Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Het nieuwe college (nou ja nieuw) staat fris in de startblokken (maandag 4 juni 2018)

Afbeelding bij Column: Het nieuwe college (nou ja nieuw) staat fris in de startblokken

Het zal u als volger van de locale politiek niet ontgaan zijn: het nieuwe college (nou ja nieuw) staat fris in de startblokken voor de komende raadsperiode. Nieuw is vooral de komst van Gemeentebelangen in het college. Het heeft lang geduurd, maar na 44 jaar is het toch gelukt. Er is dus nog hoop voor D66!

Gemeentebelangen/Krommeweg
Maar het kan erger: zoals u wellicht weet heeft de SDAP  tussen 1917 en 1940 in Ambacht nooit een wethouder mogen leveren van de andere partijen. De doorbraakgedachte kwam in 1949 in ons dorp toen de sociaal-democraten in het college kwamen. C.J. van Hofwegen werd toen wethouder, samen met de alom gewaardeerde SGP-wethouder A. de Waard. Door andere partijen stond hij door zijn regeerstijl in elk geval  in hoog aanzien, Het kan dus verkeren, hoewel blijkbaar de partijnaam eerst veranderd moest worden...

Maar terug naar het heden. Belangrijke opdracht voor Gemeentebelangen lijkt me dat ze zich goed weten te profileren om de ontevreden kiezers, die niet hebben gestemd, in 2022 te mobiliseren. In de wijk Krommeweg heeft GB een grote achterban en daar zijn ook veel niet-stemmers. Dat lijkt me een uitdaging om deze kiezers uit hun huis te krijgen en (voor deze) partij te kiezen. GB heeft nu ook een troef in handen om de andere locale partijen AUB en EVA te laten zien dat ze in het college hun doelen bereiken of hebben bereikt. Zo niet, dan zullen AUB en EVA ongetwijfelde van deze gemiste kans voor GB gebruik maken. 

Halte De Schoof
Gemeentebelangen heeft als belangrijk verkiezingspunt een bushalte bij de Schoof. Nu gaat de gemeente niet over de route van het busvervoer. Maar ik denk dat GB zeker een punt heeft binnengehaald als in het coalitieprogramma staat: "In een lokaal OV-netwerk kunnen belangrijke locaties als De Schoof, Cascade en het Waterbusplein met  elkaar verbonden worden. Daarbij zien wij kansen om elektrische voertuigen in te zetten. Wij gaan met Qbuzz en lokale partners in gesprek over de wijze waarop dit vorm kan krijgen". Hopelijk worden deze kansen in deze Oost-West (of West-Oost) verbinding niet in de tijd vooruitgeschoven, zoals bij de ontwikkeling van De Schoof is gebeurd. De laatste berichten wijzen gelukkig op een positieve ontwikkeling! De nieuwe busregeling van Qbuzz die in december ingaat, noemt in elk geval al de halte De Schoof!!
 

Deze lokale Oost-West lijn in de (verre) toekomst zal zeker bij het programma Stedenbaan van de provincie Zuid-Holland betrokken worden. Het is jammer dat dit programma niet het coalitieprogramma wordt genoemd (mogelijk komt het nog in het collegeprogramma of in de [meerjaren]begroting...). Of in het beloofde aangepaste Verkeers- en Vervoersplan. Ik ben benieuwd!

Provincie: verbetering Stedenbaan
Het programma Stedenbaan heeft in het algemeen gezegd een belangrijke rol bij de ontwikkeling van belangrijke OV-knooppunten in de Zuidelijke Randstad én bij de ruimtelijke ontwikkeling rond die knooppunten. Het  programma wordt gezamenlijk ontwikkeld door de regio's Drechtsteden, Haaglanden, Holland Rijnland, Midden-Holland en Rotterdam, de gemeenten Den Haag en Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, ProRail en NS. De missie van het programma Stedenbaan is: “Het in samenhang met de ruimtelijk-programmatische opgaven verbeteren van de bereikbaarheid per regionaal openbaar vervoer in de Zuidelijke Randstad door het realiseren van een voor de inwoners en reizigers aantrekkelijk samenhangend netwerk van OV-verbindingen en door het beïnvloeden van ruimtelijke keuzes”.
Toegegeven: dit is de taal van de ambtenaren. Maar kort gezegd komt het er op neer dat Stedenbaan zorgt voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer bestaande uit NS-Sprinters, bussen, trams, lightrail en metro's. Het idee is dat via Stedenbaan-stations, bus- en tramhaltes en metro- en lightrailstations reizen mensen in Zuid-Holland snel, gemakkelijk en comfortabel van deur tot deur. De NS-Sprinters – die in de toekomst zes maal per uur gaan rijden – dienen als ruggengraat voor de overige HOV-lijnen.

