Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Vaccinatie vacant in preventief gezondheidsbeleid van Ambacht (donderdag 27 september 2018)

Afbeelding bij Column: Vaccinatie vacant in preventief gezondheidsbeleid van Ambacht

Het zal u niet ontgaan zijn: op 19 en 21 september waren  de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Alle partijen mochten dan hun zegje doen over het beleid van het kabinet-Rutte.  En omdat  deze show live werd uitgezonden, moest je als fractievoorzitter natuurlijk de aandacht naar je toe trekken. En daar is Klaas Dijkhoff zeker in geslaagd met zijn ballon "Criminelen uit de zwakkere wijken". Een prachtig mediaspektakel, met veel aandacht in kranten en talkshows hierover.  Geweldig om je te profileren, maar het positieve effect op het beleid en de cohesie van het kabinet wordt daardoor niet groter. Prachtig om de coalitiepartners zo met elkaar in een (non)debat te zien.  We krijgen "koopkrachtplaatjes" voorgeschoteld, waardoor het gevoel wordt gecreëerd dat vele inwoners er op vooruit gaan.  De virtuele wereld van "modellen" en "plaatjes" staat vaak los van de sociale werkelijkheid, want het leven wordt in 2019 duurder: duurdere brandstofprijs, hogere prijzen voor woningen, hogere energieprijzen, de BTW gaat omhoog.  Ook de energietransitie zal haar tol eisen.

Debat of gedachtewisseling
U vraagt zich ongetwijfeld af: wat heeft dat met onze gemeente (ik noem 't Ambacht niet even ons dorp) te maken? Wel, het college heeft op de dag na Prinjesdag op 19 september ook een ritueel bedacht: Burgemeester en Wethouders publiceerden hun begroting voor het komende jaar. Nee, niet met een "Troonrede" of "Collegerede", maar met een uitgebreid persbericht op de gemeentelijke site en in de Kombinatie en De Brug. En ik zag ook nog een klein berichtje in AD/De Dortenaer over deze begroting. Een gemiste kans van de lokale/regionale pers? 

Nee, dat valt mee. De gemeente H.I.Ambacht en het college voert een deugdzaam en solide beleid, en schaft dus ook geen belastingen (voor grote spelers) af.  Nee, de WOZ of de rioolbelasting verlaagt het college niet, laat staan de afschaffing ervan.... De verkoopprijzen van woningen stijgen immers flink. Draag het gemeentelijk beleid dan bij aan verhoging van de koopkracht van de Ambachtse inwoners, om meer te kunnen besteden bij de lokale middenstanders (in de Schoof)? Ik vraag dat me af, maar het zou leuk zijn om dat eens kaart te brengen. (Naast een sociale kaart, dus ook een "financiële kaart").

Het debat over deze begroting zal niet tot hoge (of diepte)punten leiden, zoals bij de Algemene Beschouwingen. Ik verwacht niet dat de volgzame coalitiepartners politieke luchtballonnen zullen oplaten, zoals de VVD deed in de Kamer. De raad gaat bijvoorbeeld niet over hoger huren voor bewoners die gelet op hun inkomen "goedkoop" huren.

Dat raadsdebat vindt overigens pas begin november plaats, zo'n zes weken na de presentatie. Het dualisme tussen de coalitiepartners in de raad (het oplaten van een luchtballon, spreken over het afschaffen van een belasting, sprankelende debaters), zoals op 19 en 21 september jl. in de Kamer, zal in november  in de nieuwe raadszaal van Ambacht niet gebeuren.  Ook woorden als "rot op" zullen de raadsleden niet in hun mond nemen. Integendeel: ik denk dat het woord "compliment" veelvoudig zal worden gehoord. Gelet  op mijn jarenlange ervaring voorspel ik een "Klassiek debat": weinig voorstellen tot verandering van beleid, de fractievoorzitters zullen hun bijdragen (met veel elan?) voorlezen.

