Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Amusante politiek (maandag 18 april 2005)

Voetbal is oorlog, politiek is amusement. Een les van de laatste weken. Als de politiek inhoudelijk weinig meer te bieden heeft en alle grote partijen in het grijze politieke midden gaan zitten, ja dan kijken de kiezers meer naar de vorm: wie brengt wat? Of op welke manier? Dit kan het beste gebeuren op de meest democratische communicatiemiddelen die we hebben: internet of televisie. Het is zichtbaar: mensen kunnen de politici aanschouwen. En het is fantastisch als er nog wat emotie bij komt. Deze Emotiocratie (dus in beeld en het liefst met emotie) ondersteunt het theater dat politiek heet.

Dat politiek amusement kan zijn, was duidelijk tijdens het D66 ledencongres. Dit congres werd enige tijd geleden gehouden. Het was een goed geregisseerd congres waarvan het voortbestaan van het kabinet-Balkenende zou afhangen. Het landsbelang was afhankelijk een partijcongres! Edoch, van tevoren waren belangrijke figuren als Van Mierlo, Terlouw en De Graaf zo gemasseerd dat ze de partijleiding zouden steunen. Maar toch veel passie tijdens dit congres en gratis enkele uren zendtijd op een publieke zender! Ik vraag me af of de staatssecretaris van Cultuur (ook D66) deze uitzending op een publieke zender had toegestaan. Zij vindt namelijk dat amusement op de commerciële zenders thuishoort. Een toneelvereniging gaat dit Congres zelfs op de Bühne uitvoeren…. Iets voor SBS6? Politiek: munitie voor het echte theater. En wat te denken van de dames van de CU- en SP-fractie die elkaar in de armen vallen vanwege het wegstemmen van hun motie over orgaandonatie? Of van een fractievoorzitter die de premier een waardenspel aanbiedt, dat "een praktisch hulpmiddel met onbegrensde toepassingsmogelijkheden voor het onderzoeken van persoonlijke kernwaarden" zou zijn ? Altijd weer goed voor een foto ergens in een krant. Natuurlijk, ik chargeer, want er zijn gelukkig genoeg politici die prioriteit geven aan de inhoud van de politiek en ook doen wat ze zeggen.

Wat heeft dit alles met de lokale politiek te maken? Wel, ook plaatselijke politici willen de aandacht van het publiek. Zeker in de komende maanden wanneer ze uw stem weer nodig hebben. Bij afwezigheid van regionale televisie en of plaatselijke radio gaat men de straat op. De jongste variant hiervan is afkomstig van de oppositiepartijen, namelijk van de PvdA en Gemeentebelangen. Hoewel: volgens sommige CDA-ers schijnt hun partij eerder met dit idee te zijn gekomen. Het is een variant van Marktplaats.nl. U weet wel: een website waarop van alles wordt aangeboden en kan men kopen. Deze partijen willen namelijk op de marktplaats.ambacht kijken wat er onder de bezoekers te koop is. Nee, het is geen virtuele marktplaats in Ambacht. U kunt de plaatselijke politici in levende lijve -live dus- op de markt tegen komen. Zelfs met hen van gedachten wisselen.

Waarover zou het moeten gaan? Ja, als ik op persberichten afga over van alles en nog wat, zelfs over het regeringsbeleid. De speerpunten zouden gaan over de zorg en het ouderenbeleid. Het is natuurlijk prachtig dat deze partijen voor de zwakkeren en de senioren willen opkomen. Ik wil daar wel enige kanttekeningen bij plaatsen.

Allereerst de locatie. Ik vraag me af of op de markt lopende Ambachters met boodschappentas in de ene hand en het boodschappenlijstje in de andere hand tijdens hun zoektocht op de markt wel zo geïnteresseerd zijn in dit soort vraagstukken. Amusant is het volgende scenario:

"Dag meneer X, ik ken u van de gemeenteraad. Mag ik u iets vragen?"
"Ja, natuurlijk daar zijn we voor op de markt".
"Prima. Ik zoek iets. Wat was dat ook weer? Even na denken.
"Ja, u zoekt zeker onze stand om te praten over het ouderenbeleid"
"Maar meneer: u schat me veel te oud in!! Ik ben pas 30!"

Een theatraal voorbeeld overigens.

Dan de politici op de markt. Wat voor soort politici zijn dit? Jawel, het zijn vast geen mensen die -zoals de meeste Ambachters- een vaste baan hebben en in loondienst zijn. Dan kom ik uit bij de -jawel- de wat oudere gemeenteraadsleden.

Dan de inhoud. Het seniorenbeleid, ouderenbeleid -of hoe het ook heet- voor de "ingezetenen" van Ambacht. Een complex vraagstuk dat niet zomaar in een "oneliner" is uit te leggen. Als het gaat om de zorg en het ouderenbeleid is nog veel onduidelijk. Zo komen er volgend jaar twee nieuwe wetten, die veel van het huidige rijksbeleid zullen veranderen. De Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Welzijnswet gaan bijv. op de schop.
Nieuw zijn de wet op de nieuwe ziektekosten en de wet maatschappelijke ondersteuning. Met name de laatste wet is cruciaal voor de zwakkeren en de ouderen in gemeenten. De WMO heeft een grote impact op de mantelzorg. De WMO heeft ook invloed op het versterken van de sociale samenhang in en leefbaarheid van wijken en buurten. Verder zijn er nog de zogenaamde "ketenpartners" (zorginstellingen, woningcorporaties, welzijnstichtingen, de opvolger van het Regionaal Indicatie-orgaan), die met de gemeenten op het gebied van het seniorenbeleid in de toekomst samen moeten gaan werken.
Daarnaast komt het college nog eens met een echte Welzijnsnota, een nota waarmee overigens nog voor de komst van de beide Wetten al een begin wordt gemaakt….. Dat staat dus allemaal nog op de rol.
Overigens vraag ik me af waarom juist de oppositiepartijen de straat op gaan. Met name de PvdA staat de laatste maanden in de peilingen op grote winst….

Kortom, Standpunt.nl (of Standpunt.ambacht) op de plaatselijke markt is op zich een aardig idee. Ondanks alle bovenstaande propjes verdient het initiatief waardering. Je bent onder de mensen en op de straat. De realiteit geeft wel aan dat mensen het bij "schoven" (in de Schoof lopen) en het bezoeken van marktkramen eerder zoeken naar de koopjes dan naar kopstukken in de Ambachtse politiek.

Toch zijn wel andere gelegenheden om met "beide benen" op de tafel te gaan zitten om met kiezers te praten. En wat te denken van een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen raadsleden en een aantal kiezers? Daarna zullen de emoties wel loskomen….