donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

Buurtschouw door de wijk Centrum

09 september 2010
Van 18:50 uur tot en met 21:15 uur

Bewoners, bewonersplatform Centrum, politie, woningbouwcorporaties, maatschappelijk werk, gemeente en andere partijen stappen die avond op de fiets om verbeterpunten in de wijk te bekijken. De schouw start om 19.00 uur. Deelnemers worden om 18.50 uur verwacht voor het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht met hun eigen fiets.

Initiatief bewoners
De schouw is een initiatief van de bewoners zelf. Vertegenwoordigers van de wijk Centrum zijn vertegenwoordigd in bewonersplatform Centrum. Deze bewoners komen geregeld bij elkaar en bespreken hun wensen en verbeterpunten voor de wijk. De route is gepland aan de hand van een aantal punten die het bewonersplatform zelf heeft aangedragen. Uiteraard kunnen deelnemers aan de schouw ook andere verbeterpunten en suggesties aandragen. 

Programma
18.50 uur Bewoners, relaties en andere geïnteresseerden verzamelen zich voor het gemeentehuis met hun eigen fiets
18.55 uur Uitdelen routekaart aan deelnemers schouw
19.00 uur Start schouw
21.00 uur Einde schouw
21.15 uur Slotwoord door Michiel van der Vlies. Gelegenheid voor het nuttigen van een   drankje.

Route en schouwpunten
De route en schouwpunten zijn in een bijlage bij dit persbericht gevoegd.

Wijk- en buurtgericht werken
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is de afgelopen jaren flink gegroeid. Groeien is mooi, maar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil graag haar dorpse en rustige karakter behouden. Dit doet ze door wijk- en buurtgericht te werken. In samenwerking met politie, woningbouwcorporaties, maatschappelijk werk, bewonersplatforms en andere partijen werkt de gemeente aan schone, veilige en sociale wijken.
Nog niet alle wijken in Ambacht hebben een eigen bewonersplatform. De komende maanden zal de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht leden werven voor bewonersplatforms in de wijken Krommeweg en De Volgerlanden.

Route

  1. Baxpark (vernieling, vandalisme, vervuiling en onjuist gebruik van fietspad door brommers)
  2. L.A. Spoor V. Ticheltplantsoen (Overlast scooters, overlast jeugd, speeltoestel, uitlaatzone, onderhoud groen)
  3. Tesselschadestraat (Parkeren auto's)
  4. Van Godewijckstraat/Graaf Willemlaan (onveilige verkeerssituatie/geparkeerde auto's)
  5. Parkeerplaats De Schoof aan zijde Graaf Willemlaan (invalideoprit)
  6. Parkeerplaats De Schoof aan zijde Graaf Willemlaan (laden en lossen)
  7. De Schoof (invulling winkels)
  8. Oordenweg (Overlast jeugd)

Deel dit bericht met je vrienden!