Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Werd u er ook zo zweverig van? (vrijdag 1 augustus 2003)

Werd u er ook zo zweverig van? Tot de verkiezingen, ja zelfs op de dag van de verkiezingen werd u gebombardeerd met uitslagen van opiniepeilingen, die minstens drie belangrijke onderzoeksbureau’s verrichten. Dan vraag jezelf wel eens af waar gaan de verkiezingen eigenlijk over? En werd de verkiezingsstrijd niet beperkt tot twee of drie personen?

Vroeger tijdens de verzuiling was het allemaal zo eenvoudig: rooms-katholieken stemden op de Katholieke Volkspartij (KVP), gereformeerden op de Anti-revolutionaire Partij (ARP) en hervormden op de Christelijk Historische Unie (CHU), nee niet de CU maar de CHU, de socialisten op de PvdA. Deze pacificatie-democratie is inmiddels ingewisseld voor de televisie-democratie c.q. mediacratie. Een groot deel van het electoraat maakt tijdens de laatste dagen, ja zelfs de laatste uren voor de verkiezingen een keuze. Ze kiezen dan niet omdat zij de verkiezingsprogramma’s hebben gelezen (overigens in de jaren 50 van de vorige eeuw deden de kiezers dat ook niet), maar op basis van het imago van de lijsttrekker en het strategisch stemmen. Van dit laatste hebben vooral de kleinere partijen last. Kiezers uit de kleine christelijke partijen zien liever CDA dan de PvdA de grootste partij worden. Vandaar dat Balkenende uitriep dat hij premier wil worden bij een PvdA/CDA-kabinet en dus het CDA de grootste partij zou moeten worden. Kiezers uit de hoek van de SP en Groenlinks horen Wouter Bos roepen dat de PvdA de grootste partij moest worden en dan Cohen premier kon worden.

 Of de PvdA er goed aan deed om Cohen naar voren te schuiven als premier (hij zat ook in het paarse kabinet) waagde minstens een Ambachtse prominente PvdA-er, die ik sprak te betwijfelen.

Want deed Cohen geen asielbeleid onder Paars, en was hij niet verantwoordelijk voor de nieuwe Vreemdelingenwet? Ik dacht het wel. Maar als ik de term Vreemdelingenwet weer lees, schieten de woorden van onze burgemeester weer door mijn hoofd, die hij tijdens de nieuwjaarsreceptie uitsprak. Het was cri de coeur, hij sprak vanuit zijn hart. Het asielbeleid van Cohen is streng beleid, maar feitelijk is het nog minder “dan slap”. Uitgeprocedeerden worden letterlijk aan de (Veerse) dijk gezet. Politiek gezien heeft de burgemeester hier een punt. Uitgeprocedeerden worden niet direct uit het land gezet, maar wel uit het Asielzoekerscentrum. Hoe vang je deze mensen  -want het blijven toch mensen- dan op? Hoe wordt dit gat in het rijksbeleid gedicht? Sommige gemeenten spelen hier op in. In Noord-Brabant vangen gemeentenbesturen deze mensen tijdelijk op, Noordwijk en Leiden hebben plannen hiertoe. Zelfs in het gezagsgetrouwe Sliedrecht bestaan ideeen om uitgeproceerde asielzoekers tijdelijk op te vangen. Een initiatiefvoorstel van de SGP/ChristenUnie(!) werd door de andere partijen in de Sliedrechtse raad gunstig onthaald. Het idee wordt nader onderzocht. In Ambacht is de raad zover (nog?) niet. De burgemeester heeft opnieuw een steen in de Ambachtse politieke vijver gegooid. Na het idee over Drechtstad enkele jaren geleden, nu dus het asielbeleid. De vraag is natuurlijk hoe verstandig het is om als benoemde burgemeester dit soort geluiden, hoe begrijpelijk en menselijk ook, te lanceren. De burgemeester sprak zoals hij zei op persoonlijke titel, maar dat deed hij wel met de ambtsketen om (dus als bestuurder) en tijdens de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur. De burgemeester is nog altijd door de Kroon benoemd bestuur, die boven de partijen behoort te staan. Dan is het verstandiger om geen politiek omstreden uitspraken te doen in de vorm van het voorstel om het AZC desnoods vroegtijdig te sluiten. Daar schiet niemand iets mee op. Bij een toekomstige situatie van een direct gekozen burgemeester ligt dit een slag anders…..

 Als mens heeft de burgemeester volkomen gelijk. Het is bijzonder schrijnend als je ziet dat een Ethiopische moeder met haar twee kindertjes aan de dijk worden gezet en deze nu in de illegaliteit zijn ondergedoken. Wat zal er van hen worden? denk je dan vertwijfeld.

 Wie werd de grootste partij? CDA of PvdA? Vragen die speelden bij de zwevende kiezers. Cohen is verantwoordelijk voor een beleid zoals de burgemeester zei “dat tegen de menselijkheid is gericht”. Dus toch maar niet strategisch stemmen maar gewoon bij je eigen partij blijven? Hoe het ook zij, de gemeenten zitten met de last van de Vreemdelingenwet: hoe moeten zij de uitgeprocedeerde mensen opvangen? Hoe kunnen zij voorkomen dat het probleem van de Rijksoverheid op hun bordje wordt geplaatst? Zal dat anders zijn bij een CDA-premier?

Nu de verkiezingsuitslag in ons dorp bekend is, is het interessant een overzicht te hebben van uitslagen van een aantal jaren achtereen.

         
 

1994

1998

2002

2003

Opkomst

82,7%

79,1%

85,47%

85,83%

Aantal uitgebrachte stemmen

12079

12085

13381

13581

SGP/CU

2109(17%)

2324(19%)

2287(17%)

2104(15,5%)

VVD

2711(22%)

3248(27%)

1839(14%)

2563(18,8%)

CDA

2332(19%)

1888(16%)

3651(27%)

3912(28,8%)

D66

1837(15%)

888 (7%)

497 (4%)

417 (3%)

PvdA

2186(13%)

2823(23%)

1436(11%)

2724(20%)

GroenLinks

151 (1%)

439 (4%)

431 (3%)

309 (2%)

SP

   

418 (3%)

428 (3%)

LPF

   

2555(19%)

967 (7,1%)

LN

   

208 (2%)

58  (0,4%)

             

In absolute zin is de PvdA de grote winnaar: het aantal kiezers verdubbelde bijna, gevolgd op afstand door de VVD. De winst van het CDA was beduidend minder. Duidelijke verliezers waren de LPF, de ChristenUnie (van 603 naar 453, dat is een verlies van 150 stemmen), GroenLinks (-122), D66 (-80), maar ook –en dat is opmerkelijk- de SGP (-70) Blijkbaar is een aantal Ambachtse SGP-ers meer gevoelig voor het machtsdenken dan voor een meer principiele lijn. Het verlies van de CU zal een combinatie zijn van het “Balkenende-effect” en de interne perikelen waardoor met name GPV-ers overstapten naar het CDA omdat zij een aantal van hun voormannen met statuur (Schutte, Veling en Van Middelkoop) binnen korte tijd zagen verdwijnen, zodat de kloof tussen de gereformeerde kiezer en de ChristenUnie werd vergroot. Kortom: het verschijnsel van de zwevende kiezer deed met de komst van de ChristenUnie en de gereformeerde Balkenende ook in de gereformeerde wereld zijn intrede.   

Uw mening over dit onderwerp? Laat me het weten.

Willem Schneider, raadslid