Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Stem bij voorkeur want u maakt het verschil. Of niet soms? (woensdag 14 maart 2018)

Mocht u nog niet duidelijk zijn: als u Ambacht binnen rijdt, ziet u dat veel lichtmasten zijn veranderd in Reclame- of Flachemasten.  Wat is er aan de hand denkt u dan? U leest allerlei niets zeggende woorden. De mooiste die ik heb gezien is die van "Stem ..." Dus: de idee is om te gaan stemmen. Zeker nu de raad twee extra zetels krijgt vanwege de bevolkingsgroei.

Daarom staat deze (langere, mijn excuses) column in het teken van de verkiezingen op 21 maart in ons mooie dorp.  Ik neem u mee door het Ambachtse politieke landschap en plaats daarbij af en toe wat opmerkingen bij de "Vrijstaat Ambacht",  bij het Ambachts pils van SGP-huize en bij de statushouders, die als ze rechtsaf gaan van a.u.b. voorrang krijgen, en bij de invulling van de zondagsrust.

Posters
Het gaat dus stemmen voor de gemeenteraad. Maar als ik soms, zittend in de auto, op een verblindend oranje/blauw bord een zin van veel woorden probeert te lezen, dan denk ik: de Kamerverkiezingen zijn toch vorig jaar geweest? De gemeenteraad gaat toch niet over de herindeling met Zwijndrecht? Ik dacht dat de Provincie en de Tweede Kamer dat uiteindelijk beslissen? Deze denkfout had ik niet van de grootste bestuurlijk ingestelde partij verwacht. Bovendien is zo'n herverdeling de komende vier jaar helemaal niet aan de orde.  En waarom worden een Kamerlid en een vrouwelijke minister als een soort jokers voor deze verkiezingen ingezet? Waarom zelfs twee politici en waarom alleen van deze fractie en waarom komt er geen minister van bijvoorbeeld het CDA? En: de provinciale statenverkiezingen zijn toch pas volgend jaar? 

Zover ik in mijn auto een andere poster van deze fractie kon lezen, las ik iets over de relatie tussen duurzaamheid en windmolens.  Als je voor duurzaamheid bent, bent je tegen plaatsing van windmolens (in Ambacht natuurlijk), zo begrijp ik. Maar ook hier een onjuiste voorstelling: de gemeente beslist niet waar windmolens komen, maar uiteindelijk de Provincie (na overleg met een private investeerder).  En: ik heb tot nu toe geen voorstellen van de Provincie gezien waar windmolens op het grondgebied van Ambacht worden "gepland"....  Fijn dat de grootste partij de aandacht probeert te trekken met grote foto's en lange teksten. Maar ik zou geen lange teksten maken, die je vanuit de auto niet goed kan lezen. Je kan groots aan de weg timmeren, maar de teksten moeten dan wel juist zijn. 

Verder rijdend zag ik dat vooral de Laan van Welhorst (de D66/VVD/GB-allee), de Antoniuslaan (de EVA/A.U.B. route), en de rotondes in trek zijn. De borden van A.U.B. en SGP-ChristenUnie staan opvallend veel laag bij de grond, daar zal wel over nagedacht zijn.  De PvdA-borden zijn te klein, hangen hoog en inderdaad: daardoor val je op.... De PvdA is dus te bescheiden.

Ludiek is het reclamebord van GB: geen hoofd van de lijsttrekker, wel zag ik een soort van twee witte luchtballonnen...  Ze zijn verder niet ingevuld. A.U.B. komt geloof ik niet verder dat Ambacht (h)eerlijk is (dat zal elke partij zeggen) en dat statushouders geen voorrang mogen krijgen.  Inderdaad, ze leven in Nederland en daarom hebben ze, als ze van rechts komen ook voorrang, en zeker als ze op een voorrangsweg als de Graaf Willemlaan rijden...  A.U.B. komt ook op voor de dieren. Blijkbaar wil ze hiermee de stemmers van de Partij van de Dieren in Ambacht lokken... Het opkomen voor het dierenwelzijn is dus een lokaas voor potentiele kiezers van A.U.B. Een Ambachtse variant van PVV en Partij van de Dieren is derhalve: A.U.B. Waarom noemt A.U.B. zich niet gewoon de Partij van de Ontevredenheid over de Politiek of de Anti-Politieke Parij?

