Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Theatraal: Kop van Zuid of Kop van Staart (maandag 2 april 2001)

Cultuur is één van de weinige beleidsterreinen waarover gemeenten een autonoom beleid kunnen voeren. Maar ook hier zien we een ontwikkeling die leidt tot afkaveling. Zoals u ongetwijfeld nog weet, is in de gemeenteraad veel discussie gevoerd over ons cultureel Centrum Cascade. Dit centrum biedt ruimte voor tal van activiteiten: van de bibliotheek tot culturele uitvoeringen. Cascade is daarnaast een centrum waarin het Ambachtse verenigingsleven bloeit. Vele verenigingen kunnen tegen gereduceerde prijs ruimtes huren. In de raad bestaat een groot politiek draagvlak om de sociale functie van Cascade te handhaven. De woordvoerders van de politieke partijen zijn bereid om jaarlijks zo'n 1,5 miljoen gulden in Cascade te steken.

Op het eerste gezicht moet Ambacht tevreden zijn. En dat zijn we ook. Het samenwerkingsverband waarin onze gemeente zit, het bestuur van de Drechtsteden, denkt daar toch een slag anders over. In een brochure van het samenwerkingsverband wordt aangegeven dat binnen de Drechtsteden al lange tijd het idee bestond om op het gebied van culturele voorzieningen meer onderling samen te gaan werken. De reden daarvan is dat de verouderde theatervoorzieningen in steden als Papendrecht (De Willem), Sliedrecht (de Bonkelaar), en Dordrecht (Kunstmin) binnen afzienbare termijn grote investeringen moeten doen, om aan de aangepaste eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden te kunnen voldoen.

Op grond daarvan vond de bestuurscommissie Vrije Tijdsbesteding het beter de zaak maar direct groots aan te pakken. Zij besloot dat een onderzoek gedaan moest worden naar de haalbaarheid van een regionaal theater. Ook aan Ambacht, die pas Cascade had gekregen, wordt gevraagd om financiële middelen hiervoor ter beschikking te stellen. De raad ging, onder bepaalde voorwaarden, hiermee akkoord.

Onlangs werd het onderzoeksrapport gepubliceerd. Om de raadsleden in de regio "op te warmen" werden zij uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het Rotterdamse theater "Luxor", dat binnenkort wordt geopend. De kosten van dit theater bedragen zo'n 85 miljoen gulden!

Tijdens de discussiebijeenkomst leefden er bij de diverse raadsleden uit kleinere plaatsen in de regio (bijv. Alblasserdam) gelukkig veel kritische vragen. De kosten van het nieuwe regiotheater bedragen zo'n 75 miljoen gulden, waarvan Dordrecht 45 miljoen betaalt. De rest zullen de andere steden in de regio op moeten brengen: Zwijndrecht circa 8,5 miljoen, Papendrecht 6 miljoen, Sliedrecht 4,8 miljoen, H.I.Ambacht. 4,3 miljoen, Alblasserdam 3,7 miljoen, 's-Gravendeel 1,8 miljoen en Heerjansdam bijna 720.000 gulden. Dan gaat het om de stichtingskosten, de exploitatiekosten komen er nog bij. Voor Ambacht betekent dat jaarlijks een extra post op de begroting van zo'n 221.000 gulden. En als je dan alle cijfers voor ons dorp nog eens naast elkaar zet: 1,5 miljoen voor Cascade, 221.000 gulden voor een regiotheater plus de stichtingskosten, komt je al gauw in de buurt van 6 miljoen gulden, die Ambachtse burgers voor hun plaatselijke en regionale cultuur moeten opbrengen.

Dan kan ik mee voorstellen dat raadsleden zich achter de oren zullen krabben en zich zullen afvragen of Ambacht aan zo'n regionaal theater zou willen meewerken. En als dat gebeurt, dan zal - gelet op de religieuze overtuiging die onder een groot deel van de Ambachtse bevolking leeft - maar een betrekkelijk klein aantal Ambachters hiervan gebruik maken. Bovendien kan je jezelf afvragen of de regio zo'n statusproject nodig heeft om een economische impuls te krijgen. Ambachters die naar een groot theater willen kunnen ook kiezen voor het Luxortheater dat vanuit ons dorp gemakkelijk bereikbaar is. De Kop van Zuid in Rotterdam lijkt van de regio toegankelijker dan de Kop van de Staart in Dordrecht. Kortom, wordt de Kop van de Staart de Kop van Jut? In elk geval, het valt niet te hopen dat het nieuwe theater politieke kopstukken in de regio gaat kosten.

Heeft u behoefte aan een regionaal theater? Of vindt u Cascade voldoende? Geef uw mening.

Willem Schneider