Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Communicatie (donderdag 2 oktober 2003)

Communicatie is in de politiek altijd belangrijk. Politici communiceren met collega’s, met hun kiezers, met het bestuur van hun partij, maar vooral ook met journalisten. Politici hebben een bepaalde boodschap. Of en op welke manier deze boodschap landt, ja dat moeten ze maar afwachten. Journalisten geven vaak hun eigen interpretatie van de werkelijkheid aan de lezer en de lezer (tevens kiezer) moet het maar voor kennisgeving aannemen. Deze kiezer was er immers niet bij.
Als je het nieuws bekijkt of beluister, Den Haag Vandaag of Nova ziet of De Dordtenaar leest, dan denk je dat je aardig op de hoogte bent van het “politieke nieuws” uit de Tweede Kamer of van wat gezegd is door de raadsleden in Ambacht. Of je kijkt naar de CNN-beelden die vanuit een rijdende tank in de Iraakse woestijn “live” worden uitgezonden. Dit laatste is een technische hoogstand, maar deze beelden geven selectief de werkelijkheid weer. Zo is dat ook het geval bij fragmenten van debatten in de Tweede Kamer. Slechts delen van het debat worden uitgezonden. Dan gaat natuurlijk om delen die voor de lezer of kijker een hoge “amusementswaarde” hebben.

Maar om een goed oordeel te geven of een kamerlid of een bewindsman tijdens een debat het “goed” doet, moet je als kiezer de discussie integraal hebben gevolgd. Zo ook de Ambachtse kiezer. In andere dorpen en steden hebben de kiezers de mogelijkheid hiertoe omdat zij via de kabel de draadomroep van de Tweede Kamer kunnen beluisteren. Tot voor enkele jaren geleden was dat ook in Ambacht het geval. Het is jammer dat de CAI deze draadomroep van de kabel heeft gehaald. Als je de landelijke politiek dichter bij de burger wilt brengen, moet de burger de gelegenheid hebben niet afhankelijk te zijn van interpretaties van journalisten. Journalisten hebben namelijk ook hun eigen agenda De burgers zouden de mogelijkheid moeten hebben integraal de discussie in de Kamer kunnen volgen.

Ook is het een misser dat via de CAI de discussie in de gemeenteraad niet kan worden gevolgd. Ik weet van naburige gemeenten die de vergadering van de raad geheel uitzenden. Waarom zou een gemeente, die over een aantal jaren 30.000 inwoners telt, dergelijke uitzendingen zich niet kunnen veroorloven? Want wat in de landelijke politiek geldt, geldt ook in de plaatselijke politiek. De kiezers komen in het algemeen niet in groten getale naar de raadsvergaderingen. Voor de verslagen van deze vergaderingen zijn zij geheel afhankelijk van journalisten van de regionale bladen en huis-aan-huis-bladen. Soms zit er maar één journalist bij zo’n vergadering, die dus het monopolie heeft. Wellicht kan de ATOS de suggestie van integrale uitzending overwegen. Dat zou de Ambachtse bijdrage in de ATOS-programma’s kunnen verhogen.

Directe communicatie met de burger is ook een onderdeel van het dualisme. Door tijdens de raadsvergadering van maart 2003 hun goedkeuring te geven aan een verordening gaven de fracties zichzelf het recht om maximaal € 2500 per jaar uit te geven aan allerlei activiteiten, die hun opvattingen dichter bij de burgers brengen. Het is natuurlijk interessant hoe de partijen dat gaan invullen. Gaan ze meer digitaal? Of worden er meer wijkavonden belegd waarin burgers hun klachten of inbreng naar voren kunnen brengen? Of worden (nog) meer persberichten in De Brug geplaatst?
Als ik de partijen langs loop, dan lijkt Gemeentebelangen het publicitair niet slecht te doen. GB heeft een website en plaatst daarop persberichten van voorstellen, die GB aan de raad doet maar even snel weer intrekt omdat ze geen draagvlak in de raad blijken te hebben.

De VVD had tot voor kort een website op Ambacht.net. Die site is blijkbaar weer opgeheven. Verder zijn de leden van de VVD-fractie elke zaterdagmorgen in de bibliotheek aanwezig.
Van de andere partijen heb ik tot nu toe nog niet zoveel terug gezien: de PvdA bracht wel eens een werkbezoek in een Ambachtse wijk of hield in café Plaza een “discussie-avond” (of borrelavond?) samen met Gemeentebelangen. Van het CDA heb ik op dit gebied nog weinig initiatieven gezien. En van SGP/ChristenUnie? Ja, hun voorstellen zullen we maar afwachten.

Zullen de burgers de initiatieven van de fracties belonen door ze massaal te bezoeken? Tja, ieder heeft zo zijn prioriteiten… druk, druk, druk…
De belangstellenden in Ambacht zullen in elk geval wel de originele(?) voorstellen van de partijen afwachten. Wordt vervolgd dus……..

Uw mening over dit onderwerp? Laat me het weten.

Willem Schneider, raadslid