donderdag 20 januari 2022

Alles over Ambacht

Start cursus Startersbridge

Start cursus Startersbridge

19 september 2012


Ook dit jaar organiseert Bridgeclub ‘t Ambacht een cursus voor beginnende bridgers. De cursus is door de Nederlandse Bridge Bond ontwikkeld en bestaat uit een tweetal lesblokken.

Allereerst worden de aankomende bridgers op een speelse manier duidelijk gemaakt hoe men de kaarten uit moet spelen. In een vervolgcursus komt het aspect bieden aan bod. Beide cursussen bevatten 12 lessen en vanaf het begin gaat u al echt spelen.

Uiteraard gebeurt dit onder deskundige leiding, twee lesgevers en per vier cursisten is er een begeleider aanwezig die de leerlingen met raad en daad ter zijde staat tijdens het uitspelen. De kosten bedragen per cursusdeel € 40,-- en de eerste avond begint op woensdag 19 september a.s.

Mocht u zich in willen schrijven dan kan dit telefonisch bij Maria van der Jagt of via email. Voor meer informatie over de bridgeclub kunt u terecht op de website.

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Maria van der Jagt

in Cascade

681 58 86

driveambacht@kpnmail.nl www.nbbportal.nl/16007
Deel dit bericht met je vrienden!