Dan Eva (nee, niet de bekende vrouwspersoon uit de Bijbel), maar de afkorting die staat voor Echt voor Ambacht (Eva). Omringende gemeenten (Ridderkerk, Barendrecht) hebben een soorgelijke variant. Niet echt 't Ambachts dus. In de Ambachtse variant vormen een oud-raadslid van het CDA en een van Gemeentebelangen een krachtig motorblok. Ik zag van deze partij aanvankelijk was posters aan de lichtmasten, maar dat is inmiddels veranderd. Ik las ook een soort manifest in een plaastelijk blad, waarin weinig echte Ambachtse ideeen staan. Wel las ik iers over gratis openbaar vervoer voor ouderen. Maar waarom de positieve discriminatie voor deze groep? Heeft Ambacht dan stadsbussen, zoals Dordrecht? Bovendien de grootste lokale Dordtse partij Beter Voor Dordt kwam in 2014 ook met zo'n idee. En ook voor deze verkiezingen is dit een punt van Beter Voor Dordt. Maar: gezinnen met veel kinderen (en dat zijn er nog wat in ons calvinistische dorp) zouden ook wel zo'n cadeau willen krijgen. Is dit idee nu echt 't Ambachts? Pas dus op voor "leentjebuur". 

Dan het CDA. Deze partij lijkt een stille en duurzame campagne te voeren zonder "plakkaten" aan lichtmasten. Hoewel ik tijdens het rijden  niet alles zie, heb ik nog geen CDA-hoofd of poster aan de lichtmasten ontdekt. Maar dat kan nog komen. Het CDA wekt de indruk een rustige, "niet-schreeuwige" campagne te voeren geleid door een gewoon, betrekkelijk jong en deskundig team.

De drie coalitiepartners hebben in elk geval een andere vorm van campagne voeren. En dat lijkt de cultuurverschillen van de fracties weer te geven. 
• de campagne van de SGP-ChristenUnie is groots uitgestald (met grote posters met een lijsttrekker/wethouder die (te) nadrukkelijk aanwezig is, een prachtig campagnehuis, veel vergaderingen, het bier wordt uit de wijnkelder gehaald, een Kamerlid en zelfs een vrouwelijke minister worden als kanonnen in de strijd geworpen, en men is via Facebook trots op de "druk bezochte" vergaderingen). De "persberichten"  komen nogal zelfgenoegzaam over. Wat weten deze landelijke kanonnen van De Schoof, de Drechtsteden, de bestrijding van de werkloosheid bij de 50-plussers, de lokale armoede, de starterswoningen of bijv. over de actie in de wijk Oostendam tegen de toenemende verkeersbewegingen in deze wijk? Het wekt de indruk dat het inroepen van zelfs twee politici reddingsboeien zijn om de machtspositie van deze fractie te handhaven omdat de raad met 2 zetels wordt uitgebreid. Daarom kan ik me deze “last resort” methode wel voorstellen, temeer omdat volgens de landelijke peilingen de lokale partijen in opmars lijken te zijn.

• de PvdA (bescheiden: (te) kleine posters die hoog in de lichtmasten zijn geplaatst, waarop de lijsttrekker bescheiden zichtbaar is en teksten nauwelijks op afstand te lezen zijn, reclame op de internet) Geeft deze benadering een goed Ambacht gevoel?

• het CDA (bescheiden: posters op alleen door de gemeente aangewezen plaatsen geplakt, geen posters op lichtmasten, geen opvallende kleur, geen lijsttrekker zichtbaar, maar trekt wel veel aandacht van de kijkers op internet met berichten)

Over situering, show en sier
Opvallend is dat reclameborden bij rondes, zebrapaden en kruispunten zijn geplaatst. Het plaatsen bij rondes lijkt me juist verkeersonveilig, want de automobilist dient allereerst op het verkeer te letten...  Reclameborden leiden juist af...  In andere gemeenten (Zwijndrecht en Dordrecht)i is de plaatsing van dit soort borden orderlijker. Zeg maar: wat minder show en sier.

Zodra u de "sierreclame" ziet, kijk dan of ze naar uw inzicht voldoen aan de "Nadere regels plaatsing voorwerpen op of aan de openbare plaats " (behorend bij APV 2016 van ons dorp). Met name verwijs ik dan naar Artikel 6 "Reclameborden ten behoeve van verkiezingen".