Ambitieus: veel plannen
Als ik nu inzoom op de begroting dan zie ik eigenlijk een lange lijst van aangekondigde plannen. Dat moet ook wel als je ambities hebt! De vraag is natuurlijk of je gemeentelijk wel voldoende capaciteit hebt om deze plannen op te stellen, uit te voeren en te handhaven. Ik noem de capaciteit omdat de regering bijvoorbeeld wil een abonnementstarief. Iedereen betaalt maandelijks een vast bedrag in de vorm van een(kleine) eigen bijdrage bij het gebruik van maatwerkvoorzieningen, ongeacht het gebruik daarvan en hoogte van het inkomen. Het gevolg daarvan zou weleens kunnen zijn, dat de gemeente(n) meer wmo-consulenten in dienst moeten nemen of moet inhuren. Elke vraag schept zijn eigen aanbod, zodat de gemeente hier extra geld voor uit zal trekken.  

Ik zag in een scan vele plannen, waarvan ik een aantal wil noemen, omdat ze te maken hebben met het (nieuwe) beleid van de coalitie.

Preventief: vaccinatie
Interessant is dat het college bij Nota Regionaal en lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023 specifieke aandacht geeft aan de "gezonde leefstijl van kinderen".  Beweging is hierbij belangrijk, maar dat geldt ook voor ouderen….  Ik begrijp ook dat preventie een belangrijk onderwerp, ook in de gezondheidszorg is. Dan zou je ook verwachten dat het actuele item "vaccinatie" in het gemeentelijk beleid terugkomt. Ik heb het woord niet  in het coalitieprogramma noch in de programmabegroting 2019 kunnen terugvinden.  Toch geeft de onderstaande tabel reden tot grote zorg, bijvoorbeeld ten aanzien van DKTP van 10-jarige schoolkinderen (83,3%),  Pneumokokken en Meningokokken C.Bron RIVM: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/schoolkinderen#node-dtp-vaccinaties-gemeente
Onze gemeente is hierbij overigens geen uitzondering, want in de regio Zuid-Holland Zuid miste ik in coalitieakkoorden in de andere gemeenten in de Drechtsteden en de Alblasserwaard het onderwerp "vaccinatie". Hopelijk komt dit onderwerp uitgebreider terug in de nieuwe Nota regionaal en lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023 of in de lokale paragrafen in deze nota.

De gemeenteraad en het college kunnen hierbij het voortouw nemen.  Dat verwacht ik zeker van de grootste christelijke fractie. Het is immers staatssecretaris Paul Blokhuis van de ChristenUnie die volgend jaar zo’n 650.000 kinderen extra oproept om zich te laten inenten tegen de zeer ernstige infectieziekte meningokokken. Hopelijk zal  het smaldeel van de ChristenUnie in de gemeenteraad de oproep van partijgenoot duidelijk naar voren brengen  en promoten.

Ook over onderwerpen als binge- en comadrinken, roken, en armoedebestrijding, mentale weerbaarheid,  toenemende kwetsbaarheid (door de armoedeval, er toenemende armoede onder de werkenden in Nederland en dus ook in Ambacht) lees ik weinig in de Ambachtse programmabegroting. De gemeente Dordrecht is gestart met een meerjarenprogramma "Samen tegen armoede", met programmalijnen "Werkende minima" en "Gezondheid en armoede".. Een goede beleidskeuze die aangeeft dat de gemeente actief beleid voert. Toegegeven Dordrecht is onze gemeente niet, maar in de (nabije) toekomst zal door de stijgende lasten van rijks- en gemeentelijk beleid ook bij ons de armoede toenemen.

 Zelfs over bestrijding van de graniete werkeloosheid onder ouderen vind ik weinig terug in de nieuwe  programmabegroting.  Een gemiste kans om zich meer christelijk-sociaal lokaal te profileren. De nieuwe Nota over Gezondheidszorg geeft een herkansing! En regionaal is wenselijk dat de christelijke en andere partijen zich in het kader van preventie ook inzetten voor kinderen die opgroeien in een gezin met een chronische zieke ouder of een ouder die verslaafd is. (1 op de 6 kinderen valt hierop) Deze kinderen kunnen namelijk weleens de GGZ-kinderen van de toekomst worden als ze in een onveilige en instabiele situatie opgroeien. De gemeente zou daar een voortrekkersrol in de regio kunnen vervullen. 

En wat doet de gemeente aan een nieuw bestuurlijk verschijnsel: the right to Challenge? Dat is het recht van burgers om taken van de gemeente over te nemen als ze het slimmer weten aan te pakken.   

Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com


Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com