zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Delen avond 4: En nu de praktijk: bij elkaar aan tafel!

Delen avond 4: En nu de praktijk: bij elkaar aan tafel!

23 november 2016
Van 18:00 uur tot en met 00:00 uur

Delen
Alles zullen we samen delen. Voor de grap zeggen we daar vaak achteraan: ik een beetje meer dan jij. Want we ervaren dagelijks dat
het geluk slecht verdeeld is in deze wereld. En het ongeluk dus ook. Alles wat leeft, deelt. We geven onze genen door, we ademen samen dezelfde lucht. We hebben ons werk verdeeld: de meeste mensen bakken niet zelf hun brood, niemand haalt zelf de krant bij de drukker en de drukker schrijft zijn krant niet zelf vol. Aan deze folder heeft zelfs een houthakker ergens ver weg een bijdrage geleverd.
Als we straks een collecte voor de onkosten voor dit project houden, gaat langs ingewikkelde wegen ook een cent van de opbrengst naar die houthakker. Dus delen doen we onwillekeurig al. Maar soms kies je er ook voor. Door met een taart die je kreeg, naar de buren te stappen om er samen van te genieten. Of door geld dat je missen kunt, te geven aan goede doelen. Door je verhaal aan een ander te vertellen, of tijd te maken om naar een ander te luisteren. Door van je auto een deelauto te maken. Door donor te worden.

Hoe werkt dat? Ben je daar vrij in?
Is het een kwestie van wel of geen zin hebben? Word je gelukkig van delen of is dat een sprookje? En: je mag zelf weten met wie je deelt, maar wat nu als sommigen daardooruitgesloten worden?

Eenzaamheid geldt als een van de grootste noden van onze samenleving. Hoe kan dat, als we met z’n allen op een hoop wonen en
zoveel met elkaar delen? Is iemand eenzaam omdat de buren te weinig delen, of omdat zij/hij zelf niet deel-neemt? Nee, zo simpel ligt het vast niet, maar het zijn wel belangrijke vragen. Vandaar dit project van vier avonden, ter bevordering van een goede kwaliteit van leven in onze leefomgeving. Kom deelnemen!

Woensdag 23 november, deel 4: En nu de praktijk: bij elkaar aan tafel! Walking dinner
Een van de meest basale manieren van delen is: samen eten. Zakenlui doen het om soepel tot een deal te komen, families doen het om wrijving weg te nemen, gezinnen bespreken de lopende zaken aan tafel (toch?). Op deze avond gaan we samen eten, zes aan zes, het voorgerecht om 18:00 uur in één huis en het hoofdgerecht om 19:00 uur in een ander – en dan het toetje met nagesprek en koffie om 20:00 uur in De Ark. Je geeft je met z’n tweeën op (dus daar zoek je iemand voor), en we horen graag wie wel gastvrouw/heer wil zijn voor zo’n tafel van zes. Aanmelden via email: dinner@dearkonline.nl of 06-41204097 (Marianne Kik).

Op alle 4 de thema-avonden zijn er gesproken bijdragen door ervaringsdeskundigen en mensen uit de betreffende werkvelden. Meestal zullen dat mensen uit de naaste omgeving zijn, mensen die u tegenkomt. Telkens is er ook ruim gelegenheid tot uitwisseling van gedachten en gevoelens. We houden het dicht bij huis, dicht bij de praktijk en dicht bij ons hart.

Wie zijn wij?
De vier organiserende kerken maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 2012 maken de predikanten van deze kerken ieder jaar samen een programma rond een actueel maatschappelijk onderwerp. In hun pastorale werk horen zij als
vertrouwenspersonen wat mensen bezig houdt en zoeken zij samenwerking met tal van instanties en vrijwilligers in het belang van een herbergzaam maatschappelijk klimaat.

Praktische informatie
Let op: de  1e en 2e avond vinden plaats in Zwijndrecht, de 3e en 4e in Hendrik Ido Ambacht!
De toegang is vrij en aanmelding is niet nodig. De vier avonden zijn elk los te bezoeken. Aan het einde van elke avond is er wel gelegenheid om een vrijwillige gift te geven als u het programma hebt gewaardeerd. De organisatoren hopen op die manier een gedeelte van de kosten te kunnen terugwinnen. De organiserende kerken zijn:

  • De Open Hof, tel. 078-6813809 (Hendrik Ido Ambacht)
  • Bethelkerk, tel. 078-6128868 (Zwijndrecht)
  • De Hoeksteen, tel. 078-6122065 (Zwijndrecht)
  • De Ark, tel. 078-6820648 (Hendrik Ido Ambacht)

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Bethelkerk | De Hoeksteen | De Ark | De Open Hof

de Ark, Olijfgaarde 12

06-41204097

dinner@dearkonline.nl
Deel dit bericht met je vrienden!