Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Ambacht laat een veer: de ferry is foetsie! (dinsdag 2 januari 2001)

Het kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. Maar toch. Bestuurlijk Ambacht is geschokt door het besluit dat vermeldt de waterbus niet meer ons dorp aandoet. Ambacht ligt aan het water, en waarom zouden we deze situering niet gebruiken om de automobilisten uit hun heilige koe te lokken? Een (interessante) gedachte die leefde bij het college en bij de gemeenteraad. Hoewel in de raad uitten sommige fracties wel hun bedenkingen en scepsis, maar zij gingen akkoord.

Na een jaar experimenteren kwamen de cijfers op tafel. Na het "monitoren" van de waterbus bleek dat 80% van de passagiersbewegingen zich bevond in de driehoek: Dordrecht, Zwijndrecht en Patentrecht De rest ging naar Sliedrecht of naar Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Vooral Ambacht deed het volgens het onderzoek slecht: gemiddeld 100 passagiersbewegingen per week! En dat is bedrijfseconomisch gezien niet veel en in de exploitatie schilt het nog wat al één waterbus uit de vaart wordt genomen.
Tijdens de raadscommissie benadrukte de wethouder Ruimtelijke Ordening dat de procedure heel zorgvuldig door de provincie gevolgd is. Er kwam zelf een "second opinion" onderzoek. Dat bevestigde nog eens de tegenvallende resultaten.
De waterbus heeft dit jaar al een voorschot ontvangen op de subsidies voor het komend jaar. Bovendien heeft de exploitant om een extra bijdrage van 6 miljoen gulden gevraagd. De provincie, het ministerie van Verkeer & Waterstaat gaan echter niet verder dan de helft. De komende twee jaar dat het experiment met de waterbus nog duurt, betalen de provincie en V&W een miljoen in twee termijnen aan de waterbus.

Na deze experimentele fase is het Ambachtse bestuur bereid te kijken of het de moeite waard is om weer op de boot de stappen. De vraag is natuurlijk welke nieuwe omstandigheden er over twee jaar zijn. Ambacht zal dan wel meer inwoners hebben en dan zullen wellicht ook meer bewoners bereid met de boot mee te gaan. Natuurlijk zal de wallokatie een rol spelen: de lokatie, die we nu hebben, heeft geen parkeerplaatsen en bushaltes. Zal een lokatie op het Genieterrein meer mensen naar de waterbus trekken? Daar zal de raad te zijner tijd een besluit over moeten nemen. Belangrijker is echter dat de aansluiting de waterbus uit Ambacht met de Fast Ferry goed is. Het is vreemd dat naar over water naar Rotterdam wilt, je eerst met de waterbus naar Dordrecht gaat, lang moet wachten en vervolgens met de Fast Ferry terug langs Ambacht in de richting van Rotterdam vaart!

Vreemd is ook dat Alblasserdam en niet Ambacht als compensatie voor het verlies van de Waterbus een aanlegplaats wordt voor de Fast Ferry. Alblasserdam zou een groter achterland hebben (Alblasserwaard etc.) dan Ambacht. Bij de keuze voor Alblasserdam gaat men er van uit dat de Fast Ferry op jaarbasis 60.000 reizigers extra zal vervoeren. En daar kan men vraagtekens bij zetten.

Hoe het ook zij, Ambacht zal voorlopig verstoken zijn van de Waterbus, een bus die door de fractie van Gemeentebelangen wel eens gekscherend "een recreatieve huifkarrenvaart" genoemd is. De gemeente heeft er ook in financiële zin het nodige ingestoken, bijv. zo'n 140.000 gulden aan de wallokatie. Daarom is enerzijds het jammer dat het experiment voor Ambacht voortijdig is geëindigd. Anderzijds is Ambacht de komende tijd ontslagen van financiele verplichtingen ten aanzien van de Waterbus.

Mijn vraag aan u is: maakte u weleens gebruik van de Waterbus vanuit Ambacht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, nu de Waterbus gaat verdwijnen uit Ambacht, van alternatief maakt u gebruik? Reageer, dan hebben een indruk wat u van dit onderwerp denkt.


Willem Schneider