Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Concurrentie in welzijnsbezuinigingen (maandag 10 oktober 2005)

Heeft u weleens werken van Godfried Bomans gelezen? Ik geef toe, je moet van zijn genre houden. Hoe het ook zij, hij heeft humor in zijn verhalen. Zeker als het om de politiek gaat. En dat doet me altijd weer goed als ik weer aan het begin van gemeentelijk politieke jaar sta. U kunt kent –al dan niet uit uw middelbare schooltijd-  ongetwijfeld het boek van Pa Pinkelman in de Politiek. Deze figuur hield het niet meer uit in zijn bed,  werd te dik en daarom moest hij in de politiek. Hij heeft avonturen nodig, ingezonden stukken, enzovoorts. Dan zou hij zich weer fit voelen.

Ja, met figuur van Pa Pinkelman in het achterhoofd begon ik aan het lezen van de begroting van de gemeente en het Welzijnsprogramma voor het komende jaar.

Ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling is het altijd goed om eens met mensen te praten. Gesprekken kunnen soms een heel ander beeld van de werkelijkheid geven dan dat je van papier leest. Dat overkwam mij onlangs toen onze fractie een delegatie van Bouquet op bezoek had. Toegegeven, Bouquet wordt in vergelijking met andere organisaties hard aangepakt: de subsidie wordt in twee jaar afgebouwd. Toen ik echter het Welzijnsprogramma 2006 opsloeg en deze droge literatuur tot me nam dacht ik: hé, blijkbaar gaat het zo slecht met Bouquet nog niet. In het Welzijnsprogramma staat letterlijk:

“ Overigens is Bouquet zeer constructief en ondernemend met de bezuiniging omgegaan  door op andere wijze gelden te generen zodat het cursusseizoen 2005-2006 doorgang kan vinden.”

De ambtenaren en dus de CDA-wethouder schetsen hier een positief beeld. Maar blijkbaar ervaren de bestuurders van Bouquet de werkelijkheid totaal anders. Ons werd namelijk voorgeschoteld dat Bouquet dit jaar 30% minder cursisten heeft dan vorig jaar. De reden is waarschijnlijk dat de prijzen flink zijn verhoogd (20 tot 25%). Volgend jaar zou zelfs een sluiting van Bouquet dreigen!

Is de gemeente nog een vriend van Oud en Jong? Na de voorgestelde bezuinigingen zullen de besturen van de betrokken verenigingen daar hun twijfels over hebben. Bij het Gecoordineerd Ouderenwerk (GOW) komt de slag het hardst aan: 30% bezuinigen! GOW vroeg 222.000 Euro subsidie. De gemeente wil niet verder gaan dan 150.000 Euro.

De CDA-wethouder moet met argumenten de gemeenteraad van deze bezuinigingen overtuigen. Een aanzet hiertoe staat bij de toelichting in het Welzijnsprogramma. Zo zouden de kosten van het GOW te hoog zijn. Verder zou er meer concurrentie mogelijk zijn: 

“Theoretisch gezien is het mogelijk dat in volgende jaren meerdere partijen als het ware offertes kunnen gaan uitbrengen op het gebied van het ouderenwerk. Hiermee dient het GOW te concurreren”,  aldus de altoos optimistische ambtenaren, c.q. wethouder. 

Meer marktwerking bij het gemeentelijk ouderenbeleid dus! Krijgt het GOW dus  concurrentie bij Tafeltjedekje? Bovendien vreest de gemeente voor dubbele subsidiering: ze subsidieert activiteiten van het GOW, maar ook activiteiten van op het gebied van Breedtesport “die ook op ouderen gericht kunnen zijn”.  Vlug pakte ik derhalve de notitie over de Breedtesport erbij, hierbij veronderstellend dat ouderen hier flink aan bod zouden komen. Wat las ik? “Het stimuleren van meer bewegen willen we in samenwerking doen met het GOW”. Geen concurrentie dus, maar juist samenwerking… En de gemeente beperkt zich tot het Groninger Actief Leven Model (GALM). De Ambachtse GALM houdt overigens een fitheidtest van enkele weken in.

