Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Oostendam op de schop? (vrijdag 1 juni 2001)

Volgend jaar maart worden weer verkiezingen voor de gemeenteraad worden gehouden. Raadsleden worden het oog daarop wat actiever. Zij mengen zich bijv. meer onder de bevolking. Zo konden de Ambachters al twee keer hun volksvertegenwoordigers tijdens wijkbezoeken zien en spreken. De raad bezocht de wijken "het Dorp" en "Oostendam". De laatste wijk werd bezocht op verzoek van de huuderscommissie "Oostendam". De eigenaar van een groot aantal woningen in de wijk Oostendam, die naam Algemeen Belang draagt, heeft namelijk grote plannen: hij onderzoekt de mogelijkheid tot renovatie van deze huizen. Een reactie van de huurders was het gevolg. Zij zagen de bui al hangen en trokken aan de bel. In elk geval is het duidelijk dat de plannen van Algemeen Belang een hot item in de verkiezingsstrijd zullen zijn. Daarom is het begrijpelijk dat partijen als Gemeente Belangen en de PvdA/Groenlinks nu reeds positie kiezen. Maar is het ook verstandig?

"We willen niet wijken voor de rijken", zo zei één van de bewoners van tegen me. Een uitspraak die ik me best kan voorstellen. Want als je zou door de wijk heenloopt, is dit het echte oude 't Ambacht, het gedeelte tussen de Onderdijk, de Emmasingel en de Paulusweg.
Kleine, knusse woningen, en waar mensen soms een generatie wonen en met elkaar meeleven.
Dan is het te begrijpen dat de plannen van Algemeen Belang als een bom hebben ingeslagen. Wat de plannen inhouden is formeel nog onduidelijk. Algemeen Belang sprak van een minimale variant (niets doen dus) en een maximale variant (nieuwe woningen neerzetten en de oude slopen). En als je aan de Emmasingel woont, dan is de vrees natuurlijk daar het grootste. Het is daar een prachtig uitzicht, en je zit vlakbij de Schoof. Voor Algemeen Belang wellicht aanleiding om op die locatie juist dure woningen neer te zetten, zodat de huidige bewoners niet gemakkelijk terug kunnen komen. Want als je in de AOW zit of je bent net een jonge starter, is je vermogen of inkomen niet groot!
Verder is het leerzaam voor zowel raadsleden en ambtenaren aan zo'n wijkbezoek deel te nemen. Je spreekt mensen en ziet ook soms het (achterstallig?) onderhoud en de problemen op het gebied van vocht in de woningen. Duidelijk is ook dat deze wijk bestaat uit vele oudere mensen, die er jaren wonen, en er niet willen verhuizen. .
Maar er zijn ook starters, jonge gezinnen, waarvan de kinderen te weinig mogelijkheden hebben om zich op speeltoestellen, etc. te vermaken. De grond waarop de Brandweerkazerne stond, wordt daar waarschijnlijk niet gebruikt. In het woningbouwplan van de regio staan daar de bouw van vier woningen gepland.

De wethouder Ruimtelijke Ordening had tijdens de inspraakavond aangegeven dat in het vierde kwartaal van het jaar de gemeente met een standpunt zal komen. Precies dus in de verkiezingsstrijd en dat kan vanuit de bewoners gezien geen kwaad. Partijen kunnen de huurders en particuliere kopers in de wijk dan allerlei toezeggingen doen. En dat kweekt verwachtingen. De keerzijde is namelijk dat de huurdercommissie Oostendam de fracties die in het college komen aan deze toezeggingen kunnen herinneren! Hoe het ook zij, we zijn benieuwd naar de definitieve plannen van Algemeen Belang.
Je kunt wel merken dat veel bewoners geruime tijd in spanning leven. Daarom is openbaarheid en transparantie van bestuur van groot belang. Men verkeert dan niet meer in onzekerheid, maar weet maar men toe is! Niet de hele wijk is van Algemeen Belang, er zijn ook een aantal eigenaars van koopwoningen, die willen ook graag snel meer duidelijkheid. En terecht!
De bewoners deelden ook mee dat Algemeen Belang minstens drie huizen, waarvan de huurders weggingen, niet opnieuw hebben verhuurd. Ze zouden alle enige tijd leeg staan.
Zij vrezen op deze manier een verpaupering van de wijk. Een vrees, die niet ongegrond is.
Hoe men ook over het politieke vervolg mag denken, ik vind het buitengewoon nuttig om eens van de dagelijkse leefomgeving van deze Ambachters kennis te nemen

Wat vindt u? Moeten de huurwoningen van Algemeen Belang gerenoveerd worden?
Welke rol heeft het gemeentebestuur volgens u? Een stimulerende of een
afremmende rol? Geef uw opbouwende reactie

Willem Schneider