Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Tien procent korting (maandag 28 maart 2005)

“Tien procent korting”, “vijf procent minder”, “de kaasschaafmethode”, “stapje voor stapje terug” . Dit soort termen kom ik de laatste tijd nog eens tegen in de Ambachtse politiek. Hebben deze uitdrukkingen te maken met de prijzenslag in supermarkten of met het bezoeken van een pedicure?
Dat zou je op het eerste gezicht misschien denken. Niets is minder waar! Deze kreten hoor ik weleens de komende bezuingingsronde.

Het is bekend dat de gemeente zo’n 1,8 miljoen euro voor het volgende jaar zou moeten bezuinigen. Dat is geen leuke boodschap voor de Ambachtse bewoners. Dat geldt eveneens voor de Ambachtse bestuurders. De laatstgenoemden moeten deze bezuinigingen in het komende verkiezingsjaar 2007 aan de man zien te brengen. Dan komt het met name op de verpakking aan: hoe je breng de boodschap?

Tja, als je wilt leren hoe je boodschap moet verkopen, dan kunnen de Ambachtse raadsleden veel van de Haagse kamerleden leren. Dan val je bijna achterover van verbazing.
Zo hoorde ik onlangs een prominente VVD-kamerlid publiekelijk verkondigen dat hij achteraf spijt had van de bezuinigingen op Defensie. Ja, inderdaad dat was een “rechtsbuiten”.
En zijn PvdA-collega vond dat het maar eens uit moest zijn met verdere bezuinigingen op Defensie!! Natuurlijk prachtig als je dit soort uitspraken hoort. Het klinkt nog beter als in aanloop naar de verkiezingen in 2007 (of eerder) de Haagse berichten over financiële meevallers toenemen. Toeval? Nee, daar geloof ik niet in. Deze strategie om de kiezersgunst is natuurlijk doorzichtig. En wat dacht u van de Bos-snip van 200 Euro? Is dat bijvoorbeeld ten compensatie van de stijgende lasten voor het waterschap?

Ook Eerste kamerleden kunnen hun boodschap goed verkopen, waarbij ik denk aan de standpunten over directe verkiezing van de burgemeester. Deze verkiezing is in de ijskast gezet, zodat de Ambachtse zeepkisten terug kunnen naar de schuur! Het staatsrechtelijke kroonjuweel van D66 lijkt geleidelijk op stal te worden gezet. Zo zie je maar: de PvdA-senatoren laten niet leiden door hypes maar door voortschrijdend inzicht. Vanuit hun oppositierol hebben zij op een strategisch moment de minister (en dus het kabinet) de voet dwars gezet: de minister trad af en nu lijkt de strategische terugtocht van D66 te zijn begonnen. De vraag is alleen: wie trekt de stekker (een term die minister Zalm bij vorige kabinetscrisis gebruikte) op welk moment eruit?

Na dit uitstapje terug naar de les. Economisch wordt “goed weer” voorspeld, maar de gemeente Ambacht moet verder bezuinigen. Zo’n tegenstelling doet je gemoedgesteldheid dus geen goed. Daarom lijkt het raadzaam dat de raad en het Ambachtse vroedschap maar liefst 21.000 Euro voor dit jaar en 15.000 Euro voor 2006 uit te geven. Dat heet met een prachtige term “de burgerpeiling”. Deze peiling is uiteindelijk het resultaat van vele onderhandelingen tussen de werkgroep “Leefbaarheid” en het college. De werkgroep werd in het verleden opgericht door CDA en SGP/CU om meer inhoud te geven aan de kreet “normen en waarden”. De niet-christelijke partijen bleken er weinig voor te voelen. Na vele onderhandelingstrajecten werd de taakstelling van de werkgroep verbreed: ‘normen en waarden’ werd vertaald in ‘leefbaarheid’. Hierbij concludeerde de werkgroep, dat als de leefbaarheid wordt bevorderd, dat het per wijk zou moeten gebeuren. En daarmee kwam men op het terrein van wijk- en buurtbeheer, het terrein van de wethouder van Ruimtelijke Zaken.

Vervolgens kwam het college enkele maanden geleden met de notitie “Nieuw Ambachts Peil”. Het college wilde ook een burgeronderzoek maar dan als een vervolgonderzoek dat enkele jaren geleden werd gehouden. Het was een belevingsonderzoek “ dat inzicht moet geven in de wensen van de Ambachtse bevolking en het is er op gericht, input te genereren voor de verkiezingsprogramma’s”. De notitie werd uiteindelijk niet behandeld in de raad. Er volgde blijkbaar opnieuw onderhandelingen. Resultaat: nu lijkt de raad akkoord te gaan met dit onderzoek. Hoewel: uit de bijdragen in de commissie ABA bleken sommige fracties nogal wat aarzelingen te hebben.
Geen debat over normen en waarden dus, maar een afgevlakt en verbreed onderzoek naar de beleving van Ambachters. Of de resultaten nog voor de volgende verkiezingen bekend, valt te betwijfelen. De vraag is wel: wat moet je er mee? En worden, juist voor de raadsverkiezingen, in een tijd van nog meer bezuinigen, niet teveel verwachtingen gecreëerd?
Bovendien schrijven, zoals de burgemeester tijdens de commissievergadering ABA zei, de politieke partijen hun eigen programma.

Kortom:
het burgeronderzoek is weer een voorbeeld dat het politieke proces traag verloopt: stapje voor stapje, voetje voor voetje en soms is het resultaat verrassend. Soms valt er geen peil op te trekken. Een bezoekje aan een pedicure verloopt sneller en dan heb je tenminste weer vaste voet aan de grond! 10% korting? Nee, dat kreeg ik niet.