Er staat namelijk dat: "de reclameborden ten behoeve van verkiezingen mogen niet in uitzichthoeken van wegaansluitingen, uitritten of op vluchtheuvels en rotondes worden geplaatst en dienen zodanig geplaatst te worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd en dat een vrije doorgang voor voetgangers, kinderwagens, rollators, rolstoelen, scootmobielen en dergelijke op het trottoir gewaarborgd blijft."

Verder is "Het plaatsen van reclameborden ten behoeve van verkiezingen is niet toegestaan op de Achterambachtseweg en de Hendrik Ydenweg (buiten de bebouwde kom), de Langeweg, het recreatiegebied Sandelingen Ambacht en Burgemeester Baxpark." Als u dus aan de Achterambachtseweg woont, woont u goed want dan heeft u geen last van dit soort (ont)sierborden.

Zoals gezegd, heb ik wat vraagtekens bij de plaatsing van borden om de rotondes. Zeker als borden nauwelijks leesbar of lange teksten bevatten. Het kost tijd om deze teksten te ontcijferen, wat de verkeersveiligheid vermindert. 
Bovendien zijn deze posters aan de lichtmasten geen duurzame vormen van reclame. En: ik denk dat u niet uw keuze maakt op grond van de kreten op deze borden. Het frappante is dat de meeste partijen aan deze "plakkerij" meedoen, hoewel ze allemaal duurzaamheid hoog in het verkiezingsvaandel hebben staan. Partijbelang lijkt in dit geval belangrijker te zijn dan het duurzaamheidsbelang.

Opvallend is dat je nauwelijks meer posters ziet aan de ramen van woningen. Zelfs niet bij de kandidaten, die op de lijsten staan. Vroeger was dat wel anders…
En vroeger had je een partij die in de jaren zeventig een Zeppelin boven het territorium van ons dorp liet vliegen.. Dat is even iets anders dan het voor een paar uur laten invliegen van twee landelijke politici, die voor de gecombineerde fractie niet gezamenlijk maar afzonderlijk komen... 

Verkiezingsprogramma's
Soms vraag ik me af of u alle verkiezingsprogramma's van de politieke partijen leest en op grond daarvan uw keuze maakt (en of u gaat stemmen). Blijkbaar is het een ongeschreven wet dat de grootste partij het meest lijvigste proza schrijft met lange inleidingen.  De vraag is of dit boekwerk wordt gelezen en door wie. De rasechte SGP-ers, die van hun 18e jaar op deze partij hebben gestemd, hebben dit boekwerk niet nodig om overtuigd  te worden... 

En natuurlijk: er zijn twijfelaars.  Zeker bij de ChristenUnie, waarvan de kerkelijke achterban nauw verbonden is met het CDA of linkse partijen. De evangelische vleugel (vanuit de Maranathakerk) stemde grotendeels op het CDA. De oprichters van de RPF, de voorganger van de ChristenUnie, kwamen deels uit de Maranathakerk en hadden weinig op met samenwerking met de SGP. Maar zullen deze twijfelaars zo'n boekwerk lezen?

Doorwerking van uw (voorkeur)stem
Interessant is natuurlijk om te weten als u op een gecombineerde partij stemt, in hoeverre uw voorkeur in de praktijk doorwerking heeft. Normaliter moet, volgens de Kieswet, de wens van de voorkeurstemmers gehonoreerd worden. Desondanks maken besturen van de betreffende afdelingen afspraken met de kandidaten, die ze moeten naleven. Maar dat gaat dan ten koste van de democratische legitimiteit: kandidaten met voorkeurstemmen nemen dan hun plaats waar ze recht op hebben niet in. 

Voorkeur bestuur boven voorkeur kiezer
Ook zie ik dat bestuursleden bij de lokale Christenunie zichzelf in de top van de kandidatenlijst hebben geplaatst. Juridisch en moreel is dit een belangrijk aandachtspunt. Daarom is de kans groot dat, als u op een voorkeurstem uitbrengt op een persoon van een gecombineerde lijst, uw voorkeurskandidaat die de kiezerdeel heeft gehaald, uw oproep naast zich neerlegt. De doorwerking van uw voorkeurstem is dan nihil. In het verleden is dat helaas ook voorgekomen. 

