woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

PCOB Kerstbijeenkomst

PCOB Kerstbijeenkomst

11 december 2019
Van 14:00 uur tot en met 00:00 uur

De PCOB in H.I.Ambacht stelt zich ten doel de geestelijke en materiele belangen van de oudere inwoners in de meest uitgebreide zin te behartigen. Dit zijn zeker geen lege woorden. Er worden vele activiteiten georganiseerd om hier daadwerkelijk inhoud aan te geven.

Vandaag hopen we weer een ledenmiddag te houden die dan in het teken staat van de "Kerstviering".
De bijeenkomst begint om 14.00 uur. We vieren Kerst onder leiding van mevr. Joke Verweerd.

Op deze middag ‘van ontmoeting’ zijn alle leden en belangstellenden welkom!

Info

Organisator:

Adres:

Website:

PCOB H.I.Ambacht

in Wielstaete, Van Kijfhoekstraat 146

www.pcob.nl/uw-afdeling/hendrik-ido-ambacht
Deel dit bericht met je vrienden!