donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

Koor- en samenzangdienst

Koor- en samenzangdienst

01 mei 2011
Van 17:00 uur tot en met 00:00 uur

Uitgenodigd is deze keer het Christelijk Mannenkoor “Prins Alexander “ uit Rotterdam o.l.v. Arjan Breukhoven. De begeleiding van het koor en de samenzang zal worden verzorgd door Wim de Penning uit Tricht.

Het koor zal o.a. ten gehore brengen het “Benedictus” en het “Sanctus” uit de Messe Solenelle “van Ch. Gounod, “Kom tot Mij” van R. Lovland, “Glory to God in the highest” en “I have a dream” van M. Donnelly. Daarnaast zal er weer ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te zingen die voorkomen in diverse bundels.

In dit uur zal ook stil gestaan worden bij de viering van de bevrijding op 5 mei 1945. Enkele samenzangliederen zijn daar ook op van toepassing.

De gehele dienst zal worden ondersteund doormiddel van een beamer/dia presentatie.
De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten zal na de dienst, bij het verlaten van de kerkzaal, gecollecteerd worden.
De kerk is open vanaf 16:30 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Ben Voerman

in de Open Hof Kerk aan de Schildmanstraat 72

681 75 83

bjvoerman@planet.nl
Deel dit bericht met je vrienden!