Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

De eindbalans (donderdag 1 november 2001)

Nu de begroting van de gemeente bekend is gemaakt, maken de raadsfracties zich op om deze begroting van commentaar te voorzien. Dat doen ze natuurlijk met een schuin oog naar de komende raadsverkiezingen. De collegepartijen zullen ongetwijfeld aangeven dat het college van B&W de achterliggende raadsperiode het prachtig gedaan heeft en veel resultaten heeft bereikt. En terecht: vanuit hun positie kan je niet anders verwachten. En natuurlijk is er veel bereikt. Zo wordt in de Volgerlanden nu gebouwd, hoewel… het bouwtempo zou natuurlijk wel sneller kunnen. Het nieuwe winkelcentrum De Schoof is gebouwd, hoewel… is het voor de winkeliers de vraag hoe veilig De Schoof is na sluitingstijd. Tijdens de officiële opening van De Schoof goochelde de burgemeester met woorden. Hij sprak over “geschoofd”, een woord dat bij de Ambachtse bevolking ingang zou moeten krijgen. “Geschoofd” staat dan voor: het prettig winkelen in De Schoof. Voorwaarde is dan wel dat de winkeliers prettig in hun winkels kunnen blijven. De politieke vraag is of De Schoof in de loop van tijd ’s avonds en ’s nachts wordt afgesloten. In de volgende raadsperiode zullen we daar meer over horen.

Dat wordt dus vervolgd. Maar ook met de wijk Oostendam is de raad nog niet klaar. De Stichting Algemeen Belang kwam in september met een plan met de veelzeggende naam “Oostendam, een dijk van een wijk”. Het plan veronderstelt dat een aantal woningen op de schop gaan, dit tegen de zin van het buurtcomité. Alle betrokken partijen roepen dat een groot maatschappelijk draagvlak belangrijk is voor het welslagen van de vernieuwing van de wijk.

De praktijk lijkt echter weerbarstiger te zijn dan de leer…

In een fraaie Nota van Aanbieding maakt het college nog eens inzichtelijk wat de afgelopen jaren allemaal is bereikt. Eén van de beoogde effecten bij de sociale contacten, ontspanning en cultuur is volgens het college “een sociale, niet-individualistische maatschappij met voldoende ontspanningsmogelijkheden”. Het zou het college sieren om precies uit te werken wat nu zo’n maatschappij precies inhoudt. Het bereiken van een “social community”? Of het bevorderen van een “Gemeinschaftsdenken” zoals de socioloog Ferdinand Tönnes voor ogen had? Interessant is overigens hoe zo’n effect gemeten kan worden. Wellicht is dit iets voor de volgende raadsperiode.

Het siert het college dat het in de toekomst van plan is om veel geld te investeren in het Schildmanpark. Nieuwe speelvelden en meer kleedkamers, het zijn allemaal goede intenties.

Belangrijk is wel dat alles goed doordacht moet zijn. Want hoe je het ook wendt of keert, het financieren van nieuwe kleedaccomodatie is een vorm van accomodatiesubsidie. Andere verenigingen zullen dan in de toekomst ongetwijfeld ook met bepaalde wensen komen.

Minder vrijgevig lijkt het college te zijn ten aanzien van de jeugd die op het Jeugdspeelpark bivakkeert. Een echte beleidsvisie ten aanzien van dit park ontbreekt. Er lijkt een stal met een educatieruimte te komen, maar de financiering is nog niet waterdicht. Deze stal zou een eerste stap zijn naar een multifunctionele kinderboerderij, wat de volgende stap is is me (nog) niet duidelijk.

Kortom, de boom heeft zeker vruchten geleverd. Een aantal vruchten lijken pas in de volgende periode te rijpen. Ik denk dan aan twee belangrijke nota’s, die over het Jeugd- en Jongerenbeleid en die over het ouderenbeleid.


Wat is uw mening over het gemeentelijke beleid? Laat me het weten.

Willem Schneider