Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Politiek Ambacht ontwaakt (maandag 1 oktober 2001)

Na weken van een politieke zomerslaap is de politiek uit haar zomerslaap ontwaakt. We waanden ons in veiligheid, maar de aanslagen in New York en Washington en het vervolg daarop deden ons opschrikken. Op lokaal niveau betekent het dat wij nog eens goed naar het rampenplan moeten kijken, en waar nodig actualiseren.

Inmiddels ligt de behandeling van de begroting van de gemeente H.I. Ambacht in het verschiet. Het college heeft in deze begroting keuzes gemaakt bij het nieuw beleid. B&W geven met het maken van hun keuze diverse partijen munitie voor de komende verkiezingen.
Bij de begroting heeft het college nieuw beleid opgevoerd, dat weer te verdelen is in de groepen "gewenst", "noodzakelijk" en "dringend".
Bij de definitieve vaststelling is het altijd weer interessant waar wordt bezuinigd. Dan kan men vooral kijken naar het beleid op het gebied van welzijn. Voor Ambachtse raadsleden is het bekend dat op de raadsagenda weinig onderwerpen op het gebied van Welzijn, Volksgezondheid en Onderwijs worden behandeld.

Volksgezondheid trok de laatste tijd aandacht vanwege het tekort aan huisartsen en (op termijn) ook aan tandartsen. Hoewel dit probleem nog niet is opgelost, staat er gelukkig meer op de rol. Zo is bij Volksgezondheid de verbouwing van de Blije Borgh een groot project. Dit verzorgingshuis wordt binnenkort een "multifunctioneel zorgcentrum". Ambacht sluit hierbij aan bij de landelijke ontwikkeling. Allerlei taken op het gebied van de (ouderen)zorg worden gebundeld op één plaats. Concreet: er komt meer ruimte voor de bejaarden- en verpleegzorg voor de ouderen, de Stichting Opmaat krijgt in de Blije Borgh kantoor- en behandelruimten, het Gecoördineerd Ouderenwerk (GOW) krijgt er vergaderruimte. Daarnaast komt er in het gebouw ruimte voor kinderopvang van maximaal 35 kinderen. De belangrijkste activiteiten van Opmaat zijn de thuiszorg, het maatschappelijk werk en het consultatiebureau. Verder is het te prijzen dat op verzoek van de scholen het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgebreid.

Op het gebied van de volksgezondheid ligt er de komende tijd voor de gemeente nogal wat te wachten. Omdat het takenpakket van de GGD in ons land nogal uiteen liep en de kwaliteit van de dienstverlening eveneens, komt er volgend jaar een nieuwe Wet op de Collectieve Preventie. In het kader van de collectieve preventie heeft de GGD in Zuid-Holland Zuid een monitor samengesteld om de gezondheid in de regio in kaart te brengen. Het is verder aan de regio en de gemeenten om daar beleid "op te maken". Als je dan het Ambachtse gezondheidsprofiel vergelijkt met dat van Zuid-Holland Zuid valt ons dorp niet echt op. Er zijn natuurlijk wel enkele verschillen. Zo bezoeken Ambachters iets meer hun huisarts en nemen de Ambachtse vrouwen minder deel aan bevolkingsonderzoeken ten aanzien van borstkanker en baarmoederhalskanker dan de vrouwen in de regio. Hier ligt ongetwijfeld een aanknopingspunt voor toekomstig beleid en voor de op te stellen verkiezingsprogramma's. Duidelijk is ook dat de Ambachters meer tevreden zijn over hun woonomgeving dan de inwoners in de andere dorpen in de regio.

Als het gaat om integrale nota's inzake het ouderenbeleid en de Nota Jeugd- en Jongerenbeleid moeten we nog een poosje wachten. Wellicht is het nog de vraag of deze basisnota's voor de verkiezingen worden behandeld in de raad. En als we het tijdpad van de bouw van het multifunctionele jongerencentrum zien, betwijfelen we of de eerste paal in februari de grond in gaat. De provincie wil namelijk nog een archeologisch onderzoek laten verrichten op de plaats waar wordt gebouwd!

Ik had het zoëven over keuzes maken. In (meerjaren)begroting is een flink bedrag uitgetrokken voor het Jeugdspeelpark. Ook hier is het vraag of dit geld na "stoeipartij" in het college blijft gehandhaafd. Dat zelfde geldt voor de uitbreiding van de Toonkunstmuziek-school.
Duidelijk is wel dat de subsidiestroom in de richting van de verenigingen blijft gehandhaafd. Er komt zelfs een subsidiestroom bij: voor vakantie-activiteiten is voor twee jaar een aantal beleidsregels opgesteld. Verengingen en anderen kunnen dan geld aanvragen. Dus naast de reguliere subsidiestroom en het Spoorfonds (dat speciaal voor incidentele aanvragen is) nu dus een derde spoor!
De conclusie ligt voor de hand: het Ambachtse welzijnsland bruist en heeft zijn sporen verdiend! Als je deze conclusie zo even in je auto bedenkt en dan plotseling bij de Krommeweg twee keer golven water op de voorruit van je auto stromen, denk je plotsklaps iets anders: waarom doet de gemeente niets aan de drainage langs de Krommeweg? Want als het maar enigszins heeft geregend liggen er weer grote plassen langs de Krommeweg.

Vraag: wat vindt u van de Ambachtse gemeentepolitiek? Heeft de begroting ook aandacht voor uw standpunten? Laat me het weten.

Tenslotte nog een persoonlijke noot. Ik had het zojuist over Volksgezondheid. Eén dezer dagen werd geconfronteerd met een goed geoliede organisatie van de eerste hulp bij ongevallen in ons dorp. Als een traumahelikopter boven Ambacht trekt dat altijd aandacht. Zeker deze als in de buurt bij het gemeentehuis probeert. Aangrijpend is het om te horen, dat deze helikopter komt vanwege een ongeluk van je zoon. Gelukkig is het boven verwachting meegevallen. Eigenlijk beleven wij dat als een groot wonder. Ontroerend was ook de grote belangstelling en medeleven van de buurt en de Ambachtse gemeenschap en vooral van de kinderen. Het is ongebruikelijk maar vanaf deze plaats willen we u bedanken voor uw meeleven in deze moeilijke periode.

Willem Schneider