Ook heb ik meegemaakt dat aan de voorkant het bestuur aangaf, dat een kandidaat als hij (opnieuw) met voorkeurstemmen wordt gekozen, zijn plaats niet zou mogen innemen. Beloofde hij dat niet vooraf, dan kwam hij niet op de kandidatenlijst te staan. Dat is nu minst zuivere vorm van interne partijdemocratie…. Uw voorkeurstem wordt daardoor bruut door het bestuur genegeerd.

Voorkeur kandidaat boven voorkeur kiezer
Het komt ook voor dat bekende personen zich als "lijstduwer" opwerpen. Het "gevaar" dreigt dat ze ook boven de kiesdeler komen en in de raad worden gekozen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling: het gaat immers om stemmen te trekken en niet opnieuw in de raad zitting te nemen. Daarmee wordt de wens van de kiezer genegeerd...

Dorpskarakter:  Bier van SGP-huize
Als nabrander over de verkiezingscampagne het onderwerp "Bierverkoop".  Normaliter hoort dat niet thuis in zo'n campagne in ons calvinistische dorpje, maar bij het carnaval. Maar toch: ook hier zoals de Duitsers zeggen: Eine Umwertung der Prinzipen und Werte. Wie schetst mijn verbazing (en die van velen) dat de SGP-ChristenUnie in hun campagnehuis (met bar!) twee soorten "Ambachts" bier in de strijd gooit om de gunst van de kiezers te winnen. Het gaat om "Scheepssloper" en "Vrouwgelen". Maar horen de woorden  "bier, vrouw en sloper" nu bij het dorpse karakter, bij de achterban van de SGP en bij deze calvinistische coalitiefractie? Ik kan me een verkiezingsprogramma van de fractie herinneren met als titel "Bouwen en bewaren"...  Dat is iets anders dan bier drinken en slopen...

Het is leuk om via deze Bourgondische manier stemmers te trekken. Het bevorderen van de verkoop van bier past echter niet in het gezondheidsbeleid van de gemeente. Voor de fijnproevers: 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben in 2015 een regionale Nota Gezondheidsbeleid voor 2016-2019 vastgesteld. Ook Ambacht. Onze gemeentebestuur heeft instemming van de raad in een lokale paragraaf bij deze nota aangegeven dat Ambacht extra aandacht in ieder geval lokaal inzet op:

• Het ontmoedigen van alcohol- en druggebruik en roken onder jongeren door middel van beleid en regelgeving, handhaving en bewustwording. Uitgangspunt hierbij is dat de in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen gericht op de preventie van alcoholgebruik en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen  vooral ingezet op jeugd worden voortgezet, vanuit het programma Verzuip jij je Toekomst. De concrete invulling van de activiteiten en interventies op dit thema zal in samenspraak met de Dienst Gezondheid en Jeugd en betrokken organisaties, zoals het jongerenwerk, Hi5Ambacht, het onderwijs, de kinderopvangorganisaties en het Jeugdteam worden uitgewerkt. Dit zal worden vastgelegd in een uitvoeringsplan. 

En als ik dit zo lees, vraag ik me af hoe nu het middel het bevorderen van dit verkiezingsbiertje als verkiezingsmiddel zich verhoudt met de goede inzet van het Ambachtse gemeentebestuur, waarvan de SGP ook deel uitmaakt. Het is in elk geval niet preventief en past niet in het bovengenoemde uitvoeringsplan "Verzuip jij je Toekomst"!

Over behoud van het "dorps karakter" gesproken, hierbij hoort een dorpsraad (zoals sommige gemeenten hebben) met beperkte bevoegdheden... Ik denk aan de gemeente Goeree-Overflakkee waarvan de kernen Dirksland, etc. een dorpsraad hebben) Andere dorpskernen in de gemeente hebben een dorpswethouder...

Stemwijzer
Het is interessant om eens te scannen wat nu de gevestigde partijen vinden van politiek gevoelige onderwerpen als De Schoof,  De Drechtsteden en de zondagsrust. Het resultaat vind je hieronder in een overzicht.

Partij

De Schoof

Zondagsrust

Drechtsteden

Gemeentebelangen

"We zijn altijd tegenstander geweest van uitbreiding en afsluiting van de Schoof en De Graaf Willemlaan."