In de bezuigingsronde staat GOW dus aan kop. Ze moet wel concurreren met de jeugd:  Stichting Dumas levert zo’n 20.000 Euro in. De aanvraag was 294.000, de gemeente wil 272.000 geven.  En ja, als je jong bent, wil je wat. Vandaar dat de Stichting Dumas wat betreft de consekwenties van deze bezuinigingen hoog heeft ingezet. Bijv. het collectief terugtreden van het bestuur. Maar daar lost men het probleem niet mee op. Andere opties zijn volgens Dumas: het schrappen van functies (ambulant jongerenwerker, jongerenwerker/coordinator, beheerder) of het schrappen van de beveiliging op vrijdag- en zaterdagavonden.

Op een goede derde plaats staat Cascade met een bezuiging van circa 13.000 Euro. Deze stichting krijgt overigens nog de meeste subsidie: ongeveer 741.000 Euro.

Verder leveren in :

- de Bibliotheek (voorgenomen subsidiebedrag 429.000 Euro met bezuiniging van  7728 Euro),

- het Jeugdspeelpark (82.000 euro, met een bezuiniging van 1490 Euro)

- de Kinderopvang (61.000 Euro met een bezuinging van 1100 Euro).

Tenslotte worden vele kleine subsidiebedragen geschrapt. De nieuwe subsidieverordening kent namelijk geen subisidie voor jeugdleden meer. Ook de ouderenbonden zoals de PCOB zullen de kleine gemeentelijke bijdragen niet meer op rekening terugvinden.

Ja, dan zullen de oudere jongeren ongetwijfeld terugdenken aan andere tijden. Bijv. de aanbevelingen en de conclusies uit het dikke boekwerk met als titel “Nota Jeugd- en Jongerenbeleid” uit 1993. Onderzoeken werden toen aangekondigd  (bijv. een behoefte-onderzoek naar de tevredenheid van jongeren over de busverbindingen naar uitgaansgelegenheden in naburige gemeenten……), aanbevolen werd te komen tot de oprichting van een organisatie voor jeugd- en jongerenwerk, enz.

Er is geen toekomst meer voor de jeugd? Jawel! Het nieuwe Jeugdspeelpark is zojuist geopend en wellicht kan dat park in de richting van de Volgerlanden worden uitgebreid (al dan niet met een miniskatebaan). Dan moet de meerderheid van de Raad natuurlijk wel meewerken!

Fantastisch is dat ook de Voorziening Emancipatie-activiteiten (met een pot van 597 Euro!) is geschrapt. Een van de redenen is dat op deze voorziening de laatste vijf jaar geen beroep meer is gedaan! Ik kon mijn ogen bijna niet geloven toen ik dat las. Je zou het misschien niet zeggen, maar in ons behoudende dorp is de emancipatie blijkbaar voltooid! Ik zeg dat met in het achterhoofd de Emancipatienota uit 1994. Daar stonden zeer vooruitstrevende zaken in. Ik noem maar wat:

-“het ontwikkelen van normen voor het specifiek subsidieren van meidenwerk binnen    het Jeugd- en Jongerenwerk”

-“in overleg met het bibliotheekbestuur kijken naar de mogelijkheden om kinderboeken te beoordelen op beeldvorming op wat typisch mannelijk en vrouwelijk is.”

Van het eerste punt vind ik weinig terug in de vorige en de huidige Algemene Subsidieverordening, van het tweede punt heb ik weinig vernomen.

De komende tijd komt er ongetwijfeld een rij van ontevreden bestuurders in Ambachts welzijnsland naar de Raad om hun ongenoegen uit te spreken. Vanuit hun optiek terecht, maar de Raad heeft een totale afweging te maken. Het getuigt overigens van moed dat de CDA-wethouder deze bezuinigingsronde voor zijn rekening wil nemen!

Ouderen en Jongeren denken met weemoed terug aan vroeger, aan de tijd van Bomans. Toen werd er tenminste niet bezuinigd in Welzijnsland. Maar ook politici denken met weemoed terug aan vroeger. Leest u in de Man met de Witte Das bijv.  de manier waarop Bomans het optreden van zijn vader als politicus beschrijft.0 Nee, zijn vader was geen CDA-er.