft wel aan dat de SGP als collegepartij verantwoordelijk is en blijft voor het open houden van het buitenbad op zondag.  De kloof tussen norm en praktijk is een probleem waarmee de SGP sinds 1931, toen ze voor het eerst in het college kwam, al worstelt.  Voor het eerste SGP-raadslid  Van der Ven in 1931 was de zondagsrust onopgeefbaar en was geen compromis mogelijk:  naar zijn mening mocht het college niet toestaan dat 's zondagmorgens vroeg melk werd verkocht. Dat was toen de gemeenteraad in 1931 de Verordening op de Winkeltijdenwet behandelde. Er was in de jaren dertig en daarna ook veel discussie in de raad over het voetballen op zondag en de opening van cafés op zondag. Ik denk dat de SGP er nu anders in staat, dergelijke discussies zwengelt deze partij de laatste jaren niet meer aan.

Motorblok CDA/SGP
Politiek was, is en blijft ingewikkeld voor principiële partijen als de SGP. Of is de SGP sinds 1990 een duurzame bestuurspartij geworden, die door middel van compromissen wil regeren?  Wordt dus vervolgd....  Zoals de Waal bij Ambacht behoort, zo besturen de confessionele partijen (CDA/SGP) als een duo motorblok links- of rechtsom al vele jaren ons dorp! En een paarse coalitie lijkt de komende jaren niet inzicht, omdat de seculiere partijen geen structurele samenwerking met elkaar lijken te zoeken. Daarom kan het motorblok per raadsperiode kiezen: de ene keer PvdA, dan weer de VVD en momenteel Gemeente Belangen. En D66? Da's een lastige....

Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com


Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com