Ik miste een standpunt over de zondagrust

 Als regionale samenwerking daarbij helpt, is het lokale belang daarmee gediend. Dat moet dan aantoonbaar zijn.

D66

"De Schoof moet gedeeltelijk overkapt worden. Bij een eventuele uitbreiding niet de Graaf Willemlaan niet volledig afsluiten. Daarnaast inspraak van iedereen hoog in het vaandel. De schoof moet toekomstbestendig ingericht woorden. De plannen hiervoor moeten worden gemaakt in samenspraak met alle belanghebbenden"

Ik miste een standpunt over de zondagrust

Hendrik-Ido-Ambacht blijft zelfstandig, gaat niet op in een Drechtstad en werkt actief, constructief en ambitieus samen in alle relevante samenwerkingsver-banden. Binnen de Drechtsteden wordt intensief samengewerkt op de punten: bereikbaarheid, arbeidsmarkt en duurzaamheid. De samenwerking in de Drechtsteden wordt doorontwikkeld: de Drechtraad (waarin gemeenteraadsleden gezamenlijk besluiten nemen) beperkt zich tot de belangrijkste onderwerpen

VVD

"Waar de Schoof en andere winkelcentra ontwikkeld

worden door eigenaren en ondernemers, met omwonenden en voor alle inwoners"

"Wij vinden het belangrijk dat iedereen op alle dagen van de week zijn eigen invulling aan ontspanning, ontmoeten en beleven kan geven. De samenstelling van de bevolking van Hendrik-Ido-Ambacht is divers. Aan die diversiteit moet uiting worden gegeven, voor zowel jong als oud. Faciliteiten als horeca, evenementen en sporten geeft levendigheid. Het beleid dient oog te hebben voor de behoeften van alle inwoners."

 

Door samen te werken in de regio kunnen we veel meer bereiken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, vestigingsklimaat en werkgelegenheid en het veilig en vertrouwd opgroeien in Hendrik-Ido-Ambacht.        

A.U.B.

We hopen dat er goede ontwikkeling ontstaat in vernieuwing van het winkelcentrum De Schoof. Goede communicatie tussen de gemeente en de winkels en de bewoners is nodig.

 

Voorstander van een beperkte mogelijkheid tot openstelling van winkels op zondag. Natuurlijk alleen voor bedrijven welke dit wenselijk achten.

 

A.U.B. is van menig dat het bespreekbaar moet zijn om winkeliers de mogelijkheid te bieden op jaarbasis een aantal koopzondagen hun winkel open te stellen. Het zal echter altijd een besluit van de winkelier zijn of zij mee doen aan deze openstelling. Zeker rondom de feestdagen zou hier veel vraag naar (kunnen)zijn.

 

Wij zijn er voorstander van dat dit altijd een keuze van de ondernemer moet zijn en blijven en niet een dwingende eis van de exploitant van winkelcentra..

 

Geen deelgemeente van een Drechtstad. Samenwerken op sommige gebieden kan een goede zaak zijn. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Sommige partijen vormen regionale fracties en verliezen daardoor een deel van de Ambachtse identiteit en onze lokale democratische vertegenwoordiging.

Wij willen een zelfstandige Gemeente blijven met een rustig en veilig gevoel voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen.

 

CDA

Gezelligheid in en om De Schoof Door horeca en talloze activiteiten in de open ruimte wordt De Schoof weer een groot/ongelofelijk succes.

 Cascade en De Schoof worden verbonden door een mooi en natuurlijk wandelpad of boulevard.

Hoe levendig het ook wordt: de zondag is een dag van rust en Ambachtse ontspanning. Dat zit in onze genen Ambacht gebeurt genoeg en kun je gezellig eten en drinken. Mét oog voor de zondagsrust mag dat nog wel wat meer en op meer plekken.

 Op eigen kracht is Hendrik-Ido-Ambacht de gemeente geworden die het nu is. Dat willen we zo houden. Waar samenwerking meerwaarde biedt, zijn we een betrouwbare en enthousiaste partner. Waar meerwaarde niet overduidelijk is, zijn we gezond kritisch.

 

Samenwerking mag niet ten koste gaan van onze onafhankelijkheid.

