Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

't Ambacht van de burgemeester: bouw Drechtstad! (zaterdag 3 februari 2001)

Tegenwoordig is het "in" als bestuurders in een nieuwsjaarstoespraak persoonlijke noten toevoegen. Zo kondigde de koniningin dit bij haar nieuwjaarstoespraak aan, de voorzitter van de Tweede Kamer overlaadt ons met getallen met een persoonlijk tintje, (plaatselijke) kamerleden geven in hun columns hun voorkeuren aan.

Goed voorbeeld doet volgen. Zo dacht onze burgemeester. Hij vertelde de Ambachtse raad in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij een discussie wilde aanzwengelen over de toekomst van ons dorp. De burgemeester sprak zijn persoonlijke wens uit dat Ambacht in 2015 niet meer zelfstandig zal zijn. Nee, Ambacht moet in die tijd onderdeel zijn van een centrumgemeente, namelijk Drechtstad. De Ambachtse gemeenteraad wordt dan gereduceerd tot een deelgemeenteraad. Een raad met minder bevoegdheden dus. Ambacht wordt dan samen met naburige gemeenten en Dordrecht een nieuwe centrumstad met zo'n 260.000 inwoners. Doel van de nieuwe gemeente is een nieuwe inhaalslag te maken op economisch, cultureel en historistisch gebied. De burgemeester laat zich hierbij leiden door een ambitieuze nota met de mooie Nederlandse titel "Drechtstad: shipping valley". Deze gemeente zou dan de 4e stad van Nederland worden. En dat heeft wat: "Als vierde gemeente van Nederland zit Drechtstad aan tafel van het kabinet en vindt in Brussel nadrukkelijk gehoor. Ook bij de verdeling van 'stedelijk geld' staat Drechtstad vooraan", zo meent de Ambachtse burgervader optimistisch. De vraag is natuurlijk of dat allemaal zo is. De vraag is of met de bestuurlijke schaalvergroting of meer centralisatie de, vooral economische, problemen worden verholpen. Er zijn ook nog andere organisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die bij het kabinet aanschuiven en meer invloed hebben dan zo'n 4e gemeente. En of Drechtstad in 2015 in Brussel (en niet te vergeten Straatsburg) nadrukkelijk gehoor vindt, staat nog te bezien. De Europese Unie zal over 15 jaar aanzienlijk groter zijn dan nu. Dat impliceert dat de regio's in de nieuwe (Oosteuropese) lidstaten ook zullen meedingen naar de gelden uit de Regionale en Structuurfondsen. Dan zal ongetwijfeld ook een andere verdeelsleutel worden toegepast. Brussel zal in de toekomst meer dan nu het geval is gaan denken in termen van de regio's met een omvang zoals de Randstad.

Belangrijk is ook de vraag of de Ambachtse bewoners zoveel trek hebben om op te gaan in een grotere stad waarmee zij geen band hebben. Ook in culturele zin zullen de bewoners er niet op vooruit gaan. Bij cultuur denk ik niet alleen aan uitgaanscentra etc. maar ook aan de Ambachtse identiteit (gewoonten, tradities, normen en waarden). In een grote gemeente zal het behoud van deze identiteit moeilijker worden.

Het is duidelijk dat een groot politiek en maatschappelijk draagvlak in de gemeente ontbreekt. Het is dan ook terecht dat fracties van SGR, CDA en Gemeentebelangen vraagtekens stellen bij de gedachte van Drechtstad.

Het is dan ook jammer dat de critici van zo'n Drechtstad in de krant worden afgedaan als mensen die een "rechtse opinie" hebben. Een centrumgemeente met deelgemeenteraden creeert immers een nieuwe bestuurslaag. En onderzoek wijst uit dat bestuurlijke schaalvergroting voor de burgers geen verlaging van de financiële lasten met zich meebrengt.

Interessant is wel dat een burgemeester uit een kleinere gemeente een discussie over een politiek gevoelig onderwerp als bestuurlijke schaalvergroting aanzwengelt. In het algemeen stellen zij zich bestuurlijker op in deze kwesties. Het initieren van deze discussie door de burgemeester als zijn persoonlijke mening getuigt wel van politieke moed. Temeer omdat een aantal wethouders in het college zo'n Drechtstad afwijzen. Ik ben benieuwd hoe de discussie zich op lokaal en regionaal niveau zal ontwikkelen. Wat vindt u? Wilt u een zelfstandig Ambacht op termijn opheffen? Reageer, op het voorstel van onze burgemeester. Overigens dank voor de (vele) reacties op het onderwerp de Waterbus.


Willem Schneider

Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com


Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com