woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Zingen Psalm 119

Zingen Psalm 119

12 juni 2016
Van 15:00 uur tot en met 00:00 uur

In de psalmberijming die we in De Ark gebruiken, telt Psalm 119 zesenzestig coupletten. Het overgrote deel daarvan wordt nooit
gezongen. Terwijl het lied ooit geschreven is om diepe indruk te maken met zijn overvloedige lof voor Gods geboden.

Op deze zondag, als in de synagoge het Wekenfeest wordt gevierd en de gave van de geboden centraal staat, gaan we in De Ark heel psalm 119 zingen. Dat zal circa vijf kwartier duren. Met een korte inleiding, en een glas wijn of sap na.

Info

Organisator:

Adres:

Website:

de Ark

Olijfgaarde 12

www.dearkonline.nl
Deel dit bericht met je vrienden!