PvdA

De PvdA bepleit versterking van De Schoof, rekening houdend met veranderende winkelgewoontes. Herontwikkeling van De Schoof is onderdeel van de ontwikkeling van het centrumgebied (het gebied tussen Schoof en Cascade). Belangrijke overwegingen daarbij zijn dat het centrumgebied toekomstbestendig wordt en dat er voldoende parkeergelegenheid is aan de randen van het centrumgebied. Van groot belang is, dat besluiten over vernieuwing van De Schoof op een breed draagvlak kunnen rekenen.

 

Ik miste een standpunt over de zondagrust

Samenwerken in de regio met de andere gemeenten in Drechtsteden verband is belangrijk. We kunnen het niet alleen. Maar wel met behoud van zelfstandigheid.

SGP-ChristenUnie

Hoofdwinkelcentrum de Schoof moet versterkt worden door het aantrekkelijker te maken. De eigenaar en de winkeliers hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid.

 

Voor uitbreiding in oppervlakte zijn wij niet voor. De gemeente faciliteert dit proces graag in het belang van een goede winkelstructuur voor de inwoners

 

De zondag vinden we belangrijk als collectief rustmoment in onze economie. De winkels zijn daarom op zondag gesloten in Hendrik-Ido-Ambacht

Aanbod van sportactiviteiten op zondag kan niet op steun van de SGP - ChristenUnie rekenen omdat dit zich niet verhoudt tot Gods gave om deze dag te besteden in alle rust aan Zijn dienst.

Ook bij evenementen past het om rekening te houden met de identiteit van onze gemeente en de zondagsrust

 

We hanteren een krachtige regionale samenwerking met behoud van onze zelfstandigheid.

Echt voor Ambacht (Eva)

Verantwoorde uitbreiding van de Schoof

Ik miste een standpunt over de zondagrust

Om Ambacht Ambacht te laten blijven is onafhankelijkheid van belang. Ambacht moet daarom zelfstandig blijven.

De Schoof
Het CDA lijkt bij een duidelijk positieve insteek te hebben:  Het CDA gebruikt het woord "uitbreiding" niet, maar omschrijft De Schoof en omgeving als een gebied waar het goed recreëren is.
PvdA en SGP-ChristenUnie willen een "versterking", geen uitbreiding, VVD en A.U.B. hebben het over een "een [goede] ontwikkeling", D66 over een "eventuele uitbreiding", Eva over een  "verantwoorde uitbreiding". Wat GB wel wil, is mij nu onduidelijk.

Hamvraag is hierbij of bewoners in de omgeving of uit de achterban met concrete ideeën bij de 8 partijen zijn geweest. In hoeverre zijn ze ook overgenomen? Ik lees hier maar weinig over. "Graag willen we van onze burgers en winkeliers weten welke ideeën ze hebben zodat wij deze kunnen verwerken in ons verkiezingsprogramma en de burger uiteindelijk een keuze kan maken", Dit was een uitspraak van een gerenommeerd raadslid, die ik in de krant tegen kwam. Op zich een uitspraak met een goede intentie. Echter: ik heb uit het verkiezingsprogramma van SGP/CU niet kunnen opmaken wat nu deze (nieuwe) ideeën zijn. Voor de opstelling van het verkiezingsprogramma was er immers sprake van een "verbreiding"  en na deze opstelling ook.
Bij de VVD zie ik hetzelfde: samenspraak, maar wat is het resultaat? Wat wil de VVD als doel?
Is de komst van een "Action" met een mogelijke uitbreiding, nu een verbetering? En komt dat uit de koker van de verkiezingsprogramma's of omwonenden? Ik heb het niet terug kunnen vinden.

Zondagrust 
Wat betreft de zondagrust zien we twee uitersten: de VVD wil de winkels op zondag open, A.U.B. wil een beperkte opening, de SGP-ChristenUnie wil op zondag geen winkels open en ook geen (sport)evementen. Bij SGP-bestuurders wordt daar landelijk verschillend over gedacht. Van het machtsdenken, in de zin om in het college te blijven, hebben diverse SGP-ers (in Bodegraven en Woerden als het bijvoorbeeld gaat om de openstelling van winkels op zondag) water bij de wijn gedaan. Met het standpunt van zowel het sluiten van winkels op zondag en "sport op slot" op zondag lijkt de SGP-ChristenUnie zich in het meest behoudende partijsegment van de SGP-besturen en -fracties te nestelen.

