Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Wees in alle staten, shop in schappen en kies de Kandidaat! (donderdag 12 maart 2015)

U gaat toch op 18 maart ook stemmen? Deze kans moet u natuurlijk aangrijpen want ze is uniek: u mag uw stem twee keer uitbrengen, namelijk op statenleden van de provincie en op leden van het Waterschap. En het is ook natuurlijk want bij het waterschap gaat het om de natuur!  

En als klap op de vuurpijl kunt u afrekenen met dit kabinet, omdat u met uw stem invloed hebt op de samenstelling van de Eerste Kamer. Zoals bekend, heeft dit neoliberale kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daarom heb ik eens goed de lijsten van de kandidaten doorgenomen. Deze lijsten zijn ook bij u thuis op de mat gevallen.  Daarbij kijk ik vanzelfsprekend naar de kandidaten uit de gemeenten in de Drechtsteden. Wie komen er uit de Drechtsteden? 

Overzicht kandidaten per partij uit de gemeenten van de Drechtsteden

Alblasserdam

Dordrecht

H-I-Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

ab

%

VVD

1

1

2

PvdA

1

1

2

11

PVV

1

1

1

2

5

20

CDA

1

1

2

4

SP

1

1

3

CU

1

2

3

12

SGP

1

1

1

1

4

13

Nederland

Lokaal

1

1

2

6

Vrijzinnige

Partij

2

2

50

Jezus Leeft

1

1

100

Totaal

2

4

4

8

4

1

23

Provinciale Verkiezingen

1. Papendrecht: TOP, Zwijndrecht weinig  

Uit het bovenstaande overzicht  lijkt Papendrecht de meest geëngageerde gemeente in de Drechtsteden te zijn voor de provinciale statenverkiezingen. Deze gemeente steekt namelijk met kop en schouders boven de andere vijf gemeenten in de Drechtsteden uit, namelijk met 8 kandidaten uit deze stad. De helft van deze 8 behoren tot de niet-gevestigde partijen.

 Deze gemeente kent ook de hoogste geplaatste kandidaat uit de Drechtsteden, namelijk een oud-wethouder die op de tweede plaats van de lijst van de ChristenUnie staat.  Er komen veel kandidaten uit Papendrecht, omdat drie van de acht uit twee kleine partijen behoren tot "de Vrijzinnige Partij" en "Jezus Leeft". De helft van de kandidaten van de Vrijzinnige Partij (bestaande uit één gezin) woont zelfs in Papendrecht!

Het spiegelbeeld van Papendrecht is de gemeente Zwijndrecht. Deze levert slechts één kandidaat. Opvallend is ook dat de grootste Drechtstedengemeente Dordrecht weinig kandidaten kent, slechts 4. Een aantal dat ook een kleinere gemeente zoals H.I. Ambacht heeft.

2.  PVV veel, D66 en GL geen kandidaten

Als we kijken naar de partijen, dan levert de PVV de meeste kandidaten (5), gevolgd door de SGP (4).  De  5 PVV-kandidaten  vormen 20% van hun lijst, de 4 SGP-kandidaten vormen 13% van hun lijst. Verder valt op dat D66 en GroenLinks het laten afweten, ze hebben immers geen mensen uit onze regio op hun verkiezingslijsten staan.

Ook valt op dat:

  1. de PvdA zijn kandidaten uit de Zwijndrechtse Waard haalt, Dordrecht en de Ablasserwaard ontbreken op de PvdA-lijst
  2. het CDA geen kandidaten heeft uit de calvinistische gemeenten Sliedrecht en H.I.Ambacht
  3. CU en SGP geen kandidaten hebben uit de grootste gemeente, namelijk Dordrecht

Duidelijk is dat de linkse partijen (GroenLinks, SP, PvdA) weinig kandidaten uit de regio hebben. De neo-liberale partij D66 ontbreekt zelfs, de VVD heeft slechts 1 kandidaat.  Blijven over de populistische partijen (PVV) en de christelijke partijen (CU en SGP): deze partijen hebben de meeste regionale kandidaten . De kandidaten zijn overigens vaak in de lokale politiek actief (geweest). Mocht je dus willen kiezen op een bekende dorpsgenoot, dan heb je in Papendrecht de meeste keuze. Maar vanuit deze insteek is er ook in Hendrik-Ido-Ambacht genoeg keuze! En mijn naamgenoot zal het goed doen, zo  verzekerde hij mij! Een uitstekende kandidaat dus!!

Waterschapverkiezingen

Dordrecht in TOP

Voor het eerst (en het laatst?) kan je op 18 maart ook kiezen voor de waterschappen.  Wat een waterschap doet, zal u ongetwijfeld wel bekend zijn (waterbeheer, onderhoud van dijken, sloten en wegen en parken, baggeren, gladheidbestrijding, zuivering van het rioolwater). De grenzen van de waterschappen zijn grillig en lopen niet samen met die van gemeenten en de regio. Een aantal gemeenten ligt in meerdere waterschappen.

De Drechtsteden zijn verdeeld over twee waterschappen: Hollandse Delta en Rivierenland. Onder Rivierenland (het gebied tussen Dordrecht en de Duitse grens) valt de Albasserwaard. Voor het waterbeheer van de Zwijndrechtse Waard en het Eiland van Dordrecht is Hollandse Delta verantwoordelijk. De Hollandse Delta omvat ook Goeree-Overflakkkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten/Rozenburg.

Als we kijken naar de kandidaten op de lijst van Hollandse Delta (zie onderstaand overzicht), valt op dat uit Drechtsteden veel kandidaten komen. Dit in tegenstelling tot de Provinciale Statenverkiezingen. De partij "Water Natuurlijk" en de PvdA scoren hier hoog, namelijk 35 en 50%. Dat wil zeggen: de helft van de kandidaten op de lijst van de PvdA komt uit de Drechtsteden, 35% van de kandidaten op de lijst "Water Natuurlijk" komen uit de Drechtsteden. Verdeeld per gemeente in de Drechtsteden steekt Dordrecht met kop en schouders boven H.I.Ambacht en Zwijndrecht uit. En kijkend naar Ambacht, levert de VVD wel relatief veel (oud)-kandidaten (uit de politiek). En dat terwijl een VVD-kandidaat uit Ambacht juist vindt dat "het Waterschap geen rustplaats voor oud-raadsleden is"!

Tot ziens dus bij de stembus op 18 maart!!

Overzicht kandidaten lijst Hollandse Delta per partij in de Drechtsteden

Dordrecht

H-I-Ambacht

Zwijndrecht

Totaal

abs

%

PvdA

2

1

3

50

VVD

1

3

4

33

CDA

4

1

5

30

CU

4

1

1

6

21

SGP

1

2

3

16

Waterschapspartij

Delta

7

1

1

9

18

Hollandse Delta

Natuurlijk

1

1

5

Inwonersbelang

AWP

1

1

5

Water

natuurlijk

6

1

7

35

Totaal

26

7

6

39

19

Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com


Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com