Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

De nazomer lijkt wat van slag (maandag 5 september 2005)

De nazomer lijkt wat van slag, maar het gewone volk is weer aan slag! Er is dus weer werk aan de winkel. Ook voor de volksvertegenwoordigers in ’t Ambacht. Zij maken hun borst voor de komende verkiezingen in de raad. Sommige fracties zijn al driftig bezig met het opstellen van een nieuw verkiezingsprogramma. Want ja, als je gekozen wilt worden, moet je toch voor iets staan, nietwaar? Een onderwerp, waarmee je kan “scoren”. Of in parlementaire taal: waarmee je kan profileren. Voor het bedrijven van politiek heb je dus een of meerdere personen en een programma nodig. Ik wil daar kort even op ingaan.

Allereerst de personen. Dat lijkt bij sommige partijen moeilijk te gaan. Zo las ik onlangs in een plaatselijk blad een advertentie van een “linkse” partij in een naburige gemeente waarin kandidaten werden gevraagd om zich aan te melden voor… jawel “raadslid”.  Een vreemde advertentie, want van een volkspartij die door haar achterban wordt gesteund, zou je toch verwachten dat velen het als een eer of als een roeping zien om voor deze partij als volksvertegenwoordiger op te treden! Je zou verwachten, dat personen uit de achterban –geïnspireerd door het gedachtegoed dat ze aanhangen - in de rij zouden staan. Maar nee, de politieke werkelijkheid is weerbarstiger.

Als beloning krijg je “een onkostenvergoeding (indien gekozen)”. Misschien is dat bij deze naburige gemeente zo, in Ambacht krijgen de raadsleden  een onkostenvergoeding én een raadsvergoeding. Ik ben benieuwd of dit soort advertenties ook door Ambachtse partijen worden geplaatst!

Genoeg over de personen. Hoewel: ze moeten natuurlijk wel een Verklaring van Goed Gedrag hebben (wie krijgt die overigens niet?),  en niet te creatief met geld om kunnen gaan. Amsterdamse praktijken moeten hier niet voorkomen. Uit onderzoek van de gemeentelijk accountantsdienst bleek dat veel partijen in de Amsterdamse gemeenteraad nogal creatief met de besteding van fractiebudgetten omgingen. Geld van de gemeente, bedoeld voor het ondersteunen van fractiewerkzaamheden, werd uitgegeven zonder dat er deugdelijke declaraties overlegd konden worden. Zo dus niet!!

Dan de programma’s. Qua lay-out en inhoud moet dit natuurlijk de aandacht trekken. Nee, geen eenvoudige folder met daarop enkele speerpunten of kreten en die tezamen met andere folders wordt verspreid. Die wordt dus niet gelezen en verdwijnt linea recta in de prullenmand of in de doos voor het oud-papier.

Zo dus niet!! Wat dan wel? Dat hangt natuurlijk van de financiën af. Een enkele fractie zit blijkbaar goed bij kas en pakt het wijds en luchtig aan: een enorme folder met daarop een luchtfoto van Ambacht. Dat is natuurlijk klasse, maar niet elke partij moet dat gaan doen.

Aantrekkingskracht moet ook het thema hebben. Er moet altijd wel iets van het “eigen” gedachtegoed inzitten  en het thema moet appelleren aan een gemeenschappelijk belang. Termen als “Samen sterk”, Schouder aan Schouder”, “Sociaal ….”, enz. zult u ongetwijfeld wel weer terug zien komen. Maar er zijn ook termen te bedenken, die de lezer direct de aandacht trekt, maar die de plaatselijke politici  -om wat voor reden dan ook-  minder geschikt achten.

Bijvoorbeeld:

-“Neem de wijk”  of  “Weet van geen wijken” (als men buurtbeheer hoog in het vaandel heeft),

-“De Volgerlanden, the Thriller” (als men de kwaliteit van de Volgerlanden wil benadrukken), 

-“Op de schop en afbouwen” (als ondersteuning van de renovatie van de oude wijken, het afbouwen van de nieuwe wijken en aan het inhoud geven aan de uitvoering van de gemeentelijke zaken op het gebied van de sociale zekerheid en wellicht ook in de toekomst de WW)

Dan de inhoud van de partijprogramma’s. Dat laat ik graag aan anderen over. Toch heb ik eens gekeken naar de huidige programma’s, die ik bezit. En als je ze nog eens doorleest, denk je: hé, over dit onderwerp heb ik die partij in de raadsperiode nog niet gehoord.

Bijvoorbeeld Gemeentebelangen, die schrijft over:

-“de aanleg van IJs/skatebaan in recreatiegebied 'Sandelingen-Ambacht”

-“Live verslag van gemeenteraadsvergaderingen via Atos of Ridderkerk FM”. (Alsof Ridderkerkers zitten te wachten op onze – overigens boeiende!- voordrachten en discussies in de Raad)

-“een financieel beleid voor het oeverbeheer”

Of de SGP/CU, die schrijft over een “positieve houding ten opzichte van de realisatie van een streekmuseum”.  En zo zijn er nog wel meer zaken te noemen.

In de vorige periode zaten GroenLinks en D66 nog in de gemeenteraad. Ik weet niet of ze nog plannen hebben opnieuw een poging te wagen. Toch mis ik hun (inhoudelijk sterke) inbreng wel. GroenLinks heeft soms radicale ideeen, want  bezitters van een luxe terreinwagen opgelet: GroenLinks bindt  de strijd aan met de 'asobakken'. In Amersfoort en Leusden wil de partij een hoger parkeertarief en een verbod om met dit soort auto's in de buurt van scholen te komen. Tsja, wat wil je als zo’n wagen de hele dag voor je deur staat? Daarom ben ik benieuwd hoe de Ambachtse afdeling van GroenLinks - bestaat deze nog??-  er overdenkt.

En D66? Deze partij lijkt door haar successen ten onder te gaan. Het houden van een referendum was fantastisch, nietwaar? Nu nog een Nationale Conventie die tot doel heeft voorstellen te ontwikkelen rond de staatsinrichting van Nederland. En ook nog een Burgerforum Kiesstelsel, dat als opdracht heeft een advies aan de regering uit te brengen over het meest wenselijke kiesstelsel voor Nederland. Ja, misschien staat nog een Ambachtse Pechtold op, die komt met het verfrissende idee van een dorpsconventie. Een conventie over de bestuursinrichting van de Ambachtse wijken, wel te verstaan.

De PR- en programmacommissies maken zich op voor de strijd in maart 2006. Maar intussen gaat het raadswerk gewoon door. Inhoudelijk daarvoor de volgende keer meer.