Nu heeft de provincie besloten om voor de (verre) toekomst gebieden in gedachten te houden waar nieuwe infrastructuur voor de HOV kan worden aangelegd. De provincie noemt dit het "niet onmogelijk maken van nieuwe infrastructuur door ruimtelijk reserveren". Dan gaat het om infrastructurele projecten waarvan "nut en noodzaak" nog niet bewezen is, maar dat ze "niet onmogelijk" worden gemaakt. 

Lijn Ridderkerk-H.I.Ambacht
De provincie (beter gezegd de fracties in de provinciale staten) heeft eind mei 2018 met "Vaststelling wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014" ingestemd. In dit document staat een mooie lijst van HOV-projecten. Toen ik die lijst las, vielen me twee projecten op:
- HOV Rotterdam – Ridderkerk tot aan de Drechtstedenring
- HOV Drechtstedenring
Toen ik het eerste project las, kwamen bij me de protesten weer op in politiek Ridderkerk. In het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw en tussen 2000-2010 bestonden ideeën om een metro- of tramlijn aan te leggen vanuit Rotterdam naar Ridderkerk-H.I.Ambacht. Dat bracht flinke emoties teweeg en was de reden voor de opkomst van de localo's in Ridderkerk. In september 1986 sprak ik de toenmalige SGP-fractievoorzitter in Ridderkerk M. Veldhoen, hij was toen nog voorstander van een metrolijn van Rotterdam naar Ridderkerk... 

Gevolgen Petrakerk
In het kader om de "agglomeratiekracht" van Zuid-Holland Zuid en van de Metropool Den Haag Rotterdam te vergroten vinden beide instanties het nu belangrijk om "de ontbrekende schakels en capaciteitsverruimingen in het infrastructuurnetwerk ruimtelijk te reserveren".
Daarom is het interessant te weten hoe de provincie het plan HOV Rotterdam – Ridderkerk tot aan de Drechtstedenring voor zich ziet. Er zou dus te zijner tijd een Noord-Zuid verbinding van HOV van Ridderkerk naar H.I.Ambacht worden aangelegd. Dan zou je kunnen denken aan het doortrekken van de Rotterdamse weg via een tunnel onder het Waaltje naar de Graaf Willemlaan. Ik denk aan een tunneltracé om het natuurgebied bjj het Waalje te handhaven. Logisch gezien zou het voor de hand liggen om de tunneltrace op de Graaf Willemlaan te aansluiten. En dat zou weleens consequenties kunnen hebben voor de huidige locatie van de Petrakerk.

Een nieuwe HOV-lijn zou dan goed aansluiten op een halte bij De Schoof, een halte die het kruispunt is tussen de regionale Noord-Zuidlijn en de lokale OV-lijn tussen Cascade en het Waterbusplein! Ik kan me voorstellen dat Gemeentebelangen dat idee van de Provincie zal omarmen, maar van de lokale SGP weet ik het zo net nog niet! Toegegeven: het plan is mistig, want de infrastructurele projecten zijn niet onmogelijk en het nut moet nog worden aangetoond. In tegenstelling tot de gemeente Ridderkerk heeft de gemeente H.I.Ambacht overigens geen opmerkingen of bezwaren (ambtelijk: zienswijze) op de provinciale Wijziging van de Visie Ruimte en Mobiliteit ingediend. De SGP/CU fractie van de Provinciale Staten was in elk geval positief: "De fractie is er over eens dat de ruimtelijke reservering moet blijven, met name voor de lightrailverbinding tussen de Drechtsteden en Rotterdam, wanneer dat in de toekomst aan de orde zou kunnen zijn. Maar mijn fractie is er wel voorstander van om het tratject op een beterer plaats te leggen, bijvoorbeeld langs de Rotterdamse weg", aldus de fractiewoordvoerder tijdens het debat op 30 mei 2018. Dit traject wordt ongetwijfeld vervolgd! Ik weet het: de sluier van onwetendheid is bij dit dossier aanwezig, maar betrokken (locale) actoren dienen alert te zijn wat de Metrool Den Haag en Rotterdam (MDHR), de Provincie en het Rijk van plan zijn. Regeren is ondanks deze sluier immers vooruitzien! Een goede raad is in de toekomst ook geld/goud waard.

Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com


Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com