Datzelfde geldt voor het smaldeel van de ChistenUnie. Ook bij de achterban van de ChristenUnie wordt wel verschillend over gedacht. Zeker lokaal. Daar wordt meer het standpunt van het CDA onderschreven. Het CDA wil namelijk ook zondagsrust maar vult deze op een andere manier in: je kan naar de kerk én je kan je ontspannen op sportvelden, etc. Dit wordt dus een groot politiek issue.

Regionale samenwerking
Bij het standpunt over de regionale samenwerking in de Drechtsteden zijn alle partijen het wel eens: Ambacht moet zelfstandig en zelfs "onafhankelijk"  (CDA en EVA) blijven. Maar is ons dorp "onafhankelijk"? Nee, dus. We zijn geen vrijstaat, sterker: tientallen procenten van de gemeentelijke begroting gaan naar de samenwerking in de Drechtsteden. Ambacht is ook vervlochten met andere regio's, zoals de Veiligheidsregio.

Interessant is daarbij dat een gerenommeerd kandidaat op de huidige lijst van de SGP/CU  (en oud-gemeentesecretaris in ons dorp) in het verleden een ander geluid heeft laten horen ten aanzien van de regionale samenwerking dan deze fractie voorstaat. Zoals aangegeven neemt dat de SGP-ChristenUnie in het verkiezingsprogramma een spagaathouding in: krachtige samenwerking maar wel behoud van "zelfstandigheid" (wat dat ook moge zijn).

Met de nieuwe kandidaat van de ChristenUnie (mogelijk zelfs de eerste wethouder van CU-huize in Ambacht!) kan de ChristenUnie lokaal mogelijk zich beter profileren. Ik las namelijk dat deze kandidaat en oud-gemeentesecretaris 8 jaar geleden (in 2010) meende dat binnen tien jaar het aantal gemeenten in Nederland gehalveerd zou zijn...

Tijdens zijn afscheidsrede zei hij toen dat deze halvering een uitdaging was "We moeten ons niet laten leiden door bedreigingen maar door kansen". En volgens het verslag van de Kombinatie "leek hij hiermee bijna rechtstreeks tot de raad en vooral de fractie van SGP/CU te richten. Die partij maakte een zelfstandig Ambacht immers tot inzet van de gemeenteraadsverkiezingen en voelt niets voor verdergaande samenwerking met buurgemeente Zwijndrecht" (Kombinatie 31 maart 2010). Tja, en nu staat diezelfde oud-gemeentesecretaris op de lijst van diezelfde gecombineerde fractie.... Voor hem een uitdaging en missie om zijn opvatting (meer kansen dan bedreigingen bij opschaling van gemeenten) binnen deze gecombineerde fractie te promoten...

Als ik kijk naar deze drie politieke issues, dan ligt het onderwerp zondagsrust het gevoeligst. Daar zijn grote politieke verschillen. Daarom is het, in het kader van de komende collegeonderhandelingen verstandig, dat Eva, D66, Gemeentebelangen en PvdA zich op voorhand niet hebben vastgelegd op de zondagsrust.  De coalitiepartijen CDA en SGP-ChristenUnie verschillen nogal als het gaat om de invulling van de zondagsrust.

Stem bij voorkeur
"Stem", staat op een reclamebord van een politieke partij. "Doen" staat er op borden van een andere politieke partij. En als je stemt, dan hebt je het "voor elkaar" (de term kwam van de SP, nu heeft de SGP-ChristenUnie het patent op deze term, het kan verkeren). Stem je, dan ben je trots op jezelf, want je denkt dat jouw stem het verschil maakt! Maar dat is wel afhankelijk op welke persoon je stemt. Want je stemt op een persoon, niet op een politieke partij! Maar het bestuur van de politieke partij en de persoon waarop je stemt, moet je stem laten doorwerken. Dus: als jouw man/vrouw met jouw voorkeurstem wordt gekozen, moet deze zijn/haar plaats innemen.

Dus: Do voting, je hebt het voor elkaar, wees daarom trots op jezelf omdat jij het verschil maakt! Maar………. bedenk wel, dat nieuwe colleges soms al voor de verkiezingen zijn gevormd. Bedenk ook dat het “stille”  CDA als het gaat om bijv. de zondagsrust de sleutelpositie bij de collegevorming heeft.

Foto's: Hennie van der Zouw

Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com


Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com