dinsdag 18 januari 2022

Alles over Ambacht

Cursus kunstgeschiedenis

29 september 2009
Van dinsdag 29 september 2009 tot en met dinsdag 01 december 2009
Van 19:30 uur tot en met 21:30 uur

Het doel van de cursus is onderscheid te maken in stijlperioden in kunst en cultuur. De kunstuitingen worden gezien tegen de achtergrond van de culturele situatie waarin ze zijn ontstaan: wie maakte wat, voor wie, en waarom? Welke kunstvormen ontstonden wanneer, waar en waarom? Belangrijk is de samenhang in de kunst- en cultuurdisciplines. Bijvoorbeeld: Rembrandt was een tijdgenoot van Shakespeare. Waarom hoort clair-obscur bij barok? Achtereenvolgens zullen kenmerken van de volgende stijlen worden behandeld: klassieke oudheid, vroeg-christelijke tijd, romaans en gotiek, renaissance, barok, rococo, empire, classicisme, romantiek, realisme, impressionisme, art-nouveau, eerste helft 20e eeuw (expressionisme, surrealisme e.a.), moderne kunst tot heden (cobra, pop-art e.a.).

De cursus bestaat uit10 lessen op dinsdagavond van docent: de heer Hans Brouwer kosten: € 147,50

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Volksuniversiteit Bouquet

Witte de Withstraat 59

681 35 43

info@volksuniversiteit-bouquet.nl www.volksuniversiteit-bouquet.nl
Deel dit bericht met je vrienden!